Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 227
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0259
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Λέσβου επιγραφάς· υπό Π. Παπαγεωργίον.

227

Πάντως ούχί «.βιάσω [= θιάσου] τών Αευκο-
γείτων», άλλά «.βιάσω των Α.».

15. 16 XII2 526 α, 7 και 526 β, 1.

Τοις μεν πολίταις παρελόμενος τά δ'πλα έξε|κλάισε
έκ τάς πολιός πανδάμι" καΐ παρήλετο τά δπλα και |
έξεκλάισε έκ τάς πό|λιος πανδάμι.

Άριστοτ. 'ΑΟην. Πολ. ιε' 3 απαρελόμενος του
δήμου τά όπλα», ιε' 4 «παρείλετο δέ τοΟ δήμου
τά δπλα ».

16. Νέα Ημέρα άρ. 1565.

+ 1.....ΔΙΑΚ..... ΣΑ

ΜΕΝ ...ΑΠΑΝ.....ΥΟΙ

ΚΟΥ.......ΟΙΗΣΑΤ.....ΩΡΟΝ

Έν τή συμπληρώσει του Δαυίδ «[εύ]ς"άμεν[ος
κά]παν[τος το]θ οίκου [αύτού έπίοίησα τ[ο οιά]-
[χ]ωρον» προ της λέςεως ευξάμενος πρόσθες την
λ. ό*άκ[ονος]' πρβ. τά έν ταϊς άλλαις συγκατα-
κε/ωρισμέναις ομοίαις έπιγραφαϊς πρεσβύτερος, οι-
κονόμος, επίσκοπος.

17. Νέα Ημέρα άρ. 1605.

. . . Άρτέμιδι Δρηνεία | τάν στοΐαν άνέθηκαν.

Πάντως το πρωτοφανές έπίθετον Δρηνεία -
Δρανεία, έκ τοΟ δράνος, όπερ δ Ήσυ/ιος έρμη-
αέργον, πράξις . . ., δνναμις ».

18. Νέα Ημέρα άρ. 1768.

. . ΙΩΝΙΩΣ.....

ΛΙΟΣΚΥΙΝΚΤΙΛΙΟΣΦΡΟ
ΛΙΟΣΚΥΙΝΚΤΙΛΙΟΣΒΑΣ
ΕΝΝΕΚΑ

Ποφωνίω Σ.....[Αΐ-

λιος Κυινκτίλιος Φρο[.....Αΐ-

λιος Κυινκτίλιος Βασ[.....τιμής

έ'ννεκα.

Ούτως άναγινώσκω καΐ συμπληρώ" παράοοςον
το δνομα Κνινκτίλιος άντί του Κυιντίλιος=ζ)ιηη-
ΗΗΗ8."Ισως δέ ποτε και το 0,ηίη<ιΙίΚΗ8 έλέγετο.

Μα Ήμφα άρ. 1768.

. . ΘΑΙΕΝΤΤΟΛΕΙΜΥ . ΙΛ . . .
. . θαι έν πόλει Μν[τ]ιλ[ηναίων.
Ούτως άναγνωστέον.

20. Νέα Ημέρα άρ. 1768.

ΣΤΕφΑΝΑφΟΡΟΝ στεφανάφορον.

Το τοΟ έκδοτου στεφανοφόρον (άντί του στεφα-
νάφορον = στεφανηφόρον) πάντως είναι τυπογρα-
φικών σφάλμα.

21. Δαυίδ Άνέκδ. έπιγρ. άρ. 2.

I ΙΕΚΑΛΕΣΕΤΟΙΣΤΤ. .
ΩΝΤΕΙΡΩΝΤΑΜΙ. .
ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΣΕΤΩ
ΚΑΙΙΣΤΙΑΣΕΤΟΝΔΑ . .

5 ΠΛ.....ΑΙΣΙΙΤΤΤΤΩΤ

ΛΕΣΕ____ΠΟΛΙΤΑΙΣ

ΤΕΛΕ ____ΟΣΤΩΝ. .

Κ ΑΙΩΣΚ ΑΙ ΕΚΤΩΝ ΙΔΙΩΝ

ΡΕΘΕΙΣ.....ΕΚΑΤΑΤ

10 ΣΑΤΟΑΣΙΩΣΤΩΤ

ΧΑΙΣΙΚΑΙΤΕΤΙΜΑΤ
ΑΜΟΝΟΣ

συ]νεκάλεσε τοις π[ολίταις
τ]ών τε ΐρων ταμι]είων
συνετέλεσε τώ
και ΐστίασε τον δά[μον

δ πλ.....αισι ΐππω τ

συνετέ]λεσε [τοις] πολίταις
συνε]τέλε[σε] . . . ος των . .
δι]καίως και έκ των ιδίων
αι]ρέθεις [άρχων] εκατατ
10 έποιή]σατο άξίως τώ τ[ε γένεος
άρ]χαισι και τετίματ[αι
τον δ]άμον οσ

Δαυίδ: α ή επιγραφή εΐνε, ώς φαίνεται, ψήφι-
σμα τιμητικών προς εΰεργέτην της πόλεως, του
όποιου δεν δηλοΰται το δνομα».

Πρός τινα των έν τή έμη αναγνώσει παοάβαλε
τάδε' στί/. 2: Ρ&ίοη 5, 53 «εις τδ ΐρον ταμεϊ\ον
τάς 'ΑΟάνας»" στ. 8: Ργ. ΗΪ11. νοη Ο&Γίηη^βη
Τόδ. έπιγρ. 832, 13 α έκτελέσαντα δε δι'καίως. . .
άς άνε|δές"ατο αρχάς . . . | . . . καϊ τειμαβέντα »,
Ραίοη 484, 4 «άρχας καϊ άλλας | και κισσοφο-
ρίας και αγορανομίας | έπιτετελέκοντα » (στ. 6 καΐ7
έξετέλεσε; έπετέλεσε;)· στί/. 8: Ρ&ίοη 504, 2
«πάντα έχοράγησε έκ των Ιδίων »' στ. 10: Ραίοη
503, 3 «δειχθείς χελληστυ|άρχας τάν πάΐσαν έπι-
μέλειαν έποιήσατο ] δπως . . · ».
loading ...