Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 3
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0273
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Β'). Πρόγραμμα της ΑΕ.

— 3 —

Ή σελίς ή όπισθεν της 271η; εΤνε χενή και δεν έλλογεϊται Ιν τη αριθμήσει.

Τεΰ/ος 16,ν δεν εξεδόθη (προ. άνω περί του 14ου).
Έν σελ. 447 έπιγρ. άριθ. 650 δεν φέρεται.

» » 471 » » 724 » »

Σελίδες 535 - 6 δεν φέρονται.

Σελ. 537' επί τοϋ τεύχους τούτου (27»») μήνες αναγράφονται οί αυτοί τοις επί τοϋ προηγουμένου.
Ή σελίς ή όπισθεν της 62δι-: εινε κενή και δεν έλλογεϊται έν τη αριθμήσει.

Του 30α» τεύχους ή προίτη σελίς ονομαστέα 637α, διότι 637 εΤνε ή τελευταία του προηγουμένου τεύχους.
Περί τών έν σελ. 640 και 641 επιγραφών 1102 κα! 1103 ορα και σελ. 687 («1102 δις» και «1103 δίς»).
Έν σελ. 777 μετά την έπιγραφήν 1300 υπάρχει επιγραφή φέρουσα άριθ. ι· /300 <Υιςκ (ονομαστέα 1300α).
Ή σελ'ις 1228 εΐνε κενή.
» » 12δ8 » »
Σελίδες 12δ9 -1260 δεν φέρονται.

"Από τοϋ έτους 1855 μέ/ρι του 1860 και από τοΰ 1869 /.αί έξής μήνες δέν αναγράφονται έπί των τευχών.
1856. Ή σελίς 1458 εΤνε κενή.

1862. Στήλ. 113/4· αντί άρ. (έπιγρ.) 108 γρ. άο. 110.
» ». 115/6· » » » 109 » » 111.

» » 179/80' δύο έπιγραφαί φέρουσι τόν αυτόν άριθμο'ν, 184· τούτων ή δευτέρα ονομαστέα 18:1.
» » 182· άντί άρ. (έπιγρ.) 185 γρ. άρ. 186.

» » 183· » » » 186 . » 187.

» Τά τών τεσσάρων τελευταίων μηνών τεύχη (άριθ. 9-12 της 2»; περιόδου) έξεδυθησαν τώ 1863.
1872. Τό 16'* της 2«;περιόδου τεύχος εξεδόθη τω 1873.
1874. Σελ. 485' ό αριθ. 441 δέν εΤνε έπιγραφή.

1884. Τέσσαρες στήλαι έντυποι, μεταξύ της 100^ και της 101η», δέν φέρουσιν άριθμο'ν, διό ονομ.αστέαι 100α -100δ.

1900. Δύο πίνακες φέρουσι τόν αυτόν άριθμο'ν, 5, διο τούτων ό δεύτερος όνομαστέος 5α.

1901. Δύο στήλαι έντυποι, μεταξύ της 174*.; και της 175'ιί, δέν φέρουσιν άριθμο'ν, διό ονομαστέα! 174α και 174β.

Σελίδωσις. Αί της Ιΐί περιόδου σελίδες εϊσίν άπλαϊ (μονόστηλοι, μονάριθμοι), αϊ δέ της 2»; και της 3η; δίστηλοι1 και τοϋ μεν
1862 είσί διάριθμοι (άριθμεϊται ή στήλη έκατέρα), τοϋ δε 1869-1874 μονάριθμοι, τοϋ δέ 1883-1910 διάριθμοι, άπό δί τοΰ 1911
μονάριθμοι.

Β'). Πρόγραμμα της ΑΕ.

Της εκδόσεως επιμελείται επιτροπεία πέντε μελών τοϋ συμβουλίου της Αρχαιολογικής εται-
ρείας. Αί επιστολαΐ επιγράφονται προς Βασίλειον Λεονάρδον.

Δημοσιεύονται αρχαιολογικά! πραγμοτεΐαι και άγγελίαι, μάλιστα δέ περί ευρημάτων και πορι-
σμάτων τών της εταιρείας ανασκαφών, πάσαι δια βραχέθ)ν συντεταγμέναι.

Εκδίδονται κατ' έ'τος τέσσαρα τεΰχη σχήματος τετάρτου αποτελούντα τόμον δώδεκα και εκατόν
σελίδων και πλέον μετ' εικόνων και πινάκων, οπόταν χρεία ή' τιμή δέ τοϋ τόμου εκάστου πέντε
και είκοσι δραχμαί.

Οί συγγραφείς λαμβάνουσιν επτά και ήμισυ δραχμής της σελίδος εκάστης, έλλογουμένων και
τών εικόνων και πινάκων, και αντίτυπα τών εαυτών πραγματειών είκοσι πέντε.
Τά χειρόγραφα τών δημοσιευομένων δέν επιστρέφονται.
Ή Α Ε διαμείβεται προς αρχαιολογικά περιοδικά.
loading ...