Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 12
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
12 Θεσσαλικοί έπιγραφαί' υπό Α. Αρβανιτοπούλου.

α ε 1914

ίσκου (πρβ. άνω άριθ. Ι86- 188), έχούσης αέτωμα
μετ ακρωτηρίων, ών το μέσον Λίαν ύψηλόν και
ΐδιόρρυθμον, καθ' ά το της έν Κβνιΐθ άβ ΡΗϋοΙ.
Ι911 282 δημοσιευθείσης στήλης Τψ. 0 2Ιο,
πλάτ. 0-423, πάχ. 0 11.

Ευρέθη επί τίνος μάνδρας εξω των τειχών, κατά
το σημεΐον ΡΟ της εΐκ. 14 των ΠΑΕ 1910 245.

Επί του έπιστυλίου ύπάρχουσι μόλις διακρινό-
μενα ίχνη επιγραφής, άβαθώς κεχαραγμένης, πλή-
ιου; σ^υοηλασιών νεωτέοων' ΰψ. γοαμα. 001 .ν

ι ■ ι ι I ι Τ I Γ Γι

---;γλ^\/> Αι^.ΥΡΟΥ

- - - ς, Άμ[υνέ;α] [Ί]σ[χ]υρου.

Η άνάγνωσις είναι λίαν πίθανή' άμφότερα τά
ονόματα είναι νέα έν ταϊς θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς
[Αμννεας άπαντα έν ΙΟ IX2 ΟΗ 6- 259)" έμνημο-
νεύοντο ο' έπ'ι της στήλης εμφανώς δύο αδελφοί,
ών τοΰ πρώτου έσώΟη μόνον το τελικον Σ.

ΆριΌ1 202 (καταλ. άριΰ. 137). Στήλη μαρ-
αάοου ύτιου.έλανο;, άνω και άοιστερά άκέοαιος' άνω
λήγει εις άνθέμιον λεΐον, γραπτόν ποτε.Τψ.Οοοο,
πλάτ. Ο402, πάχ. 0 085.

Ευρέθη υπό του φύλακος μετά της άνω άριθ.
19/ έγγΰς της έκ Αερελ'ι εϊς Μπαλαμούτι ατρα-
πού, έπϊ τών κρασπέδων τοΰ εξω της Όλυμπικής
πύλης τών Γόννων βουνοΟ, ένθα και τάφον θολω-
τον κεκονιαμένον εϋρόντες άνεσκάψαμεν, μηδέν
ένέχοντα.

1 πο το πλατύ γεΐσον έχαράχθη σχεδόν βαθέίυς
και καλώς ή έπιγραφή, ήτις άπετρίβη ισχυρώς'
υψ. γραμμ. 0*022, διάστιχ. 0Ό25-

□ Ν° 1 Λ' Ξ]εν[οφ]ά[νης
ΑΡΙ^Σ'ΌΚ/ Άρισστοκ[λέους.

Είναι ασφαλές οτι υπάρχει διπλασιασμός του Σ
προ του Τ βεοαίως), περί ού βλ. άνω άριθ. 196.
Ιών γραμμάτων του πρώτου στίχου τά ίχνη είναι
ασφαλή, εί και ίσχυρότερον άποτετριμμένα.

Αμφότερα τά ονόματα άπαντώσιν ώς αρχόντων
ή πατρικά αυτών έν ταΐς έπιγραφαΐς τών Γόννων'
άνήκει δ ή επιγραφή τή Γ' πΧ έκατονταετηρίδι
περί το τέρμα.

Άριΰ*. 203· (είκ. 4 καταλ. άρι&. 219). Στήλη

4 (επιγρ. άοι&. 203): επιτύμβιος λί&ος της Άνιιγόνας
και Έργα(ι)νονς.

μαρμάρου λίαν ύπομέλανος, έκ τών πλευρών ακέ-
ραιος" άνω λήγει εις ήπίως προεξέχον πλατύ μέ-
τωπον και άνθέμιον λεΐον, άποκοπέν τά πολλά
άνω, ού τά κοσμήματα άπεδίδοντό ποτε γραπτώς.
Τψ. 0-61, πλ. 0-33, πάχ. 0*09.

Εύρέθη ύπό του φύλακος τώ 1912 έξω τών
τειχών τών Γόννων βορείως.

Η έπιγραφή έχαράχθη άβαθώς και σχεδόν κα-
λώς· υψ. γραμμ. 0-009-0-015, διάστ. 0-07

Άνπγόνα Δικαίου-
Έρ[γ]α<\)[ν]ώ Δικαιάρχου.

Το πρώτον όνομα τοϋ στίχ. 2 δεν δύναται νά
άναγνωσθή άλλως ή Έργαινώ ή Έρπαινώ, άν
θεωρηθη το Γ άποτριβέν έκ τοΰ Π' άλλ' είναι πι-
θανώτερον ό'τι το πρώτον I έγράφη περισσώς και
ότι άρα έκ τοΰ Εργάνη έγένετο Έργανώ' διακρί-
νονται δε προ τοΰ Ν χαράξεις τινές περισσαί. Ί πό
την έπιγραφήν υπάρχει το σύνηθες κενόν διάστημα
προς ύποδοχήν γραπτή.: παραστάσεως ή ταινίας.

Άριΰ: 204 (καταλ. άριϋ. 224). Στήλη μαρ-
μάρου ΰπομέλανοί, κάτω μόνον άποκεκομμένη" άνω
λήγει εις άπλοΰν γεΐσον και άνθέμιον λεΐον, άποκο-
πέν παρά την κορυφήν, ού τά κοσμήματα θα άπε-
δίδοντό ποτε γραπτώς- κάτω δεξιά άπεσχίσθη ί/.α-
νώς, ή οέ άριστερά έδρα άπεκόπη καΐ άπεσχίσθη τά
πολλά. Τψ. 0-72, πλάτ. 0 325, πάχ. Ο-08.

Εύρέθη έν τή οικία τοΰ Κώστα Ζαχείλα έν Αε-
ρελί, όστις λέγει ότι εύρεν αυτήν έξω και Ανατο-
λικώς της αρχαίας πόλεως (βλ. άνω άριθ. 189).

II έπιγραφή έχαράχθη ύπό το γεΐσον βαθέως
και καλώς- υψ. γρ" 0 011-0 022, διάστ. 0*007·

---1 ΙΚΗ - - - ν]ί.κη

----ΚΣΟΕΝ^Υ ---]οσ(0)έν[ο]υ.
loading ...