Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 26
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
26 Το έν τγι τέχνη τετράγωνον ύπ6 Φρ. Βερσάκη.

ΑΕ 191*

ρυφον προς αμφοτερας τας ε-
πιφανείας (είκ. 4).

Βοαδύτεοον άποστρόγνυ-
λουται ολίγον ή άκμή της
Ιςεχούσης μορφής τοΟ έκτύ-
που, της όψεως ταύτης πα-
ραμενούσης κατά τα άλλα
εντελώς επιπέδου (εικ. 5 -
Θ), Αί άνατομικαί λεπτομέ-
ρειαι δηλοΟνται και έν τη δευ-
τέρα και έν τη τρίτη περι-
πτώσει οΥ εγχάρακτου έπι
του σώματος γραμμής ώς έν
τη πρώτη.

Βαθμηδόν άποστρογγυ-
λουνται έτι μάλλον αί άκμα'ι

3: όστέϊνον ^ «.■«■·„.,

εγχάρακτος μορφή. Γ* ι ι Τ Ρ ι " η

δψεως, διατηρούσης εισέτι

■5; οοτεινον εκτνπον. 6; οοτεινον εκτνπον

οοτεινον εκτνπον.

I: οοτεινον εκτνπον.

κατά το λοιπόν τον έπίπεδον αυτής χαρακτήρα (είκ.

ΆπΌ της τελευταίας ταύτης περιόδου ό τεχνί-
της προβαίνει κατ' ολίγον μέ/ρι τής έν αναγλύφω
τελειοτέρας πλαστικής αναπαραστάσεως των αντι-
κειμένων. Έν τη είκόνι 17 διακρίνομεν τον τελευ-
ταΐον πλαστικον τύπον τής σειράς ταύτης.

Πλην των μικρών δστείνων αντικειμένων άνευ-
ρέθησαν έν τω αύτώ ίερώ και πώρινα άναΟήματα,
ώς εΐπον, έΗειργασμένα καθ' ομοιόν πως τρόπον
προς τά προηγούμενα και παρουσιάζοντα την αυ-
τήν άνέλιξιν. ΠαρατηροΟμεν δηλ. και έπ'ι τούτων
την άπλήν έγ/άραξιν τοΟ περιγράμματος (εϊκ.
18-21) τής μορφής μετά τών έσωτερικών έγχα-
ράκτων λεπτομερειών το έκτυπον μετά τών εντε-
λώς γωνιωδών ακμών (είκ. 22)' το ολίγον κατά όστέϊνον εκτνπον.
loading ...