Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 29
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Το έν τγι τέχνγ] τετράγωνον ύπδ Φρ. Βερσάκη. 29

24 (Β8Α 1905)6 334 %. 1): πώρινον ε'κτνπον.

γασμένην πλαστικήν μορφήν (είκ. 25).

25; πώρινον ε'κτνπον.

Τά αναθήματα ταύτα μαίνονται έκ πρώτης όψεως
ώς ημιτελή ή ώς χειρωνακτικά προϊόντα τέχνης.
Η πρώτη περίπτωσις αναιρείται έν μέρει έκ τοΟ
γεγονότος ότι τά πλείστα πώρινα αναθήματα φέ-
ρουσι μίαν ή δύο οπάς προς άνάρτησιν έπι του
ίεροΰ, ες" ού συμπεραίνομεν δτι έθεωρήθησαν, άν
και κακοτέχνως έςειργασμένα, ώς περατωθέντα και
έτοιμα προς άνάρτησιν (είκ. 18 23 24). Ή δευ-
τέρα άντίρρησις εκπίπτει έκ της παρατηρουμένης
μεγάλης οεξιότητος και ελευθερίας, μεθ' ής έχα-
ράχΟη το περίγραμμα των μορφών τοΟ πρώτου
είδους (είκ. 18-21).

Καταλήγομεν λοιπόν εις το συμπέρασμα δτι δ
έξεργασάμενος τά πώρινα αντικείμενα δεν ήτο χει-
ρώνας, άλλά τεχνίτης έχων προ αύτοΟ παρελθόν
όλόκληρον δοκιμών και παρατηρήσεων, ώστε νά
άποκτήσηται μεγάλην οικειότητα περι την έγχά-
ραξιν άπλών περιγραμμάτων. Παραπαίει όμως,
ούτως ειπείν, έκ της απειρίας, δταν άπο'^ασίσας
νά έξέλθη του στοιχειώδους τούτου σταδίου πειρά-
ται νά διαπλάση νέα είδη εκτός της έγχαράκτου
γραμμικής μορφής.

Ή πρώτη απόπειρα προς διαμόρφωσιν του έκ-
τύπου έμφανίζεται έπι της πλακός είκ. 21, έφ' ής
την άπλήν έγχάρακτον μορφήν του ιχθύος διαδέ-
χεται ή προσπάθεια της άφαιρέσεως οι' όμοιας
προς αύλακα λαξεύσεως του περιβάλλοντος αμέ-
σως το περίγραμμα χώρου. Έν τω τεμαχίω τούτω
ή έργασία εξετελέσθη κατά το ήμισυ μόνον.

Η περαιτέρω πρόοδος της έργασίας παρατηρεί-
ται έπι του τεμαχίου είκ. 22. Έπι τούτου ταπει-
νουται μετά την αύλάκωσιν ολόκληρος ό παρά την
μορφήν χώρος, αί δε άκμαι ταύτης παραμένουσι
γωνιώδεις.

Ή έμβάθυνσις του περιβάλλοντος τήν μορφήν
χώρου, τοΰ βάΰονς, εκτελείται έν άρχή λοξώς
προς τά έ'σω. Μετά διαφόρους οέ διαβαθμίσεις γί-
νεται αύτη βαθμηδόν κανονική, ώστε το βάθος νά
σχηματίση ακριβές παράλληλον έπίπεδον προς τήν
όψιν της μορφής (είκ. 24).

Ή τρίτη περίοδος δηλοΟται διά τών τεμαχίων
εί/.. 23 και 24, παρουσιαζόντων μορφήν μετά άπε-
στρογγυλωμένων κατά τι ακμών, και ή τετάρτη
διά τοΰ -τεμαχίου είκ. 25, δεικνύοντος μορφήν
εχουσαν λελαξευμένον και μέρος τι της δψεως του
έκτύπου.

Εντεύθεν μικρόν μόνον άλμα υπολείπεται, δπως
φθάση ό τεχνίτης μέχ^ρι της κατασκευής πλήρους
πλαστικής μορφής, τοΰ αγάλματος. Άντ'ι δηλ. νά
έμβαθύνη τον περί τήν έγχάρακτον μορφήν χώρον
ολίγον μόνον, ώστε νά γεννηθή το εκτυπον, έμβα-
θύνει έπι ΐλάλλον αυτόν μέγοι τελει^ άφαιοέσεακ
διατηρών κατακόρυφον το περίγραμμα της μορφής
προς τήν όψιν αυτής.

θά σχηματισθώσιν ούτω τέσσαρες πλευραί, ή
δψις και ή παράλληλος προς αυτήν οπίσθια έπι-
ϊάνεια και αί δύο έκατέρωθεν πλάγιαι. Μετά ταύτα
loading ...