Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 30
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0037
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
30 Το έν τγι τέχνγ) τετράγωνον νπδ Φρ. Βερσάκη.

ΑΕ 1914

άποστρογγυλοΟνται αί άκμαί ώς έν τοϊς έκτύποις
τοΰ τρίτου και του τετάρτου εί'δους.

Αντιλαμβανόμεθα σαοέστερον τά ανωτέρω πα-
ρατηροΰντες τά τεμάχια εΐκ. 25 και 27. Το

26; πώρινον αρχή εκτύπον.

πρώτον ήτο προωρισμέν&ν νά έπεξεργασθη παντα-
χόθεν ώς τελεία πλαστική μορφή, άλλα θραυσθέν-
τος τοΰ λίθου κατά την έργασίαν έματαιώθη ο σκο-
πός τοΟ τεχνίτου. Μετά την έγχάραξιν τοΰ περι-
γράμματος τοΟ ίππου ήρξατο δ τεχνίτης νά άκαιρη
τον περιβάλλοντα χώρον, καθ'όν τρόπον είργάζετο
έν τώ έκτύπω. Προς άφαίρεσιν δε τοΰ μεταξύ της
κοιλίας, τών ποδών και τίνος βάσεως τούτων χώ-
ρου, ακολουθών ό τεχνίτης εξιν έφαρμοζομένην επί
έτερου υλικού, διέτρησε διά τρυπάνου την πλάκα,
ίνα οιά της σμίλης άποσπάση μετά μείζονος ευχέ-
ρειας το ϋλικόν. Το τελευταΐον ο'μως έπήνεγκε την
θραΰσιν του κατασκευαζόμενου γλυπτοΰ, δι' ό και
δεν έπερατώθη.

Έπέτυχεν όμως έν τώ δευτέρω (είκ. 27), άπο-
περατώσας πασαν την έργασίαν. Και έν τούτω ό
τεχνίτης έτήρησε την αυτήν μέΟοδον εργασίας.
ΈνεχαράχΟη δηλονότι ή μορφή της σφιγγος έπί
λελεασμένης πλακός, άφηρέθη ώς έν τώ έκτύπω
ο περί το περίγραμμα χώρος, διετρήΟη το μεταξύ

27 (Β8Α 1907/8 25 Π$. 10): πώρινον Σφίγξ.

κοιλίας, ποδών και βάσεως μέρος διά τρυπάνου
και άπελαξεύθη ακολούθως το ύλικον δι' οξείας
σμίλης πλάτους ένός περίπου ύφεκατοστομέτρου.
Μετά δέ ταΟτα άπεστρογγυλώΟησαν ολίγον αί
άκμαί του προσώπου, του προσθίου σώματος, της
ράχεως και ή άρχή τών πτερύγων. Κατά τά άλλα
παρέμειναν τέσσαρες έπίπεδοι πλευρά; κάθετοι προς
άλλήλας.

Έκ της έςετάσεως τών δύο τούτων τεμαχίων
προκύπτει ότι Ό τεχνίτης έτήρησεν έν τη επεξερ-
γασία αύτών μέθοδον εργασίας και εξιν έΰαρμοζο-
μένην μόνον έν τοϊς έκ ξύλου γλυπτοΐς. Έάν δη-
λονότι ήθελε νά κατασκευάση τήν σφίγγα έκ ξύ-
λου, θά έλάμβανε μίαν όμοιόμορφον ξυλίνην πλά-
κα, έφ' ής έγχαράξας δι' οξέος οργάνου, συρομέ-
νου περί τύπον, τήν μοροήν, θα άπέσπα τό περί
το έξωτεοικόν περίγραμμα ΰλικόν διά πρίονο;, ενερ-
γούντος κατακορύφως προς τήν όψιν, ή διά βαθ-
μιαίας άπολαξεύσεως ώς έν τώ έκτύπω. Γό δέ ΰλι-
κόν τοΰ έσωτερικοΰ περιγράμματος της σφιγγός θά
άπεσπατο διά διατρήσεως διαδοχικών περί τήν
loading ...