Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 51
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0058
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Βοιωτίας σκύφος εκτυπος έπιγεγραμμένος- νπδ Φ. Βερσάκη. 51

3: Μνλω&ροί.

μυλωνά) αναφέρονται εις τον άλετδν (Εύστάθ. ε.ά. Αί εϊκ. 2 3 4 5 δεικνύουσι την έκτελουμένην έρ-

1571 38 και άλεΰρεύειν μεν τδ άλήΰειν και άλε- γασίαν και τά όργανα, δΓ ών έξετελεΐτο ό άλετός,
τον ποιεϊν) και δηλοΟνται δια τών είκ. 13 4 5, τάς μύλας ή τους μύλους ή μυλωνάς και μυλωνάς

( Ησύχ. έν λ. μύλη· και οϋτω λέγεται και 6
κάτω της μύλης λίϋ·ος· τδ δε άνω δνος. Ό
αύτος έν λ. όνος· <5 ανώτερος Αί#ος τοΰ μν-
Αον. Σουίδας έν λ. μύλη· δνος γαρ τοϋ μύ-
λωνος τδ κινούμενον και αί τοιαϋται μη-
χαναι δνοι. Αουκ. ον. 42. Φώτ. 279 22 έν
λ. μύλη. Θεόκρ. 4 58 άπδ τών άλούντων
και τη κώπη τους μύλους ώΰούντων).

Αί μύλαι ήσαν διαφόρου μορφής έν τοίς
άρχαίοις /ρόνοις καΐ εκινοΟντο κατά διά-
φορον τρόπον. Ένθάδε παρίστανται δύο είδη
αυτών, ών ή μία προσνέμεται τη κατηγορία
τών διά τών υποζυγίων στρεφομένων (εϊκ.
2), αί δε δύο άλλαι τη κατηγορία τών ύπό
της ανθρωπινής χειρός περιαγομένων (εϊκ.

4 5).

ϊο ταπεινον ύψος και ή όλη μορφή τοΟ
υποζυγίου της είκ. 2 δεικνύουσιν ότι το
έν τη μύλη ταύτη έργαζόμενον ζώον εί-
ναι ό ονος (Αουκ. ον. 28-42 εισάγει με
εις τδν μυλωνά και δρω πλήθος ένδον
όμοδούλων κτηνών, και μύλαι πολλαι
■ήσαν και πάσαι τούτοις έστρέφοντο και
πάντα εκείνα μεστά ην αλεύρων . . . τη
δ' ύστεραία. όϋ·όνη τά δμματά μου σκε-
πάσαντες ύποζευγνύουσί με τη κώπη της
μύλης, είτα ήλαυνον).

Αί μύλαι της μορφής είκ. 2 άπετε-
λοΟντο έκ δύο κωνικών λίθων,ών ό κάτω
(πρβ. ΒΙητηηβν ΤβΓΐηϊηο1ο§ϊθ κτλ. Β'
εκδ. Α' τόμ. σ. 27 είκ. 12), ή μύλη
(Ήσύχ. έν λ. μύλη. Φώτ. 279 22 ένλ.
μύλη. Πολυδεύκ. Ζ' 19) έστερεοΰτο διά
4: Μυλωϋροί. της βάσεώς του έπί τίνος αντικειμένου,

ό δε άνω, ό δνος (Ήσύχ. έν λ. μύλη
ή δε τετάρτη (είκ. 6) παριστά την (κοσκίνισιν) και δνος. Σουίδας έν λ. μύλη. Πολυδ. Ζ' 19.
διάττησιν [διαττάν ή διάττειν Πολυδεύκ. Ρ' 91, Φώτ. 336 20 ένλ. δνος) προσηρμόζετο δι'έσω-
Ζ' 22. ΜΕτυμ. 271 36' 710 45· 757 5. Πλάτ. τερικής κωνικής λαξεύσεως τής κορυφής του έπι
Σοφ. 226 Β. Εύστάθ. εις Ίλ. θ 217 749 13. του πρώτου ούτως, ώστε νά στρέφηται περιαγό-
Πλουτ. Περί συμποσ. Ρ' 7 2 693 Ε. Και σήΰειν, μένος έπ' έκείνου. Υπεράνω τής κωνικής λαξεύ-
διασή&ειν. Πολυδεύκ. Ρ' 74. Φώτ. 177 26 έν λ. σεως του όνου ήκολούθει και έτέρα όμοια λά-
κρησέρα Ήσύ/. έν λ. άλευρότησις). ξευσις, ής τό στενώτερον μέρος εύρίσκετο προς τά
loading ...