Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 52
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
52 Βοιωτίας σκύφος εκτνπος έπιγεγραμμένος· ύπδ Φ. Βερσάκη.

ΑΕ 1914

ο: Μνλωνάρχης.

είσήρχετο σιδηρούν έμβολον έμπεπηγος
επί τοΟ κατωτέρου λίθου. Στρεφόμενος,
οέ ο δίσκος περί το έμβολον έκίνει και
τον ονον, έν ω ήτο έστερεωμένος.

Τά τοιχώματα του κάτω λίθου ήσαν
συνήθως λοξώς ραβδωτά προς εύχερε-
στέραν τριβήν τοΟ σίτου, ίνα δε μή έφά-
πτωνται πολΰ προς τά τοιχώματα της
κοίλης κωνικής λαξεύσεως του δνου έμε-
σολάβει μικρός κενός χώρος, άνεχομέ-
νου του τελευταίου λίθου δια τοΟ επί
τοΟ εμβόλου της μύλης έρειδομένου δί-
σκου.

Επί τοΟ εμβόλου τής μύλης έξικνου-
μένου μέχρι τής κορυφής του ονου προ-
σηρμάζετο εντός οπής έγκαρσίως ξύλινος
τετράγωνος πήχυς, εφαρμοζόμενος προς
έτερα κάθετα και οριζόντια εκατέρωθεν
έξαρτύματα. Προς ταύτα ύπεζευγνύετο
τό ΰποζύγιον, όπερ στρεφάμενον κύκλω
τής μύλης περιήγε και τον ονον (Λουκ.
ον. 42 νποζευγννουσί με τΎ\ κώτίΎ] ...).

Εύκρινέστερον διακρίνει Ό αναγνώ-
στης τάς λεπτομέρειας ταύτης έν τη
είκ. 12 τοΟ ΒΙύπιηβΓ (ε. ά.).

Έπί τής είκ. 3 διακρίνεται κατακό-
ρυφος έξοχη έν τω μέσω τοΟ άνωτέρου
λίθου, ήτις δηλοΐ το έμβολον τής μύ-
λης. Έκ δε των ξύλινων έξαρτυμάτων
και τής κώπης μόλις διαφαίνονται Γχνη
τινά έπί τοΟ λαιμού του κτήνους, έκ δέ
τής μύλης διακρίνεται μέρος τής βάσεως
παρά τους πόδας.
6: Κίναιδοι. "Οπισθεν τοΟ ζώου εικονίζεται γυμνή

ανδρική μορφή, ήτις κύπτει έν αριστερά
κάτω και έν συνεχεία προς την ύποκειμένην χω- πρός τό κτήνος κρατούσα δια τής δεξιάς, ώς φαί-
νικήν λάξευσιν. Ούτω ολόκληρος ό ανώτερος λί- νεται, μαστίγιον. Ή στάσις του ανδρός υπονοείται
θος, ήτο κενός εσωτερικώς και εύρυνόμενος πρός έν κινήσει κατά κρόταφον, άλλ' ένεκα άδεξιότητος
τά άνω έδέχετο τον σΐτον, όστις διερχόμενος δια του τεχνίτου το άνω του σώματος παρίσταται ώς
μικρών οπών σίδηρου δίσκου παρεντεθειμένου έν κατενώπιον' ώστε φαίνεται ότι ή δεξιά χειρ αϊω-
έν τω μέσω, ένθα -προσ-ή-τοντο αί κορυφαί των δύο ρεΐται άσκάπως, ενώ έσκοπεΐτο νά δηλωθή ή πρός
κωνικών λαξεύσεων, κατέπιπτεν εις τά τοι/ώματα παρόρμησιν τοΟ ζώου άρμόζουσα αύτη κίνησις ώς
τής μύλης και του έπ' αυτής όνου και έτρίβετο. ή τής αριστεράς.

Πλην των όπών, δι ών διήρχετο Ό σίτος, ό σι- Το πρόσωπον παρουσιάζει άλλόκοτον μορφήν,

οηρους δίσκος έφερε και μίαν έν τω μέσω, εις ήν ή δέ κακότεχνος εργασία παρασύρει νά πιστεύση
loading ...