Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 60
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0067
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
60 Τά εσωτερικά κιονόκρανα τον ναον των Βασσών υπό Κ. Ρωμαίου.

ΑΕ 1914

3: Γωνιαϊον άκρον τοϋ Ιίβακος τον κορινθιακού κιονόκρανου.

μεϊα. Έν πρώτοις παρέχουσι το ακριβές υψος του
άβακος, όπερ είναι 0Ί35 άντ'ι του παρά τω Οοο-
ΙίΘΓθΠ 0"126. Δεύτερον βεβαιοΰσι την μετρίαν
καμπυλότητα1 των πλευρών, ώς παρά τω ϋοηβΐά-
80Π (ίδέ είκ. 4) φαίνεται καί έν τη γραφική μόνον

4: Το κοριν&ιακόν κιονόκρανον κατά τον ΌοηαΙάβοη.

1 Έπί τοϋ τεμα/ίου είκ. 3 έμέτρησα έν Βάσσαις επί ■/οροης 025
βέλος 0 008. Κατά ταΰτα ΰπολογιζομένης έκ τη; εικόνος παρά ΟθΟ-
Ιίβΐ'βΐΐ ολοκλήρου της -/ορδής έκαστης πλευράς εις 0'87 τό βέλος
εΤναι ΟΊΟ.

4: Τό κοριν&ιακόν κιονόκρανον κατά. τον 8ίαβ&βΙύβν@

απεικονίσει παρά τω ΟοοΙίθΓθΙΙ (ρΐ. Χ). Τρίτον δέ,
δπερ και σπουδαιότερον, φανερώνεται και έπί των
τριών τεμαχίων, οτι Ό όπισθεν τών ιχνών των διτ-
τών έλίκων χώρος παραμένει λείος έπι 0Ό8 του-
λάχιστον. Αί έλικες άρα άφίσταντο τοΟ κορμοΰ
τοΟ κιονοκράνου καί δεν ήσαν άνάγλυπτοι μέχρι
τέλους, ό'πως φαίνονται έπι τών εικόνων τών 8ίαο-
1ίθ11)θΓ§ και Οοοίίθΐ'βΐΐ. Ως το πράγμα έχει φαί-
νεται σαφώς μόνον έκ της εικόνος τών ϋοηίΐΐάδοη
-ΟοοΙίβΓΘΐΙ.Άλλ' έκ τούτου, χαρακτηριστικού" άλ-
λως αξιόλογου, δεν δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν με-
γάλα συμπεράσματα περί νεωτέρας της παραδε-
δεγμένης εποχής του κιονόκρανου και του ναοΟ 2-
*Αν τό κιονόκρανον τών Βασσών όμοιάζη προς τί>
της θόλου της Επιδαύρου κατά τάς έλικας ταύ-
τας, ό'μως κατά τά λοιπά είναι κατά πολύ άρχαϊ-
κώτερον.Ελλείπει δέ μέχρι τούδε παλαιότερος ό'ρος
συγκρίσεως, ώστε το κιονόκρανον νά καταβιβασθη
κατωτέρω τών χρόνων του Ικτίνου.

Αί παρατηρηΟεΐσαι πλημμέλειαι παρά τω Οοο
ΙίθΓβΠ δεν είναι τοιαυται, ώστε νά κλονίσωσι την
πίστιν ημών εις την άκρίβειαν τών σχεδίων του,
διότι είναι δυνατόν νά εύ'ρωσι και άλλην έξήγησιν.
Επειδή απεικονίζει τό κιονόκρανον έν προόψει της
μιας πλευράς αύτοΰ, δεν ήτο δυνατόν ίσως νά πα-
ραστήση τον κενόν χώρον μεταξύ τών έλίκων καί
τοΟ καλάθου. Τουναντίον ή μεγίστη άκρίβεια περί
πολλάς λεπτομέρειας 3 ενθαρρύνει ήμας, εί; τό νά

2 Ώς έπραξε τούτο ό ϋιΐΓΠΙ έ. ά. στηρι/θείς εις την όμοιο'τητα
θοαυσαάτων κορινθιακού κιονόκρανου προερ'/ομένων εκ της θολού τών
Δελφών. Τά τοιαϋτα δεν εΤναι άρχετά. ΤΙ μαρτυρία τοϋ Θουκυδίδου
πεοί τοΰ λοιμού τοΰ 429 οΊς περιορισθέντος έντός τών Αθηνών είναι
αντίθετος βεβαίως πρός τήν παρά Παυσ. Η' 41, 7 εϊδησιν περί νόσου
λοιαοΐδους παρά τοις Φιγαλεΰσιν, άλλ' δμίο; δεν διαψεύδει καί τήν
περί τοΰ Ικτίνου παράδοσιν.

3 Μία έκ τούτων έπί πλέον είναι, δτι ό άβαξ κοσμείται πρός τά άνω
δχι μόνον δια κυματίου άλλά καί διά μικράς κορωνίδος (ίδέ Οοοίίβ-
loading ...