Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 61
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Τά εσωτερικά κιονόκρανα τοΰ ναοϋ των Βασσών ύπδ Κ. Ρωμαίου. 61

πιστεύωμεν και εις δσα παραδίδει περί του ιωνικοί). εν τώ εργω του ΟοοΙίβΓβΠ επιστέφεται δι' άβακος
Ώς προς το τελευταΐον δύο κυρίως διάφοροι τύ- μετά βάσεως σχηματιζόμενης κατά τά πέρατα εις
ποι είναι παραοεδομένοε (εικ. 5). Το κιονόκρανον διπλούν κυμάτιον, κατά τά εκατέρωθεν πλάγια

5: Ίωνικόν κιονόκρανον κατά την Οοβ&βνβΙΙ.

όψεως και το πέρας του ανωτάτου μέρους τοΟ έχί-
νου καμπΰλον κολπούμενον προς τά κάτω. Τά εν
τω ήμερολογίω τοΰ Η&Πθγ κιονόκρανα, ει/ε δε
οδτος πλείονα τοΟ ενός ύπ'δψιν, είναι όμοια, αλλά
στερούνται τοΟ άβακος. Επίσης το παρά δίαοΐίθΐ-
ΐ3βΓ§ γραφικώς παρασταθέν (Τ. III και εν άρχη
τοΟ κειμένου) άνήκει εις τον αυτόν τύπον. Διάφο-
ρος είναι ό παρά τω ϋοη&ΐάδοη τύπος, καθ' δν τδ
κιονόκρανον άνευ άβακος σχηματίζεται δμοίως και
κατά τά πλάγια, μεθ' δλοκλήρου δηλ. της ελικος,
το πέρας του εχίνου είναι δριζόντιον καί, δπερ έμ-
φανέστερον, κατά την μεταξύ τών ελίκων καί τοΰ
έχίνου χώραν παρίστανται δύο εκατέρωθεν διακε-
κομμένα σχήματα, τά δποΤα δρθώς ήρμηνεύθησαν
ώς παραγνωρισθέντα υπόλοιπα γωνιαίων άνθεμίων
(Ζλνΐοΐίβΐίύΐίαιι^). Έκατέρα εκ τών δύο τούτων
άντιθέτων μερίδων έν ταΐς άναπαραστάσεσι της
δλης στοάς έγενίκευσε τδ ίδιον κιονόκρανον επί πα-
σών τών παοαστάδων καί εύοεν όπαδού^ έκ τών
νεωτέρων Άλλ' ή γενίκευσις αύτη ύπηρξεν αυ-
θαίρετος καί απέβη πηγή σφαλμάτων, διότι ούτω
τινές ώμίλουν περί τοΟ ά.-;ζοχρουο[λίνου ύπ' αύτών

1 Τόν ϋοη3ΐά8θη ήκολούθησεν ό ΒΙοαβί. βχρβά. βοίβηΐ. II
ρ]. 13 καί ό ϋιιπιι, Β&υΐίυηβΐ; άβΓ Οπβοΐιβη (3ίθ Αιιίΐ3§β)

Α1>1). 390 2. Πλήρεις έλικας καί δια τάς πλαγίας πλευράς δέχεται
καί 6 ΜϊοΙίΒβΙΪΒ, Ηβηάΐπίοΐΐ (9ίβ Ααίΐ.) 135. Τουναντίον ό Ρΐΐοΐΐ-

δίβϊη, άϋ8 ϊοη ΙϊβρϊίβΙΙ, 29.

δ: Ίωνικόν κιονόκρανον κατά τόν ΌοηαΙάΒΟΎΙ.

παρουσιάζει τδ ήμισυ μόνον μέρος της εμπρόσθιας

ΓβΠ ρΐ. XV), πράγμα δπερ παρετηρησα σαφώς κατά την τελευταίαν
εις Βάσσας μετάδασίν μου έπί τοΰ τεμαχίου της εϊκ. 3, διέφυγε δε τόν
Όρλάνδον ώς μελετησαντα μόνον τό περισσότερον έφθχρμίνον τεμά-
/ιον της εΐζ. 2. Ή γνώμη άρα καί άλλων καί τοΰ ΡαοΙίδΙβΙΠ, Ό38
ΪΟηΪΒΟΐΐθ 1ϊ3ρΐίβΙΙ σελ. 29, οτι ό ΟοοΙίβΓβΠ έδημοσίευσε τα σ/έδια
τοΰ ΗβΙΙβΓ ηϊοΐΐΐ οΐΐηθ βίηΪ£β Αά]113ΐβΐηβηί8 δεν φαίνεται ορθή.

Περί τοΰ κορινθιακού κιονόκρανου σημειοΰαεν ετι, δτι υ,ετά τόσα
συντριμματα ευρεθέντα έν τω χο>ρο> τοΰ ναοΰ ή άφηγησις τοΰ υίοΰ
τοΰ ΟοοΙίβΓθΙΙ κατά τόν Κ. Εη£β1ΐΤ13ηη έν Οθ]'. 1907, ΒβϊΙ>]&ίΐ
σ. 105 106 περί καταθρυμματίσεως αύτοΰ υπό Τούρκων στοατιωτών
κατά την έπιβίβασιν εις το πλοϊον αποβαίνει απίθανος άν μη αδύνατος.
loading ...