Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 64
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
64 Τά εσωτερικά κιονόκρανα τον ναοϋ των Βασσών νπο Κ. Ρωμαίου.

αε 1914

τοτε ύπ' οψιν Ό άρχιτέκτων τοΰ ύπερόχου τούτου μεν πάλιν άφορμήν νά έκτιμήσωμεν.

αριστουργήματος καΐ πανταχού και εις τά μεγάλα Μεταβαίνομεν εις τήν έξέτασιν των συντριμμά-

καΐ εις τά μικρά επιτυγχάνει θαυμάσιας όπτικάς των τοΰ ιωνικού. Έν εΐΗ. 7 έχομεν τρία μαρμά-

έντυπώσεις ώς γλύπτης και ζωγράφος θά λάβο}- ρίνα θραύσματα φυλασσόμενα έν Αθήναις. Τό 7α

7: Σνντρίμματα ιωνικών κιονόκρανων.

απεικονίζεται χάριν σαφήνειας και πάλιν δια του νερόν 6'τι ό έχΐνος δεν άπετελεΐτο ώς συνήθως εξ
σχεδιογραφήματος εΐ«. 8. Διά τούτου γίνεται φα- ενός κυματίου ίωνικοΰ, άλλ' όπως είναι σπανιώ-

τερον 1 έκ λεσβίου κυματίου και σώματος άβακο-
ειδοΟς λείου έμπροσθεν, ισχυρώς κολπουμένου προς
τά άνω και καταπίπτοντος εις λοξήν έπιφάνειαν.
Τήν αύτήν διαμόρφωσιν τοΰ έχίνου παρουσιάζει εις
δλίγιστα λείψανα διατηρουμένων και τΌ έν Βάσσαις
γωνιαΐον τεμάχιον. Όμοιον είναι και το παρά
Βίοιιβί άπεικονισθέν θραύσμα (ε. ά. ρΐ. 13). "Ωστε
κατά ταΰτα βλέποαεν πληρέστατα ές'ηκριζ'ωμένην
τήν έν τοις σχεδίοις τοΰ ΗαΙΙβΓ και ακολούθως
παρά τω ΟοοΙίθΓβΠ εικόνα τοΰ έχίνου.Τό άνω κολ-
πούμενον πέρας αϋτοΰ δεν είναι ύπεροολή τοΰ Η&1-
Ιθγ, ώς ίσχυρίσθη ό Ραοΐΐδίβϊη (ε. ά. 29), άλλ' υ-
πάρχει πράγματι. Αστήρικτος άρα είναι ή γνώμη
τοΰ τελευταίου γράψαντος οτι το φιγαλεικον κιο-
νόκρανον στερείται τοΰ προς τά κάτω και τό μέσον

αϊ

0 ο.ο2 β« αο6 κι αιο μι αϊ» «·>' ι '|8| π Τό έξ Αθηνών ζιονοκρανον -αοα ϋιιΠΙΊ, Βααΐίαΐΐδΐ

8: Τεμάχιον ίωνικον κιονόκρανου, ε!/.. 276.

5 0 14.
loading ...