Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 75
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0082
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1914

Πλάξ τραπέζης χριστιανική" νπο "Ά. Ξυγγοπονλον, 75

■όλως ερευναν. Έκ των τεμαχίων των ανηκόντων
εις την πρώτην ομάδα γνωστά μοι είναι τα έξης:
Τεμάχιον τετραγώνου πλακός έκ Καΐρου έν τω
μουσείω του Βερολίνου. Έπ' αϋτοΟ παρίσταται
κύων διώ/ων δορκάδα και χωριζόμενος άπ αυτής
δια δένδρου- επίσης παρίσταται εις ιχθύς, εις δέ
την γωνίαν ανθρωπινή κεφαλή φέρουσα διάδημα
(είκ. 10). Το τεμάχιον τοΟτο χρονολογείται από

10: Τεμάχιον ανάγλυφου έκ Καίρου έν Βερολίνω (\νΐύίίΝ°1637).

του Δ'- Ε' αιώνος .

"Ετερον τεμά/ιον στρογγυλής τραπέζης έξ Αοΐι-
ιτιϊιτι της Αιγύπτου έν τω αύτώ μουσείω. Έπ' αυ-
τού παρίσταται όνος τρέχων πρός αριστερά και
στρέφων τήν κεφαλήν προς τα οπίσω (είκ. 11).

11: Τεμάχιον αναγλ. εξ ΛβΙΐηΐίϊη έν Βερολίνω ( ^ηΐίί Ν° 23).

1 ΊΥΜίΐί, ΑΙΙοΙιΠΒίΠοΙιβ υηά ΜίΙΙβΙδΗοιΊΐοΙίθ, Β^ζδηΙϊ-

Άνή/.ει δέ το τεμάχιον τοΟτο εις τον Γ - Δ αιώνα
[ΨηΙϊί ε. ά. Ν" 23 πίν. III). Τέλος ό Όγ Ρ3§βη-
δίβοΐιβι· έξ Άϊδελβέργης είχε τήν καλωσύνην νά
μοι άνακοινώση τα έξης προσέτι τεμάχια:

Τρία τεμάχια τραπέζης ευρισκόμενα έν τω Αρ-
χαιολογικά» Ίνστιτούτω του Πανεπιστημίου τής
Τυβίγγης και προερχόμενα έξ Αιγύπτου. 'Επ'ι τοΰ
ενός τούτων παρίσταται ζώον τρέχον πρός δεξιά,
έπι του άλλου το ήμισυ σώμα ζώου διευθυνομένου
προς άρίστερά, έν δένδρον και περαιτέρω εις λέων
καταβάλων ονον, ον έχει συλλάβει άπο του αύχέ-
νος. 'Επι τοΟ τρίτου τέλος τεμαχίου θηρίον τι,
άρκτος πιθανώς, ούτινος όμως μόνον ή κεφαλή
σώζεται, κατασπαράσσει ϋπτίως πεσουσαν δοοκάδα
(είκ. 12).

Τέσσαρα τεμάχια τραπέζης έν τω Μαβθΐιιη να-
ΙβΓίαηάϊδοΙίθΓ ΑΙΙθΓΐϋηΐθΐ' της Στουτγάρδης ομοίως
ές Αιγύπτου προερχόμενα.'Επ'ι τοΰ πρώτου τεμα-
χίου εικονίζεται ανδρική κεφαλή βλέπουσα πρός
δεξιά και φέρουσα κράνος. Μετ'αύτήν ύπάρχει δέν-
δοον και περαιτέοω εις λέων ένει συλλάβει έκ τών

ι ΓΙ Λ.

όπισθεν ζώον τρέχον. 'Επι του δευτέρου τεμαχίου
άλλος λέων κατασπαράσσει ύπτίως πεσόν ζώον,
ούτινος όμως ελλείπει τό πρόσθιον μέρος, μετά το
σύμπλεγμα δέ τοΟτο παρίσταται κεφαλή φέρουσα
ταινίαν περί τήν κόμην και βλέπουσα πρός αρι-
στερά και ήτις δέν είναι δέν είναι εύκολον νά είπη
τις άν άνήκη εις γυναίκα ή εις έφηβον (είκ. 13).
'Επι τών δύο άλλων τέλος τεμαχίων βλέπει τις
κατ' άρχάς δύο άνδρας ή παΐδας γυμνούς βαδίζον-
τας πρός δεξιά και κρατοΟντας έπί τών ώμων τά
δύο άκρα μακρού ξύλου έξ ού κρέμαται δεδεμένος
άπο τών ποδών αγριόχοιρο; όμοιος σχεδόν προς
τόν έπί τοΟ ημετέρου άναγλύφου (είκ. 7) παριστά-
μενον2. Περαιτέρω γυνή γονυκλινής κρατεί δο-
χειον έξ ού πίνει άρκτος ή πάνθηρ. Οπισθεν δέ αυ-
τού λαγωος τρέχει προς άριστερά, έπϊ δέ τής ρά-
χεως αύτοΰ' ίσταται αετός έχων άνοικτάς τάς πτέ-
ρυγας3, μετά δέ τό σύμπλεγμα τούτο το οπίσθιον

ηϊδοΐΐθ υπά Ιίαΐϊβηίδίίΐιβ Βϋάοι-λνβιΊίβ Τοϊΐ I (ΑΙΙοΙιγ. Βίΐ-
άβην.) ΒβΓίίη 1909 Ν° 1637.

2 Ποό; τήν σκηνήν ταύτην έ'·/ει αναλογία; τινα; τό άνάγλυφον της
συλλονή; ϋδΐϊηονν έν Ίόππη (Δ' αιών περίπου) 'όπον παρίσταται ή
• πληοοοοοία περί της Ίερινοΰς» δύο δηλαδή άνδρες κρατούντες έπί
ξύλου παΐΑ^εγίστην σταφυλη'ν. Βλ. εικόνα τούτου παρα ^ΨηΙίί ΑΙΙ-

οΐιι-ϊβίΙϊοΙιβ υηά ΒγζΕηΙϊηϊδο1ΐθ ΚυιΐδΙ σ. 130 είχ. 119.

3 Τό Οέυ,α τούτο αετού χαθηαένου έπί τη; ρά/εως ζώου ευρίσκεται
loading ...