Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 78
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0085
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
78 Π?.άξ τραπέζης χριστιανική· νπδ Ά. Ξνγγοπονλον.

ΑΕ 1914

νολογεΐ δέ ταΟτα 6 ϋΓθχβΙ (ε. ά. 203 κέ..) άπο στάσεις ζώων και μεταξύ αύτών προσωπίδας πά-
του Α' μΧ μέχρι του Γ αιώνος. Τα πλείστα λοι- ριστωμένας πάσας κατά κρόταφον (είκ. 15) 3.
πον τών χρυσών τούτων σκευών φέρουσι παρα- Ή σχέσις μεταξύ τών επί τών σκευών τούτων

15: Χρναονν άλεξανδρινόν δοχεϊον εν Οαΐΐύίαΰ (ΌτβΧβΙ).

παραστάσεων προς τάς έπι τών άναγλύφων είναι λαΐ του Κωνσταντίνου και της Φαύστας. αί έκατέ-

μεγίστη, αναφαινομένη δι' απλής παραβολής. ρωθεν τοΟ Χρίστου εύρισκόμεναι έπι τοΰ' περιφή-

Νομίζω λοιπόν ό'τι την θέσιν τών προσωπίδων μου δονείου του Κωνσταντίνου εν τω Βρεττανικώ

εκείνων κατέχουσιν έπι τών άναγλύφων αί κεφα- μουσείω 4. Ίέλος τοιαυται προτομα! εικονίζονται

λαί. Διατί δε ό τεχνίτης άντικατέστησε τάς προ- και έπι ξύλινου κιβωτιδίου κεκοσμημένου δια χαλ-

σωπίδας διά κεφαλών δεν είναι εΰκολον νά γνω- κών άναγλύφων πλακών.Το κιβωτίδιον τούτο προ-

ρίζη τις. Προσωπίδες άλλως τε άπαντώσι και επί έρχεται εξ ΑοΐΊΐτιϊιη και χρονολογείται άπο τοΟ

καθαρώς χριστιανικών έ'ργων, ώς έπι παραδείγματι Γ'- Ε' αιώνος μΧ 5.Έπί τής μιας δέ πλευράς πλήν

έν ταΐς τοιχογραφίαις τών κατακομβών , έπομέ- άλλων παραστάσεων βλέπει τις εις το άνω μέρος

νως ούδείς θρησκευτικός λόγος συνέτρε/εν εις την δύο άντιμετώπους προτομάς πολύ άναλόγους προς

άντικατάστασιν ταύτην. τάς επί τών άναγλύφων (εΐΗ. 16).

Έάν όμως δεν είναι γνωστός Ό λόγος τής τοι- Εκείνα δμως, άτινα υπέρ πάντα άλλα ήσαν,

αύτης άντικαταστάσεως, νομίζω ό'τι θά ήτο δυνα- νομίζω, προσφορώτερα, ίνα χρησιμεύσωσιν ώς ύπο-

τΌν ν άνεύρη τις τά χρησιμεύσαντα εις τον τεχνί- δείγματα, ήσαν προτομα: έπί νομισμάτων εύρισκά-

την υποδείγματα προς άπεικόνισιν τών κεφαλών. μεναι. Πράγματι έάν παραβάλη τις τάς κεφαλάς

θά ήδύνατο ο τεχνίτης νά λάβη τοιαύτα ύπο- του ύπό μελέτην μάλιστα άναγλύφου προς νομί-

δείγματα έκ πλείστων άντικειμένων καθημερινής σματα του Δ' ιδίως αιώνος (εΪΗ. 17) θά παρα-

χρήσεως. Προτομα! έπι παραδείγματι τοιαυται εύ- τηρήση την μεγίστην προς αυτά ομοιότητα 6.

ρίσκονται έπι δακτυλιολίθων ώς είναι οί τρεις του , Όνβχβ1 » π{ν< νιι 1.3_ νιΙΙ 1.2) ΙΧ 2. Και έν τω

Βρεττανικου μουσείου 2. Επίσης ό'μοιαι κεφαλαΐ κειμ,ένω εϊ-κ. 1 3-4.

_____, ι_! \< £ / -ι ' / Λ 4 ΟαΙίοη, θ3ΐ3ΐθ£'ηβ Ν° 916. Όμοιαι κεφαλαί ευρίσκονται και

υπαρνουσιν επι πήλινων οονειων ελαίου Αιηιι- , , β , , ' , . „ .

' 1 '*· ' ε~ι χριστιανικών σαρκοφάγων (ρΑ. [Αίαν τοιαυτην εν Ιίερουγια παρα

1&θ), ώς είναι ή του ΒατικανοΟ (Καηίπιαηη ε. ά. Κταη8 ΚΘ3ΐ·Εηογο1ορϋ(1ίθ άβΓ Οΐιπβίΐ. Αΐΐβπϋιηοι· Το>. I

είκ. 238). Όμοίως λίαν άνάλογοι είναι αί κε?α- 476 ε·.κ. 160).

;' 8ίτζτ/ε/οιν8Μ, Κορίίβοΐιβ ΚυηδΙ Ο3ΐ3ΐθ£ΐιβ §βηβΓ3ΐ άβδ
αηίϊςιυίίθΒ θ§·γρΙϊβηηΘδ άιι ιηυβββ άιι Οαϊι·β νϊθπηβ 1909.

1 Τοιχογραφία έν τί] κατακόμβη 8311 ΟβΙΙΕΓΟ έν Νεαπόλει -αρα Ν° 9037, τ.ίν. XXIV.

Καηΐτηαηη I. α είκ. 88. 6 ϋοΙιβη-Ρβηατάβηΐ, ϋβδοπρίίοη 1ιίβίοι·ί<}ΐιβ <3βδ ιηοη-

2 ΏαΙίοη, Ο3ΐ3ΐο§ιΐ6 οί 63ΐ·1γ ΟΙιπδΙϊβη 3ΐιΙϊ§ιιϊΙϊβ8 ϊη η3Ϊβδ ίι·3ρρβ6δ 80118 ΓβιιιρΪΓβ ΐΌΐηβίη 'ε'κδ. 2. Ρβηδ 1892
ίΐΐθ Βπΐϊδίι Μοββιιηι Ι,οηάοη 1911 Ν° 15-16,τ.ίν. I και Ν°207. το'α. ΥΠ-νίΠ. Ψ~τοί/ι. Ιιηρ6Π3ΐ Βγζαη1ίηβ οοίηδ ίη ίϊΐθ
loading ...