Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 81
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0088
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Πλάξ τραπέζης χριστιανική" υπό \Α. Ξνγγοπονλον. 81

19: Πλευρά κιβωτιδίου εξ ΑοΙιηΐίηΐ εν Κάίρω.
(ΚορΙ. ΚηηεΙ Ν° 9037).

Ότι Ό τύπος ούτος της διακοσμήσεως έξ Αιγύ-
πτου προέρχεται καΐ λίαν ήτο διαδεδομένος απο-
δεικνύει και άλλη σειρά τεχνουργημάτων.

Έν Κερύνεια δηλαδή της Κύπρου άνευρέΟησαν
μεταξύ πολλών άλλων χριστιανικών έκ χρυσού
αντικειμένων καϊ πολλά χρυσά κοχλιάρια, ών τα
πλείστα άπόκεινται έν τώ Βρεττανικώ μουσείω .
Τά κοχλιάρια ταύτα φέρουσιν έν τώ κοίλω αυ-
τών άναγλύφους παραστάσεις τρεχόντων ζώων.
Τινά λοιπόν τών παριστωμένων ζώων παρέχουσι
μεγίστην ομοιότητα προς τά έπι του ανάγλυφου
τρέχοντα. Προ πάντων 6 λέων (είκ. -20) ό έπι

20: Λϊων επί κοχλιαρίον εκ Κύπρου εν Λονδίνψ.

(ΌαΙΙοη Οαί. Ν" 423).

ένός τούτων εύρισκόμενος (ΌαΙίοη, Οδίαΐο^αθ Ν°
423) είναι σχεδόν άπαράλλακτος προς τον πάν-
θηοα (είκ. 4) και μάλιστα τον λέοντα (είκ. 9) τοΟ
ανάγλυφου. Αναφέρω δέ τά κοχλιάρια ταύτα,
διότι είναι βέβαιον, ό'τι τά χρυσά αντικείμενα τών
θησαυρών της Κερύνειας είναι προϊόντα συροαι-
γυπτιακου εργαστηρίου (ϋίθΐΐι ε. ά. 296).

1 ΙΙερΙ των θησαυρών της Κερύνεια; βλέπε Όίβ/ΐί, Μ&ΠΙΙβΙ

ά'&Γΐ βγζ3ηίΐη. Ρβγϊβ. 1910, 294 ζέ.. ΜίΙΙβΙ, Ι,'βΓί 1>γζ3η(;ϊη
(έν τη ΗίδΙΟΪΓβ £θι161·&1θ άβ 1'3Γί τοΰ Α. ΜϊοΙιθΙ Τόμ. I) 274
ζέ.. ΌαΙίοη, Βγζ3ηΙϊηβ άι·1 3ΐιά 3ΐτ1ΐ3βο1θ£γ 572 ζέ.. ΌαΙ-
ίοη Ο&ΙαΙο^ιιβ Ν° 396-424.

Τελευταΐον αναφέρω το έν ΚαβΓ-Ηπ'βπι εύρεθέν
μωσαϊκον δάπεδον, περι οδ και ανωτέρω έγένετο
λόγος.

Το μωσαϊκον τούτο, ο'περ ό μεν Κβη&η έχρονο-
λόγει άπό τοΟ 575 μΧ, άλλ' ό Βαγβ1 (ΚθοΙιθγοΙιθβ
79 κέ.) ανάγει εις τό ετος 389, αναφέρω και πά-
λιν ένταΟΟα, διότι ή έπ'αύτου διακόσμησις ανήκει
καθ' ολοκληρίαν σχεδόν εις τον άπασχολουντα ήμας
δια/.οσμητιχ.ον τρόπον 2. Έπι ενός λοιπόν τεμαχίου
του δαπέδου τούτου βλέπει τις, μεταξύ άλλων κα-
θαρώς άλεΗανδοινών παοαστάσεων, και ζώα τοέ-
χοντα, ιστάμενα ή κατασπαρασσόμενα εντελώς
άνάλογα προς τά έπι τών κοχλιαρίων της Κύπρου
και του άναγλύφου παριστάμενα (είκ. Πρός

22; Τμήμα μωσαϊκον δαπέδου εκ ΚαΟΤ-Ηίταηΐ.

(ΑηηαΙ. ατβ&βοΐοα'.).

τό μωσαϊκον δέ τούτο δάπεδον ύπάρχουσι και άλλα
συγγενείς έχοντα παραστάσεις3. Άλλά και έπι
λυχνιών ετι άπαντώσι τοιαύτα διακοσμητικά θέ-
ματα (βλ. Κταη8, Εθ&1-Εηογο1ορ. <3θγ ΟΙιπβϊΙ.

2 Γίνιζήν τούτου άναπαράστασιν βλ. έν ΑΐΙΠΒΐθδ 31'θ1ΐ6θ1θ-

§ίς[ΐιβ8 1863, 279.

3 ΌαΙίοη, ΒγζαηΙ. 3Γί. 3ΐιά 3ΐ·οΙΐ36θ1. 420 ζέ.. ΌίβΗΙ,
I. α. 210 ζέ..

11
loading ...