Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 105
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0112
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 191

Πύλου Μεσσηνιακής θολωτός τάφος " ύπο Κ. Κονροννιώτου. 105

οτημάτων συγκεντρικών τόξων, οΰτως ώστε να
άποτελήται είδος φολιδωτής κοσμήσεως.

Άοιθ. () είκ. (), ο. Φιάλη σχήματος σχεδόν ημι-
σφαιρικού" μετά μετρίως ύψηλής βάσεως, καί μιας
οριζοντίου τοξοειδούς λαβής. Αί πλευραΐ πολύ λε-
πταί. Το έσωτερικόν είναι δια μελανωποΟ γανώ-
ματος ήλεψμένον, επί δε της έςο^τερικης επιφα-
νείας ©έρει έπΐ λευκοκιτρίνης άλοιφής παρά το χεί-
λος μίαν καί περί το μέσον της κοιλίας δύο κυκλί-
κας γραμμάς δια γανώματος.

Απλή σύγκρισις των σχημάτων καί της κοσμή-
σεως των αγγείων του τάφου α προς την τάξιν των
αγγείων, ητις αντιπροσωπεύεται προ πάντων οια
των εύρημάτων των τάφων της Σαλαμίνος (ΑΜ
1910, 2ο κέ.), καί ανήκει εις τοΰς χρόνους της εκ-
λείψεως της Μυκηναϊκής περιόδου, καί τής αρ-
χής νέας περιόδου, καθ ήν επικρατεί ή χρήσις του
σιδήρου και αναπτύσσεται Ό γεωμετρικός ρυθμός,
αρκεί όπως πείση ημάς, ότι καί ταύτα εις την αυ-
τήν τάξιν άνήκουσιν.Ουδεμία σχεδόν διαφορά ΰπάρ-
γζι ώς προς το σχήμα μεταξύ των οίνοχοών ήμών
καί τών εκ Σαλαμίνος έν ΑΜ 1910 σελ. 27 είκ.
3-4 δημοσιευομένων, Ό τρόπος τής διαθέσεως τών
κοσμημάτων περί τον λαιμον είνε ό αύτός παρ'άμ-
Φοτέρ'οις, και ή χρήσις δε σχεδίων συνήθων προ
πάντων κατά την όψιμωτάτην Μυκηναϊκήν περίο-
■δον είνε δείγμα τής αυτής εποχής.· Μόνον το σχή-
μα τής φιάλης αριθ. 6 είνε νέον, καί δεν άπαντα
ούτε έν τή Μυκηναϊκή, ούτε έν τή γεωμετρική
περιόδω, μόνον δε ώς ιζρόορου.ος τοϋ" σχήματος
τών νεωτέρων ιωνικών φιαλών (ώς π.χ. 8ϊβνβ-
1ίϊη§-Η&ο1ί1, ν38θΠ8Εΐπιΐϊΐ1ιιη§ Μύηοΐιβη I πίν.
22) δύναται νά χαρακτηοισθή.

Αγγεία εκ τον δευτέρου τάφου (β), αριθ. 7,
είκ. 7. Μέγας κρατήρ ύψ. 0 295, πλ. κατά τό
χείλος 0'33 μεθ'άπλών πλαγίως προς τά άνω Φε-
ρομένων τοξοειδών λαβών. Ό πηλός έχει χρώμα
ώχρέρυθρον, είνε κάλλιστα ώπτημένος, λίαν σκλη-
ρός και πολύ καθαρός, εί καί εχει γον^ροτέρους
τινάς κόκκους, οί'τινες διακρίνονται ώς μικραί τρα-
χύτητες έπΐ τής επιφανείας τοΟ αγγείου. Τό εσω-
τερικον είνε ήλειμμένον διά καστανερύθρου γανώ-
ματος" ή εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται ύπό κι-
τρινωπής αλοιφής, έφ' ής είνε δια γανώματος κα-
στανερύθρου γεγραμμένα τά κοσμήματα. Διά γα-

7: Κρατήρ άριϋ. 7.

νώματος καλύπτεται καί ή βάσις, το χείλος καί
μικρόν μέρος κάτωθεν τούτου" επίσης δε και το άνω
μέρος τής ρίζης τών λαβών καί το μέσον του άπο-
τελοΟντος ταύτας τόξου.

Η κυρία διακόσμησις (είκ. 8), ή αύτη καί επί

8: Είκών κρατήρας άριϋ-. 7.

τών δύο όψεων, υπάρχει επί του ανωτέρου ήμί-
σεος του αγγείου. Εντός δύο μετοποειδών τετρα-
γώνων οριζομένων εκατέρωθεν διά καθέτου τεθλα-
σμένης γραμμής περιεχόμενης εντός παραλλήλων
γραμμών, καί χωριζόμενων άπ' άλλήλων διά όρ-
θιου παραλληλογράμμου πλήρους άντιστοίχων συγ-
κεντρικών ημικυκλίων είνε γεγραμμένον κόσμημα
ποοελθόν εκ πλουσιωτέοας διαοουθυ-ίσεως ττ,ζ συ-
νήθους έν οψίμοις μυκηναϊκοΐς άγγείοις σπείρας
έντος μετόπης (π. χ. \νο1ίβΓ8, ν38βη άθΓ ΑΙϊγο-
ροΐΐδ I, άρ. 122-3, Μγ1ί. νβδ. XXVII, 223).Ώς
πλήρωμα τής κορυφής του πρώτου κύματος τής
σπείρας υπάρχει το σύνηθες μυκηνα'ίκόν, ριπιδιο-
ειδές κόσμημα, τό δε δεύτερον κύμα τής σπείρας
είνε πλήρες καθέτως τεθειμένων πυκνών παραλλή-

14
loading ...