Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 107
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0114
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Πύλου Μεσσηνιακής ΰολωτος τάφος- νπο Κ. Κονρουηώτου. 107

11), δμοιαι καθ δλα προς τάς ανωτέρω περιγρα- για, άτινα διά τε την έργασίαν (πηλός ώχρέρυ-

Ορος κάλλιστα εΐργασμένος, κίτρινη άλοιφή, με-
λανωπόν, άραιόν γάνωμα) και τά κοσμήματα (συγ-
κεντρικά ημικύκλια, τεθλασμένη γραμμή) εις τους
αυτούς περίπου πρέπει να ταχθώσι χρόνους.

Έν τών σπουδαιότερων αγγείων του τά©ου είνε
είκ. 13 αριθ. 11, ύψ. σωζ. 0Ί1 περ. Κινε πολύ
ελλιπές, άλλ' ευτυχώς και το σχήμα και ή παρά-
στασις δύνανται οπωσδήποτε ά-σΦαλώς νά συυ,πλτ,-
ρωΟώσι. Το σχήμα αύτοΟ είναι κοινότατον έν τή
11: "Οψψοί μυκψαΐχαι οίνοχόαι άρι&. 9-10. μυκηναϊκή αγγειοπλαστική' ήτο πυίιδοειδές μετά

φείσα^ οίνοχόας του τάφου α, προς τούτοις δέ χυ- καθέτων τών πλευρών της κοιλίας, ώς π. χ. ΡΓ,
τροειδή τινα άγγεΐα (είκ. 12) και σκύφων τεμά- Μγ1?. Υαβ. XI 67, και είχε δύο μόνον ώτα, ών αί

Γί

Κ ___-

»—-ψ Μ

'' ■/

■Ρ72,· Τεμάχια αγγείων έκ της επιχώσεως.

θέσεις ορίζονται άφ ένος μεν δια μικρών σωζόμενων των (συγκεντρικά ημικύκλια, συγ/.εντρικα'ι τοςοει-

τμημάτων, άφ' ετέρου δέ δι' ελαχίστων ιχνών δια- δεις γραμμαί, κυματοειδείς γραμμα'ι κλπ.), έπι οέ

κρινομένων έπι τών θέσεων, καΟ'άς συνήπτοντο τά του λοιπού σώματος του αγγείου, όλίγω μεγαλει-

■ωτα προς το σώμα του αγγείου. Του κοσμήματος τέρου του ήμίσεος εικονίζεται μέγα πλοΐον. Εϊνε

τοΟ λαιμού σώζεται μικρόν μέρος, φαίνεται δ' δτι ναΰς πολεμική (είκ. 15), μετ εμβόλου, άνευ κω-

άπετελεΐτο τούτο έκ συνεχών τριγώνων πλήοων πών έχουσα έν τω μέσω ίστόν, εφ ο δ φέρεται μέγα

παραλλήλων γραμμών, ών ή βάσις εναλλάξ είνε ίστίον μετ' έστρογγυλωμένων πλευρών. Ιο μικρόν

άλλοτε μεν προς τά άνω, άλλοτε δέ προς τά κάτω. και λίαν χαμηλόν, πεφραγμένον μέρος του σώμα-

Ή μία πλευρά του αγγείου (είκ.14) κοσμείται διά τος της νηός είνε δ'λον δια μέλανος γεγραμμένον'

πλειόνων χωρισμάτων σχήματος όρθιων παραλλη- ή πρύμνη, ής ή καμπύλωσις άρχεται ολίγον έσω-

λογράμμων πλήρων διαφόρων γεωμετρικών σχημά- τέρω του τέρματος του πλοίου, εϊνε ίκανώς ύψηλή,
loading ...