Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 110
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0117
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
110 Πνλον Μεσσηνιακής ϋο?.ωτος τάφος· υπό Κ. Κουροννιώτον.

ΛΕ 1914

1 7: Ψενδόοτομος άμφορενς άρι&. 12.

οος του σώματος του αγγείου (πρβ. ΡΙ, Μγ1ί.ν&8. 78; Γρ·ωΓΟί ^^^^ ζ<9.

XXXVIII, 393) διηρημένον εις ζώνας μετά με-
το.τοειδών χωρισμάτων" έντος ένός χωρίσματος της
κατωτάτης σωζόμενης ζώνης φαίνεται αέρος πτη-
νού έχοντος τρία μεμονωμένα πτερά τεταμένα έπί
του νώτου, ο'πως κα! έπί τ'.νων γεωμετρικών αμ-
φορέων της Τίρυνθος (Τϊΐ'γη8 I πίν. 20, 4).

"Αλλα αγγεία όψιμου μυκηναϊκής περιόδου ευ-
ρεθέντα εν τη έπινώσει της θόλου εϊνε κα! τα ακό-
λουθα άποκαταστα&έντα οπωσδήποτε εις εν ό'λον
έκ πολλών τεμαχίων. Ο πηλός (πρασινωπός ή ρο-
οόχρους) και το γάνωμα, καστανωπόν ή έρυθρω-
πόν, είναι οπως εν τη καλή Μι
πλαστική.

Είκ. 18 αριθ. 13, υψ. ΟΒδ.Τρίωτος άμφορεΰς 29. Δίωιον μνχηναΐχ6ν Μλον άρι&. 14.

(πρβ. δια σχήμα ΡΕ Μ^ΐί. ν38. III, 19-20) έχων

έν τω ύπό τον λαιμόν μεταξύ τών τριών λαβών το χείλος, μεΟ'ύψηλοΟ ποδός λαμπρας, μυκηναί-
/ώρω το γνωστόν μυκηναϊκόν κόσμημα έκ συγ- κής εργασίας. Κυκλικά! γράμμα! στιλπνού γανώ-
κεντρικών τόξων φολιδοειοώς διατεταγμένων. Εύ- ματος περιΟέουσι το σώμα και τον ΰψηλον πόδα.
ρέΟησαν κα! τεμάχια δύο ίσως άλλων ομοίων άγ- Ευρέθησαν και τεμάχια πολλών άλλων όμοιων,
γείων, άτινα έκοσμοΟντο οιά δυο αντιστοίχων σει- Άλλ' έ'τι πλείονα ήσαν έν τω τάφω μόνωτα κυ-
ρών συνεχών συγκεντρικών τόξων, ών έν τω με- πελλα (είκ. 20Λ, άριθ.15) ήμισφαιροειδή μεθ'ύ-
ταξύ ύψιλοειδή σχήματα. ψηλοΟ έπίσης ποδός. Τά πλείστα τούτων ήσαν έξ

Είκ. 19 αρ. 14. Εύρΰ τριγωνικής τομής δίω- ολοκλήρου κεκαλυμμένα δια μέλανος γανώματος,
τον κύπελλον ΰψ. 0-173 κα! πλάτ. δ'μοιον /.ατά όπερ παρά πολλοίς ές αύτών ήλλοιώθη (ένεκα ίσχυ
loading ...