Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 127
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0134
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Πτνκτδν κάτοπτρον εκ Θηβών νπδ Ν. Παπαδάκη. 127

6; Κρατήρ μελαγγάνωτος νπ'ερ τον τάφον.

κυλικοειδές άλλ'ώτα «κώθωνος» φέρον και γΟρον
περί στάμιον εντμητον προς έφαρμογήν ομοίου,
άλλ' άώτου μετά τεσσάρων ομοκέντρων αυλα-
κιών γύρω, πώματος, ευρέθη πλήρες λευκής ύλης,
ψιυιυ&ίου, οαίνεται' το δέ κυλινδρικον με τά άνά-
στροφα ώτα (ύψ. 0Ό9, περιφερ. 0-20), φέρον γά-
νωμα καστανόμαυρον (και δι άνώμαλον οπτησιν
και οιά ποιον και άνισον ένιαχοΰ πυκνότητα), κο-

7: Άμφορίοκος και μνροδοχεΧα.

σμεΤται οιά σχηματικής άνΟοστεαίάνης με ύποτυ-
πώοη φύλλα εκατέρωθεν των ωτων' έκ τούτου Οά
έξεχύθη πιθανώς ή ερυθρά βαφή των πέριξ χωμά-
των (έκ φύκους δηλ. ή έγχούσης).

Παρά τά γόνατα της νεκράς ευρέθη το κάτο-
πτρον, γύρω δέ νήματα χαλκά ώσει μι'σ/οι μέ κε-
99αΑάς τινας καλυκοειδεΐς έκ λευκον πηλοϋ επιχρΰ-
αονς, προφανώς υπολείμματα προστύχου στεφάνου
διαλυθέντος (εν εΐκ. 0) έπΐ ςυλίνου γύρου προς δια-
σά^ησιν έμπαγέντα κατ' άλλον στέφανον του Έθν.
Μουσείου αριθ. 11337) — και . ακριβώς κατά την
δεςιάν χεΤρα τά έν είκ. 10 χαλκά έλασμάτια, το
κρικωτον μικροσκοπικον κλειδίον άριστ., άλλα δύο
κρικέλλια και ήλίσκοι μετά κεφαλών περί τους
10, λείψανα πάντα ταΟτα κίστης, ή και κίστών,
άφου κα) παχεΐς ήλοι παρευρέθησαν" το ό'λως αρι-
στερά παχύ πήλινον έπίχρυσον κόσμημα ήτο υψη-
λά εντός των χωμάτων, ή δέ παρ' αϋτόν χρνση
δανάκη μετ' έκτύπου κεφαλής « Αρτέμιδος » ανή-
κει εις άλλον όμοιον γειτονικόν, άλλά νεώτερον,
τάφον.

Εκατέρωθεν τέλος της (τεθρυμμένης) κεφαλής
εκειντο τά ένώτια τής είκ. 9 (εις το φυσικον μέ-
γεθος) — και εις το βάθος των εϊρημένων σελ. 125
λακκίσκων 2 έτι πήλιναι κάλυκες και 2-3 πάλιν
χρυσά νημάτια.Ίών ένωτίων ό μέν δισκοειδής ρό-
δας έχει ώς περιφέρειαν μέν
πλαίσιον πολυπληθών πετά-
λων, άνθοθεσίαν δέ έκ του
κοίλου κέντρου φυομένην άνά
εξ μεγαλυτέρων και μικρο-
τέρων υπέρ εκείνα πετάλων
ελατών, έν δέ τω μέσω στρογ-
γύλον κομβίον ώς ύπερον (μέ-
ρος τούτων έχει άποπέσει έκ.
τοΟ δεξ.)' ό δέ εξ άγκιστρίου
οπισΰεν συλλαμβάνοντος ύπο-
κρεμάμενος έρωτιδεύς, παι-
δίον παχυλόν πτερυγίζον μέ
προβεβλημένον το δεξιόν σκέ-
λος και οτρηρώς προκύπτον
ίνα οίνοχοήση από οινοχόης
υψούμενης δια τής άριστ. εις
τήν έν τή δεξιά όμφαλωτήν
φιάλην, έχει ώς πτερύγια πέ-
loading ...