Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 145
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0152
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Το 'Ωδεΐον τον Περικλέονς' νπδ Π. Καστριώτον

44ο

Σύλλα πολιορκίαν των Αθηνών τώ 86 πΧ, ένέ- Έκ δέ τοΰ Βιτρούβιου 2 μανθάνομεν προς τού-

πρησεν ό στρατηγός του Μιθριδάτου Άριστίων 1 τοις, δτι το 'Ωδεΐον εμεινεν έν αχρηστία, μετά τον
« ίνα μή έτοίμοις ξύλοις αντίκα δ Σύλλας εχοι την έμπρησμόν, έπΐ τρεις περίπου δεκαετηρίδας, ήτοι
Ακρόπολιν ένοχλεΐν» όπερ αποδεικνύει καί την μι,έχρΕ του 52 πΧ οτε ό βασιλεύς της Καππαδο-
γειτνίασιν του Ωδείου εις την Άκρόπολιν, το δέ κίας Άριοβαρζάνης Β' ό Φιλοπάτωρ (63/2-52/1
ίνα μή έτοίμοις ξύλοις ένοχλεΐν, σημαίνει ίνα μη πΧ) άνωκοδόμησεν αύτο καί ούτω ετέθη αύθις εις
το του Ωδείου ύλικόν, δπερ κατά Βιτρούβιον, ως χρήσιν.

προείπομεν, ην έστεγασμένον έκ των ιστών καί «Ιάβιη (Οάθΐιπι) βίί&ηι ϊηοΘηδαπι ΜίΙΙιπά&ίίοο

κεραιών τών νηών των έκ τών Λαφύρων του Περ- βθΐΐο Γβχ Απον&ΓΖ&ιΐθδ ΓθβΙίίΐΐίί».
σικου στόλου, μεταχειρισθώσιν οί πολέμιοι προς Ό δέ Παυσανίας 3 λέγει:

κατασκευήν πολιορκητικών μηχανών (ίκρίων) και «."Έστι δε πλησίον τον τε ίερον τον Διοννσον

δι'αύτών άνέλθωσιν εις τήν Ακρόπολιν, κατ'αύτό καί τον ΰεάτρον κατασκεύασμα ττοιηϋ"ηναι δε της
<δή τούτο τό σημεΐον ούσαν χαμηλοτέραν, ώς έκ σκηνής αύτο ες μίμησιν της τον Ξέρξον λέγεται,
του ύπερκειμένου βράχου του και κατά συγκυρίαν έποίήϋ'η δε και δεύτερον τδ γαρ άρχαΐον στρατη-
όμοιάζοντος, μακρόθεν δρωμένου, προς τήν κεφα- γδς Ρωμαίων ένεπρησε Σύλλας Αθήνας ελών ».
λήν του Γλάδστωνος (είχ. 1). Ούτως Ό Παυσανίας καλεί αύτο κατασκεύασμα

Λησμονηθέντος του παλαιού αύτοΟ δ-
νόματος, μετά τον έμπρησμόν εκεί-
νου άνοικοδομηθέντος. Εσφαλμένως
δέ ούτος αναφέρει δτι δ Σύλλας ένέ-
πρησεν αντί τοΟ Άριστίωνος, ώς ανα-
φέρει δ Αππιανός, δστις και δικαιο-
λογεί τοΟτο έπαρκώς.

Άνωκοδομήσατο δέ αύτο δ Άριο-
βαρζάνης, ίσως κατά το άρχαίον σχέ-
διον, δια τών αρχιτεκτόνων Γαίου
Μάρκου Σταλλίωνος καί Μεναλίπ-
που 4, οΐς οί Αθηναίοι ίδρυσαν και
άναθηματικήν στήλην ώς έκ της κα-
τωτέρω επιγραφής μανθάνομεν:

Βασιλέα'Αριοβαρζάνην Φιλοπάτορα

τον εκ βασιλέως
'Αριοβαρζάνου Φιλορωμαίου και βα-
σιλίσσης

Άθηναΐδος φώοστόργου οί κατα-

σταί)έντες ύπ' αύτοΰ
εις τήν τοΰ 'Ωδείου κατασκευήν
5 Γαίος καί Μάρκος Στάλλιον Γαΐου

υίόν καί

Μενάλιππος, εαυτών εύεργέτην 5.

1; Ή ΒΑ γωνία της Ακροπόλεως.

2 V, 9, 1.— Βαλέριου Μαξίμου 5, 7.
'Κλλάδος (Βιβλιοθήκη Μαρασλή) του·.. Α' σελ. 471 κατά υ.ετάφρασιν 3 Α' 20, 4.

Π. Καρολίδου. 4 νΐίΓ. V, 9, 1.

1 Ό Άριστίων ούτος ό δηυοκόπος τύραννος τών Αθηνών ην ό Ιξ 5 I. Ο. III 541. — ΡΪ113ΐ«8 ΓΑηΟΪβηΠβ Αίΐίθηβδ ρ. 209.—

Αιγύπτιας θεραπαινίδος υιός τοΰ φιλοσόφου Άθηνίωνος. Ργβπζ ΕΙ. Ερϊ§ι\ ρ. 233 η. 88.
loading ...