Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 148
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
148 Το 'Ωδεΐον τον Περικλέους· ύπο Π. Καστριώτου.

ΑΕ 1914

ρων διά τήν μεταφοράν των χωμάτων ύπο τήν Τούτο αποτελείται εκ μεγάλων κροκκαλοπαγών ογ-

διεύθυνσιν του κ. Χρ- Ηλιοπούλου, εις ον ει/εν κολίθων ίσοδομικοΟ συστήματος (Βγθοοϊε) πάχους

άνατεθή ή διαχείρησις ώς και ή εποπτεία της δλης 2 μέτρων. Ίο τείχος τούτο το πρώτον ώνομάσθη

εργασίας, ήν τόσον έπιτυχώς διεξήγαγεν. Βαλεριάνειον Οπό του άοιδίμου Στ. Κουμανούδη

Άπο της πρώτης ημέρας ήλθον εις φώς ίχνη εν ταΐς άνασκαφαΐς της Στοάς τοΟ Αττάλου, έ'νθα

του λεγομένου Βαλερίανείου τείχους, όπερ σημειοΐ άνεκάλύφθη αυτό τό πρώτον έν έ'τει 187 / Χ.Τούτο

καϊ ό ^άβϊοΐι (Τορο^ΐ'ΒρΙιϊβ νοη Αίΐιβη σ.103). (είχ. 3) από του βορείου της Ακροπόλεως μέρους

£ίκ. 3. Το Βαλεριάνειον τείχος.

άρχάμενον, ένθα και πρό τίνων ετών άνεκάλύφθη- φθείσης, φρονεί δε δτι ή πύλη εκείνη της Άκοο-

σαν ί/νη αύτοΰ' (πρβ. Π. Καββαδία, IIΑΕ 1901 πόλεως και παν το προς αυτήν σχετιζόμενον δέον

σ.12) λέγεται κοινώς τείχος το0 ΒαλεριανοΟ" διότι νά τεΟη, εκ τεχνικών οικοδομικών λόγων, εις τους

τινές παραδέχονται ότι έκτίσθη επί του αϋτοκρά- χρόνους του Ιουστινιανού (527-οΒο μΧ). Τήν ■

τορος τούτου έν ετει 252 μΧ' άλλ' ο Βοΐιη (Όίβ γνώμην δε ταύτην Ό Βοΐιπ αποδεικνύει δια μακρών

8ΐοει ά. Κοηϊ§ Αίίαΐοδ II, ζα Αΐΐαβη. ΒθΐΊίη 1882) έν τη «Περί Προπυλαίων της ' Ακροπόλεως» έςαι-

παρατηρεΐ ότι το οχυρωματικών τείχος (είκ. 4) ρέτω μονογραφία αύτοΰ' ώστε καϊ τό κατακαλύ-

τό κατακαλύψαν τήν στοάν, κατεσκευάσθη έκ του ψαν τήν στοάν του Αττάλου όχυρωματικόν τείχος

αύτοΟ ύλικοΟ της στοάς και κατά τήν αυτήν τε- το άρχόμενον, ώς άνωτέρω έρρήΟη, άπό*τής ΒΔ

χνοτροπίαν και ότι ή οίκοδομία του οχυρωματικού γωνίας της Ακροπόλεως είναι της αυτής έποχής

αύτοϋ τείχους ομοιάζει προς τήν οΐκοδομίαν της καϊ κατ' άκολουΟίαν δέν δύναται νά άναχθη εις

πύλης της Ακροπόλεως της ύπό Ββαΐθ άνακαλυ- τους χρόνους των Βουργουνδικών ή Φλωρεντινών

ηγει

εαόνων τοΟ ΙΓ καϊ ΙΔ αιώνος, πολύ δ' όλιγώ-

*ί\ νϊ " ο », . . , . . ν η » τερον εις τους νρόνους τοΟ Βαλεριανου (Γ'αιών).

υ ιοιος ορω: ρραουτερον ωνορασεν αυτο φράγκικο"/ έργον. Προ. 1 '* '

ΠΑΕ 1897 σ. 18. Τήν αυτήν πρός τον Βοΐιη γνώμην έχει καϊ ό ΟαΓ-
loading ...