Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 150
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0157
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
150 Το 'Ωδεΐον τον Περικλέους- νπο Π. Καστριώτον.

ΑΕ 1914

κόν του θεάτρου τοΟ Διονύσου καθώς καί του ήμε- ώς έν πολλαΐς οικοδομαΐς παρετήρησα έκεϊ, ένερ-

τέρου Ωδείου, γών άνασκαφάς εν τε τη πόλει και τω Μενελαίω

ΤοΟτ' αύτό συνέβη και έπΐ του Πελοποννησια- τω 1899.
κοΟ πολέμου κατά τήν άνέγερσιν του τείχους του ΤοΟτ' αΰτο συνέβη και έν Παγασαϊς, έ'νθα άνε-

Περιβόλου της πόλεως έπί Θεμιστοκλέους, συμ- καλύφφθησαν τω 1908 ύπό τοΟ εφόρου κ.Άρβανι-

φωνουντα προς τα ΰπο του θουκυδίδου άναφερό- τοπούλου αί έγχρωμοι πλάκας του νεκροταφείου

μενα περί της καταστάσεως αυτού (Βιβλ. Α 93), της πόλεως εντός πύργου οχυρωματικοϋ και πλεΐ-

έν ω μετε/ειρίσθησαν άρχαίας στήλας και άλλα στα άλλα παραδείγματα ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν.
ύλικά έκ του εκεί πλησίον νεκροταφείου του Κε- Έςαίρεσιν μόνον εχομεν τό διασωθέν θέατρον

ραμεικου, αί δε γενόμεναι άνασκαφαϊ έπίστωσαν της Επιδαύρου, διαφυγόν τήν λεηλασίαν ταύτην,

τά ύπό θουκυδίδου λεγόμενα . ώς άναφυέντος έπ' αύτοΟ δάσους και καλύψαντος

Τοιαύτην δυστυχώς τύχην υπέστησαν πλείστα αυτό άπο των αρπακτικών διαθέσεων τών κρα-

άρχαΐα οικοδομήματα διαφόρων πόλεων ένισταμέ- τούντων Τούρκων. Άλλ' εις τούτο συνετέλεσεν

νου πολέμου , άπόδειξις αυτό το Παναθηναϊκόν ίσως και ή άπομόνωσις αύτοΟ κειμένου μακράν της

Στάδιον, χ.αταστραφέν τελείως, άφαιρεθέντων τών μόνης άξιολάγου πόλεως τοΟ Ναυπλίου,
εδωλίων επί Τουρκοκρατίας, ότε οί Ίουρκοι μετέ- Έν τω ένταΟθα άνακαλυφθέντι Βαλεριανείω λε-

βαλον αυτά εις άσβεστον. Τό δε θέατρον της Σπάρ- γομένω τείχει εκτός τών μεγάλων κροκκαλοπαγών

της τήν αύτήν τύχην υπέστη, χρησιμοποιηθέντων σχήματος ίσοδομικοΟ λίθων (Βγθοοϊ&) (είκ. 5),

τών εδωλίων διά τήν άνέγερσιν της νέας Σπάρτης, εύρομεν πλείστα αρχιτεκτονικά τεμάχια ελληνικών

Είκ. 5.

1 Θουκνιδ. βιβλ. Λ' 93 «πολλαί τε οτηλαι άπο σημάτων και λίϋου χαϊ ρωμαϊκών χρόνων. Εν τώ δίακένω δέ αύτοΟ καΐ

είρναομένοι εγκατελέγηοαν». Πρβ. II. Καστριώτου, Κατάλογο; Γλυ - < ϊ· ' λ ~λ ' - Λ , ' „\ _«<-. 'Γ>ί*/^..

- Γγ,λ , ,„ , , „ „„ ^„0. ' ' . έόωλια εκ του θεάτρου του Διονύσου και του βοείου

πτων Έθν. αρ-/_αιολ. Μουσίίου άρ'.Ο. 38, 2687, 2891.— Νθ3θ1ί '

Άνασκαφαί Διπύλου ίν ΑΜ 1907 τοΟ Περικλέους ώς και βάθρα έφ ων ήσαν ποτέ

24 11 14.
loading ...