Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 151
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Το 'Ωδέϊον τον Περικλέους ύπο Π. Καστριώτον. 151

ίδουμένα αγάλματα. Επίσης ώραίαν τρίγλυφον έκ Έν τοϊς θεμελίοις των κατεδαφισθεισών δύο

της σκηνής τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου προερχομέ- οικιών εΰρομεν πλείστα τεμάχια αρχαίου ύλικοΰ

νην 1. Καϊ αύτοϊ οί κροκκαλοπαγεΐς λίθοι πιθανώς ώς και περί τά πεντήκοντα τοιαύτα έκ σπονδύλων

προέρχονται εκ τοΰ κρηπιδώματος της σκηνής τοΟ του Παρθενώνος, έκσφενδονισθέντα έκ της Άκρο-

'Ωδείου ή καϊ τών άναλημμάτων αύτοΟ. πόλεως (είχ. β α) κατά την ύπό τοΟ Μοροζίνη έν

Είκ. 5 α. Τεμάχια σπονδύλων εκ τον Παρθενώνος.

ετει 1687 συμβάσαν οοβεράν εκρηξιν τοΰ Παρθε- πέριξ οίκίαις. Ώς δε εξ έπιστολής ό καθηγητής κ.

νώνος κατά τον βομβαρδισμών αύτοΟ. Πολλά τών ΏοΓρίβΙά, Ό μετ' ενδιαφέροντος και κύρους γνώ-

τεμαχίων τούτων φέρουσιν εισέτι τά ίχνη της εκ μη? άπο τετάρτου αιώνος παρακολουθών πάσας

της εκρήξεως της πυριτιδαποθήκης πυρκαϊάς. ~άς γενομένας έν Ελλάδι και Ανατολή άρχαιολο-

Το 'Οδεΐον τούτο, μετά την καταστροφήν ύπο γικάς εργασίας, άνεκοίνωσέ μοι έκ Κερκύρας, -α-
τού Άριστίωνος καϊ κατόπιν, συν τή παρόδω τών ραδέχεται ότι ασφαλώς θέλει εύρεθή ενταύθα τό
αιώνων, έρείπιον γενόμενον θά έχρησίμευσεν ώς ύ<ρ ημών άναζητούμενον Ώδεϊον του Περικλέους
λατομεΐον τών περιοίκων. Ιδίως το υλικών αύτοΰ (είκ. 6), έφιστα δε την προσοχήν μου μήπως εύρω
μετε/ειρίσθησαν, ώς είπομεν ανωτέρω, εις την κα- έν τώ Βαλεριανείω τείχει άρχιτεκτονικά μέλη τοΰ
τασκευήν τοΰ Βαλεριανείου τείχους καϊ εις την Ωδείου τούτου, διότι λέγει, στρογγυλά μεγάλα
οίκοδομήν τών πέριξ εκεί οικιών τών άνεγερθεισών τεμάχια γείσου, άπερ αύτο: ούτος παρετήρησε προ
έπϊ τών πρώτων χρόνων της συστάσεως τοΰ βασι- ετών, έναποκείμενα νΰν έν τώ περιβόλω τοΰ θεά-
λείου, άναλαβόντες αυτόκλητοι καταπατηταΐ οίκο- τρου τοΰ Διονύσου και έν τη Β πλευρά τοΰ νεωτέ-
πέδων. ρου ναοΰ τοΰ Διονύσου, άτινα κατ' αυτόν, εϊ: ούοέν

Τοιαύτην δυστυχώς τύχην υπέστησαν τά άρ- άλλο τών πέριξ αρχαίων οικοδομημάτων προσαρ-

χαϊα μνημεία, πλείστα δε και ένταΰθα εδώλια μόζονται. Εκφράζει δε τήν γώμην οτι ταΰτα άσφα-

κυρίιυς έκ τοΰ 'Ωδείου και τοΰ Διονυσιακού θεά- λώς άνήκουσιν εις το Ώδεϊον τοΰ Περικλέους 2.
τρου παρατηρούνται νΰν έντετοιχισμένα έν ταϊς . Καί ό 1?0?ος Φρ> Βδρσ3ίκης (|ν ΑΕ 1913 α. 70, είχ. 26, 27)

1 "ίΐς μοι άνεκοίνωσεν ό υποδιευθυντή: τοΰ Γερμανικού Ίνστιτού- αναφέρει οτι άνεΰρεν απέναντι της μεγάλης στοά; τοΰ Ασκληπιείου

του καθηγητής Κπ3θ1ίίΐ188 τό τρίγλυφον τοΰτο είναι το γωνιαϊον και ανατολικώς αυτής θεμέλια περιφερούς οικοδομήματος , (ος κα!

άριστερόν μέρος της σκηνής τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου, ήτοι ή πα- πολλά τεμάχια μαρμάρινα τοΰ αΰτοΰ οικοδομήματος, υποθέτει δε οτι

ραστάς. ταΰτα προέρχονται έκ τοΰ καταστραφέντος Ωδείου τοΰ Περικλέους.

21
loading ...