Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 152
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
1 δ2 Το 'Ωδεΐον τον Περικλέους" υπό Π. Καοτριώτου.

ΑΕ 1914

νόμενα άπο βορρά προς νότον, ήτοι προς το Διο-
νυσιακών θέατρον. Το ύδραγωγεϊον τούτο άνεγνω-
ρίσαμεν εύθύς δτι είναι συνέχεια του παρά τήν
Έννεάκρουνον υδραγωγείου τοΟ εύρεΟέντος κατά
τάς ύπό του ΓερμανικοΟ Ινστιτούτου δια τοΟ κ.
ΌδΓρίθΙά γενομένας άνασκαφάς έν ετει 1902 (πρβ.
Ρ. 6γηθΙ)θγ «ϋΪΘ Εηπθ&ΙίΓυηοβ» έν ΑΜ 1905 σ.
23), όπερ τότε άνευρον δτι κατήρ/ετο άπό της ΜΑ
γωνίας της Ακροπόλεως διά τοΟ Διονυσιακού θεά-
τρου. Το αυτό ύδραγωγεϊον εύρε, κατά τό παρελ-
θόν ετος, και ό έφορος κ. Κουρουνιώτης έν τω πε-
ριβάλω τοΟ ΔιονυσιακοΟ θεάτρου προς τήν ΝΔ άκραν
αυτού ού μακράν της σωζομένης γο^νίας του άο-
χαιοτέρου ναου τοΟ Διονύσου, έκ τυχαίας εκεί κα-
Προ'/ωρούσης της ανασκαφής ευρομεν εις βά- θιζήσεως του εδάφους. Είναι τοΟτο συνέπεια τοΟ
0ος 3 μέτρων άπο τοΰ σημερινού βάθους και πα- υπονόμου δστις φέρει εις τήν Έννεάκρουνον προς Δ
ραλλήλως τοΰ Βαλεριανείου τείχους (είκ.7) ύδρα- της Ακροπόλεως.

γωγεΐον πήλινον τών ρωμαϊκών χρόνων. Είναι δε Τό ύδραγωγεϊον τοΟτο έν τή θέσει εκείνη είναι

τοΟτο τετράγωνος ο/ετός καλυπτόμενος άνωθεν δι' κατεστραμμένον, άλλ'έφαίνετο μικρόν μέρος, ενθα
οριζοντίων πλακών υψ. 0'46, πλ. 0-30, πά/. ΟΌο έγένετο έπισκευή διά μικρών λίθων έκτισμένων δι'
(είκ. 8) και παρ' αυτό έτερον πήλινον επίσης έκ άσοέστου.Ό ύπόνομος ούτος άκολουθών τήν γραμ-
στρογγύλων σωλήνων διαμ. 0'24 (το δεύτερον μήν έκ Δ προς Δ στρέφεται είτα προς Β διευθυνό-
τοΟτο θεωρώ μεταγενέστερον), άμφότερα διευθυ- μένος προς τήν σκηνήν του θεάτρου προς ήν διεύ-

Είκ. 6. Τεμάχιον γείσου εκ τοΰ 'Ωδείου.

Είκ. 7.
loading ...