Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 157
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0164
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Το Ωδεΐον τοϋ Περίκλέουζ' νπδ Π. Καστριώτον.

157

λίαν εκστρατείας (423 πΧ). Τοις τοΟτο κάτεργα- τρικέφαλος καΐ τετρακέφαλος Έρμης. Ή ημετέρα

σαμένοις ονομάζει ο Αριστοφάνης Έρμοκοπίδας ι, Ερμαϊκή στήλη έχουσα ασφαλώς τοιαύτην σημα-

άρά γε και ή ημετέρα στήλη νά έγένετο Ουμα των σίαν, ιδρυθείσα, θά ήτο το μεθόριον των δύο ιερών,

Έομοκοπιδών; ή πρΌς δεςιά ή έχουσα και το διακριτικον έμβλημα

Πλείστα παραδείγματα ευρηνται παρά Παυσα- το κηρύκειον, προς το ίερον τοΟ Έρμου, ή δε προς

νια και άλλοις συγγραυευσιν ότι ΈρμαΤ έτι'Οεντο αριστερά έχουσα το διακριτικον έμβλημα την στά-

έν τοις όρίοις τών αγρών και των κτημάτων και μνον, προς το ίερον του Διονύσου, διότι, ώς γνω-

έν ταΐς πύλαις τών πόλεων.Επίσης προ τών ναών, στον, ή στάμνος ιδιάζει τω Διονύσω, ώς γινώ-

παρά τοις τάφοις, εν τοις Γυμνασίοις, ταΐς Πα- σκομεν τούτο εκ πολλών παραστάσεων επί άγγειο-

λαίστραις, ταΐς βιβλιοθήκαις, ταΐς στοαΐς, ταΐς γραφιών, ενθα παρίσταται ό Διόνυσος και παρ'

Άγοραΐς, ταΐς γωνίαις τών οδών κα'ι ταΐς λεωφό- αύτώ τράπεζα έφ'ής στάμνος (πρβ. Αυ§. Γποΐίβη-

ροις, ώς σταθμούς και οδόμετρα ίπιγραφομένων 1ι&ιΐ8 «Σβηαββηναββη εν Ζ\νθίυηά8ΐθΙ)ζί§8ίθ8 Ργο-

έν αύτοΐς τών αποστάσεων (σταδιασμοί), ενίοτε δέ §γ&ιτιιίι ζαιη \νϊη1ίΘΐΐΏ3ηη'8 ΡβδΙθ 1912). Έξ

και τών όνομάτων τών εϊς τους αγώνας νικητών. άλλων γινώσκομεν επίσης οτι και ό Αριστοφάνης

Οί εν ταΐς τριάδοις ιστάμενοι Έρμαΐ εί/ον ενίοτε (Βάτραχ. 22 κ. Σχολ. έν σελ. 545) καλεί τον Διό-

τρεΐς ή τεσσάρας κεφαλάς (πρβ. Άρποκρατίωνα νυσον υίόν σταμνίου.

και Ήσύ/ιον έν λ. Έρμαΐ) ώσπερ διδάσκοντες τάς Κατά την μεσημβρινοανατολικήν πλευράν και

οδούς και έχοντες διά τούτο ύπογραφήν που μεν έν μέτρον υπερθεν του υδραγωγείου, ό'περ ανωτέρω

άγει αύτη ή οδός, που δέ εκείνη, εκάστης κεφαλής άνεφέρομεν, εύρομεν δύο κτίσματα, ώσει δωμάτια,

προς οδόν τινα νευούσης. Όθεν κα'ι αί ονομασίαι '/ριστιανικών χρόνων, (πρβ. πίν. 1 και είκ. -Ζβ),

16.

1 Θουκυδ. VI, 27,1. Όσοι Έρμαΐ ησαν λίθινοι ίν τη πο'λει τη /.αί έν ιδίοις προθύροις /.αί ί £ ρ ο ΐ ς. μια νυ/.τ! οί πλείστοι περιε/.οπησαν

"Αθηναίων (είσί δέ /.ατα τό Ιπινώριον, ή τετράγωνος εργασία, πολλοί τα πρόσωπα). Πρβ. /.αί Ηροδ. II, 51.
loading ...