Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 159
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Το 'Ωδεΐον τον Περικλέονς' νπο Π. Καστριώτον 1ο9

Ό κίων, έφ' ου ή επιγραφή, ήν έντετοιχισμένος
έν τώ έν τη ορχήστρα του Διονυσιακού θεάτρου,
κατά τους έσχάτους ρωμαϊκούς χρόνους κατασκευα-
σθέντι προμαχώνα. Βεβαίως δεν ενδείκνυται δια
ποίαν εύεργεσίαν ανετέθη αύτω ό τιμητικός ούτος
κίων ύπο του δήμου, πάντως όμως αναγράφει ευ-
εργεσίας μεταξύ των οποίων ήτο και ή άνοικοδό-
μησις τοΰ Ωδείου του Περικλέους και δι άλλας
ίσως μείζονας ή ελάσσονας ευεργεσίας, αίτινες οέν
ήδύναντο να συμπεριληφθώσι λεπτομερώς έν τω
αναθηματικά) κίονι, 6'στις άνετίθετο τω Άριοβαρ-
ζάνη συλλήβδην έπί ταϊς προς τον δήμον εύεργε-
σίαις αύτοΟ. Άλλως τοΟτο ού'τε έν τη άρχαιότητι
έγίνετο, ού'τε νΰν γίνεται προκειμένου περί εκφρά-
σεως εθνικής ευγνωμοσύνης προς τινα.Ή δε διδο-
μένη τινι προσωνυμία του εύεργέτου ήν ή μεγίστη
εκφρασις ευγνωμοσύνης· και έν τω άναθηματικώ
κίονι δεν ήδύνατο να γίνη λόγος περί της άνοικο-
δομήσεως του Ωδείου του Περικλέους.Άλλα γεν-
νάται νΰν το ζήτημα που ό δήμος τον άναΟηματι-
κόν τοΟτον κίονα, έφ'ού ή επιγραφή, ίδρυσεν; έν
τω άνοικοδομηθέντι ύπο τοΰ ΆριοβαρζάνουΏδείω,
έν ώ να επιδεικνύεται ώς ευεργέτης ο φιλαθήναιος
βασιλεύς, ή άλλα/ου; λ. ν. έν τή Αγορά ή έν
τω παρακειμένω θεάτρω τοΰ Διονύσου, ένθα επί-
σης ήούνατο, ώς γινώσκομεν έκ τών συγγραφέων
και επιγραφών, να επιδεικνύεται ή προς τον εύερ-
γέτην ευγνωμοσύνη τοΟ δήμου,* Φρονοΰμεν όθεν,
ΕΙ*. 17. Σπόνδυλος κίονος έκ τοΰ 'ψείον τοϋ Περικλέους ζτι ή αναθηματική επιγραφή, έν ή αναγινώσκεταί

έφ' οΰ άναϋηματικη έπιγραφη εις 'Αριοβαρζάνην. ι Κ Ρ Υ ι ' ' ' "« /

ό Αριοβαρζανης ως ευεργέτης τοΰ όήμου, εύρί-
δ δήμος σκέτο αρχικώς έν τώ Ώδείω και ό'τι μετηνέχθη
βασιλέα Αριοβαρζάνην εκείθεν έν μεταγενεστέροις χρόνοις εις τό Διονυσια-
φιλοπάτορα τον έκ βασι- κόν θέατρον ό'πως έντοι/ισθή έν τώ άνω ρηθέντι
λέως Άριοβαρζάνου φι- προμαχώνι.
5 λορωμαϊον και βασιλίσ- Ότι ό σπόνδυλος έφ' ού ή άναθηματική επί-
σης Άθηναΐδος φιλοστόρ- γ?α?η άνήκεν ε?ς ί'§ρυμά τι, και δη εις τό Ώδεϊον

γου τον εαυτοί ευεργέ- δυνάμεθα να θεωρήσωμεν ώς βέβαιον, διότι οί έσω-

την άνέΟηκεν 1. _ Τ ,0 η, , ,

τερικοι κίονες αυτού ήσαν λιοινοι καθώς και τα

δεϊον, τό ύπό τοΰ Βιτρούβιου άναφερόμενον (νΐίτ. έδώλ'α' *α1 δτ' έ?' έν>0ς τών σπονδύλων τών κ-ά"

V, 9,1) προσεπιμαρτυρεϊ ήδη και ή άνω έπιγραφή, νων τθύτων' εΓς ά'ι^ον τ0° εύε?Τέ'°υ

ευρεθείσα κατά τάς τώ 1862 γενομένας άνασκα- ™ιϊ?υτοΟ του καέντος Ωδείου, ανέγραψαν, ώς ήτο

φάς τοΰ Διονυσιακού θεάτρου. έπόμενον, οί Αθηναίοι τό όνομα τοΰ Άριοβαρζά-

, ,. , νου, ού μνημονεύει ή έπιγραφή, Άλλως δέ και ό

1 Α. Ρουσόπουλος ΑΕ 1862 σ. 167.— Σ. Κουμ,ανούδη; έν Φιλί- γ ί -/ \ , , λ ,

ατο?ι 1862 σ. 462.- Περδάνογλους έν Βιιΐΐβιίηο 1862, σ. 120.- σπονουλος ούτος φέρει αναθυρωσεις και τορμους
10 III, 542. άνωθεν και κάτωθεν, έξ ών συνάγομεν ό'τι ούτος

22
loading ...