Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 160
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0167
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
160 Το ' Ωδεΐον τον ΤΙερικλεονς· νπό Π. Καστριώτον.

ΑΕ 1914

συνείχετο εκατέρωθεν προς άλλους σπονδύλους λίθινοι, και τά εδώλια επίσης ήσαν λίθινα, ώς έξά-
όμοίου άρραβδώτου κίονος, πάντο;ς έκ παρακέιμέ- γεται τούτο έξ αύτου τοΟ Πλουτάρχου λέγοντος

1»,

νου οικοδομήματος προερχομένου. Επίσης δέ και ότι το Ώδεΐον ήτο « πολυε^ρον καϊ ποΑυσΓυ/Ιοϊ':
έν τω περιβόλω του Διονυσιακοί» θεάτρου εύρομεν ΆπΌ των πρώτων ήμερων των ανασκαφών ημών

και δυο έτερα τεμάχια ομοίων σπονδύλων, μή άνή- εύρομεν πολλά λίθινα τεμάχια εδωλίων θεάτρου,

κοντά εις ούδέν έτερον οικοδόμημα, ή εις το παρα- άτινα έξελάβομεν οτι δυνατόν νά άνήκωσι και τώ

κείμενον και ύφ'ήμών άνασκαπτόμενον Ώδεΐον του παρακειμένω Διονυσιακά» θεάτρω. Πάμπολλα τοι-

Περικλέους. Είναι δέ γνωστόν έκ της ιστορίας της ούτων ευρίσκονται έντετοιχισμένα και έν ταΐς πα-

τέχνης, οτι ώς έπί το πολύ τών ρωμαϊκών */ρόνων ρακειμέναις οϊκίαις, άλλ ή εΰρεσις μαρμάρινου

ίδιον είναι οί άρράβδωτοι κίονες. εδωλίου ("είκ. -Ζ<§^ επί της δεξιάς προσόψεως τοΰ

Έκτος τών κιόνων οίτινες αναφέρεται οτι ήσαν όποιου σώζεται άνάγλυπτος γλαύξ, ρίπτει ένδοια-

ΕΙκ. 18. 'Εδώλιον έκ του 'Ωδείου τον Περικλέους.

σμόν τινα ώς προς τό οικοδόμημα εις 6 άνηκε τούτο. της όποιας ίσως ήτο άφιερωμένον το Ωδεΐον του"

Ως γνο>στάν, ή γλαύξ ήτο σύμβολον τών Άθη- Πεοικλέους. Ούτω δ' εξηγείται ευκόλως ό τύπος

νών και φέρεται έπι τών τετραδράχμων νομισμά- της γλαυκός έπι της προσόψεως τοΟ θρόνου της

των αύτών, άτινα δια τοΟτο και Γλαύκες έκα- ίερείας τεθείς καϊ οτι ούτος δέν είναι άπίθανον νά

λοϋντο. Άλλ' έκ της επισταμένης έπισκοπήσεως προέρχηται έξ αύτου του Ωδείου του Περικλέους,

έν τω Διονυσιακά» θεάτρω παρετήρησα οτι ούδείς Ή ΰπαρξις της γλαυκός ταύτης έπί του έδω-

θρόνος φέρει το σύμβολον τούτο. Δέν δυνάμεθα νά λίου, καθ' ήμας δύναται νά έχη και έτέραν συμ-

είπωμεν άσφαλώς εις ποίον οικοδόμημα άνήκεν ό βολικήν ύποτύπωσιν του έπί Περικλέους ίδρυθέντος

θρόνος ούτος, άλλ' επειδή, ώς γνωστόν, το έπί Λυ- 'Ωδείου, δστις Αθηναίος ών, και ιδρυτής συγχρό-

κούργου κτισθέν θέατρον άφιερώθη τώ Διονύσω νως ηθέλησε νά διαιώνιση το σύμβολον της πα-

Έλευθερεΐ, ού ό θρόνος του Διονύσου φέρει έν άνα- τρίδος του έπί του μαρμάρου, κατά τοσούτον μάλ-

γλύφω τά σχετικά σύμβολα, ήτοι δύο Σατύρους λον καθ' όσον και τά Αθηναϊκά νομίσματα, ώς

και εκατέρωθεν σταφυλάς, έ'χομεν την γνώμην, ό'τι είπομεν άνωτέρω, έφερον τον τύπον τοΟτον.

ό ημέτερος θρόνος μέ το σχετικόν σύμβολον της Τεμάχια όμοιων εδωλίων μετά γλαυκών έπί της

γλαυκός άνήκεν εις ίέρειαν της Άθηνας, εις τιμήν προσόψεως (εικ. 19 και 19 χ) εύρον έν τή άπο-
loading ...