Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 165
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0172
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1914

Τό 'Ωδεϊον τον Περικλέους· νπο Π. Καστριώτον.

165

ρίζομεν έκ τοΰ Σχολ. τοΰ Αριστοφάνους ότι Ό έκ
Λέσβου περίφημος οιθυραμβοποιΌς καί κιθαρωδός
Φρύνις 1, κιθαρωδήσας εν τω 'Ωδείω του Περι-
κλέους κατά τήν έορτήν των Παναθηναίων εν έτει
456 πΧ ένίκησε, λαβών το πρώτον βραβεΐον.

Ή κατά χώραν ευρεσις της σκηνής του Ωδείου
(έστω και των θεμελίων), είναι σπουδαιότατη άνα-
κάλυψις, και θεωρώ έμαυτον ευτυχή διότι κατόπιν
πολυμήνου ανασκαφικής έρεύνης καθ' ήν ή Αρ-
χαιολογική ημών Εταιρεία ουδεμίας έφείσθη δα-
πάνης, κατωρθώσαμεν νά καθορίσωμεν αναμφι-
σβητήτως τήν ακριβή θέσιν του πολυθρυλήτου
Ωδείου του Περικλέους! Ο χώρος ούτος θέλει
καταστή μετ'όλίγον παγκόσμιον προσκύνημα, διότι
έν τω 'Ωδείω τούτω άντήχησαν τά μέλη και ή
οωνή τών άριστων τής άρχαιότητος μουσουργών!

Έπιγραφαί.

Έπιγραφάς έλαχίστας εύρομεν και ταύτας κο-
λοβάς (είκ. 22).

Ή άνωθι επί στήλης λευκού μαρμάρου επι-
γραφή, άποκεκρουμένη δεξιά, άριστερά και κάτω
ώς και μικρόν άνω φέρει άνάγλυπτον άετωμάτιον
και έν τω μέσω άσπίδιον" ΰψ. σωζόμενον 0'27,
πλ. 0,19, ρωμαϊκών χρόνων, έν ώ αναγράφεται
κατάλογος ονομάτων άρχόντων 2, τήν σχέσιν τών

Οποίων δέν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν ώς πρός τό Είκ. 22. ' Επιγραφή εκ τοΰ 'Ωδείου τον Περικλέους.

ήμέτερον Ώδεϊον. Πάντως ό'μως ή έπιγραφή καί-

περ άτελής παρέχει ήμΐν το ένδόσιμον νά θεωρή- Αρχων

σωμεν αυτήν άναγομένην εις τον δημόσιον (3ίον τής ' Ηρώδου Μ[αραΟώνιο^]

η > λ λ « , - , ,λ Βασιλεύς

πόλεως Αθηνών, ομοιαι τη οποία ευρευησαν ηοη

αί έν ΟΙΑ III, Ν° 100ο-1013 δημοσιευθείσα-, ώς _ Πρωτογενου - - -

, - ' - . ~ V ' ' ΛΤ? 5 Πολέμαρχος

και τελευταίως η υπο του κ. Λτ. Ζλοαγουμη εν Ά1\ ,., „ , « Γ η

1 1 1 ς Αλεξανδρο|υ] -----

1905 σ. 181 δημοσιευθείσα. ^ θ8σμο#έζα[ι]

Ή χρονολογία αυτής δέν δύναται νά όρισθή _.....Συμμάχου Πάμ[βωτ(ίδης

άσφαλώς άτε ελλείποντος του ονόματος του άρ- .... - ς Μιλτιάδυυ - -.....

χοντος, ού μόνον ό τίτλος και τό πατρωνυμικόν ίο......Ευμενούς Άζ[ηνιεύς]

Ηρώδον σώζεται, εκτός άν δεχθώμεν ότι ο άνήρ νωνος......

1 Αριστοφάνους Νεφέλαι 971. Ό Φρύνις κιθαρωδός Μυτιληναίος ούτΟί άνήκεΐ ί'.ζ τό δΐάσημον τότε γένος τών Άτ-

ούτος δε δοκεϊ πρώτος κιΟαοίσαι παο' Άθηναίοις καί νικήσαι ΠαναΟη- , ,

ναίοις Επί Καλλίου αρχοντός κτλ. (456/5. Έ'κδ. Μβ^βΓ Α IV, 181). ~'κών' καί ώρισμενως η έπιγραφη ανη/.ει εις

Πρβ. καί ΟιιιΊπιβ, 8ί3άί§β8ο1ιϊο1ιΙθ ν. Αίΐιβπ σ. 142.— τον Β' μΧ αιώνα. Επίσης σώζεται τοΰ Βασιλέως

Γπ'ΓπΑ π , · ■· · καθώς και τοΰ Πολεμάρχου αόνον τό παιρωνυμι-

Προ. ΟΙΑ θ3ΐ3ΐο§ι 3Γθ1ιοηίιιηι βΐιοπιηιςιιιβ ηιβ^ιβίηι- 5 α ~

Ιαιπη κον. Επίσης έ/. τών Θεομοϋετών σώζονται τα πα-
loading ...