Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 176
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0183
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
176 Θεσσαλικά! έπιγραφαί' νπδ Ά. Σ. Άρβανιτοπονλλον.

ΑΕ 191*

Ήμεϊς έθεωρήσαμεν πιθανωτάτην την ώς άνω νος καϊ φ·&είρειν τους δικαστάς περί τίνων δικών
προσαρμογήν των περισωθέντων εις δικαστικδν ψή- προς άμυναν των δικαστών κατά τοιούτων αίτιά-
φισμα, περιέχον διατάξεις προσομοίας ταΐς έν τω σεων χορηγείται αύτοΐς άντίγραοον τοΰ ψηοίσμα-
δημοσιευθέντι άνω ύπ' άριθ.70, καθ' δ καί συνεπλη- τος τούτου" σημειωτέον δμως οτι τά άπδ τοΟ στ.
ρώσαμεν τόδε, καίτοι οί στίχ. 3-4 δεν δύνανται 3 κέ. ίχνη δύνανται νά προσαρμοσθώσι κυοίοις
άσραλώς νά προσαρμοσθώσι προς τά κατά την δνόμασι ταγών, δικαστών ή ομοίων το εν σ-.ίγ. 4
θέσιν ταύτην γνωστά τυπικά τών ψηφισμάτων τού- άρχεϊον θά είναι αυτό το νομοφυλάκιον, ώς άπο-
των έν γένει. καλείται έν τω ψηρίσματι τών Γοννέων, τω εύ-

ρεθέντι έν Μαγνησία τη επί Μαιάνδοω.

Άριΰ1. 236 (είκ. 5' καταλ. άριΰ: 186). Στήλη

Άρι&. 237 (είκ. 6'καταλ. άρι§. 183). Στήλη

Είκ. 5 (επιγρ. άριϋ·. 236)' ψήφισμα τών Γοννέων
υπέρ δικαστών (;).

[1] [ - - - - έκ τών κοινών της πόλεως προ-] 10
1 σόδ[ων προνοηθήτωσαν δέ οΐ ταγοί

οι πε[ρί δείνα, ίνα και τό άντίγραφον πα-

ραληφ[θήι τοϋ ψηφίσματος δπ' αυτών έκ

τοΰ άρ[χείου, δπως καϊ οί δικασται τους αϊ-
5 τιασ[αμένους αυτούς και φθείρειν περί τιν-

ω[ν δικών άμΰνωνται κτλ..

Είκ. 6 (επιγρ. άρι#. 237)' ψήφισμα τών Γοννέων υπέρ δικαστών

μαρμάρου λευκοφαίου, αριστερά μόνον άκέραιος, η μεγάλου ευεργέτου.

όπισθεν ο άπεσχισμένη. Τψ. 0-09, πλάτ. 0Ό73,

πάχ. 0 036. - - - - έπινομίαν, ί]σ[οπολιτείαν,

Ή έπιγραφή έχαράχθη άβαθώς καί σ/εδδν κα- έπιγαμίαν, ε]νκτησ[ιν, άσφάλειαν,

λώς· υψ. γραμμ. 0Ό05-0Ό12, διάστιχ". 0 005. «σ;λίαν ™>λ]έμου καί ε[ίρήνης, κα- ^

ι λ 1 ο' ' . ' /[χ βάπερ καί τΐοΐς λοιποϊς πΓροξένοις της

Αριστερά των περισωϋεντων γραμμάτων αφειΰη ν 1 ' ι*■

λ / , λ ν Ο πόλεως και πίολίταις- προΓνοη-

τι οΊαστηυ.α ως ωα' το εν αο/η του στιγ. 1 ι/νοςΙ ;' , ,

, ' , λ / » σηναι δε το]υς εναρχ[ους ταγούς

Φαίνεται ποοελθον εκ φθοράς, εν ούσης εμφασιν . , „Τ

1 ' Γ 1 , και του? τ]αμιας, ο[πως και

γοάμματος' ί/νη σαΦΫί Δ καί τινα Ω μετά τδ ΣΟ . , Ί Γ, „

1" ~Γ 1 ~ 1 Γ το ψηφισμ]α τούτο [αναγραφήι εις

του στίχ. τούτου διεσώθησαν έπίσης έν στίχ. 6 κ(ονα λι^£γην χ[(χ1 ^ είς τό Ϊ£_

ύπάρχουσιν έν άρχη ίχνη ΩΝΔ. 10 ρον τής Άθη]νας της [έν άκροπό-

Τάς δέ συμπληρώσεις έξετελέσαμεν παραδεί- λει. την §ε] 6{ς ταυ[χα γενησομέ-

γματος ένεκα, προσαρμόσαντες τά περισωθέντα νην δαπάν]ην δοΰ[ναι τους ταμίας από

προς νουν τινα, άνάλογον του προηγουμένου και τών κοινώ]ν της [πόλεως προ-

τού ϋπ' άριθ. 70, ένθα άναφέρεταί τις έπιβαλόμε- σόδων κΰρι]ον [κριταί κτλ..
loading ...