Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 180
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0187
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

του δ' ένεκα, παραβάλλοντες καί
τά εν τω προηγουμένω ψηφίσματι
λεχθέντα περί της κοινής εστίας,
δυνάμεθα ευλόγως να Οεωρήσω-
μεν πιθανωτάτην την κατάταξιν
του περί οδ ο λόγος εις τά δικα-
στικά ψηφίσματα.

Στίχ. 1-4. Ελάχιστα ίχνη τοΟ
εν στ. 1 γράμματος Α διεσώθη-
σαν" έκ δε των περισωθέντων εν
στίχ. 2-3 φαίνεται ό'τι πρόκειται
περί δύο ψηφισμάτων, οόχί περί
ένός' διότι προ του Ω του στ. 2
υπάρχει μεν ίχνος προσάμοιον
μάλλον Υ και ήττον Φ, άλλα προ
του Ο τοΟ στίχ. 3 διακρίνονται
πολλά και σαφή ίχνη Ε' ή συμ-
πλήρωσις άρα όπως το ψήφισμα
τοντο άναγράψ]ωσ ιν εις | κίονα
λν&ίνην και] ΰ'ώσιν [έν τώι [ ίερώι
κτλ. δεν δύναται νά λογισθη πι-
θανωτέρα της άνω τεθείσης, καί-
τοι δι'αυτής εισάγεται δυσερμή-
νευτος διάταξες περί δύο ψηφι-
προνοηθήναι δέ τους ενάρχους τ]α[γοΰς, σμάτων, περί ής βλ. τά λεχθέντα άνω εν άρ. 88'

δπως τά ψηφίσματα άναγραφ]ώσ[ιν εϊς ήτο δμως δυνατόν νά άναγραφώσι δύο ψηφίσματα

κίονας λιθίνας καί τείθώσιν Γεν τώι , - α, , , /, ν »

ο - -ι γ.λπι γ- ι » , /.λ εις κίονα λινινην οαοιω; ενστι/.ΐτα ιχνη ευνο-

ιερωι τη]ς [ Αο]ην[ας της] εν ακροπο[λει, 1 , , _ Ί ,

5 διδομ]ένης τή[ς δαπ]άνης άπό τ[ών °0σί τΨ τεθεΐσαν συμπληρωσιν, ούχι την τωι\ εν

τ]ής πόλεως [προσ]ό[δ]ων γρά[ψαι δέ ακροπο λει.

κα[ί] προς τού[ς Μονδ]αι[έ]ων ταγού[ς Στίχ. 5-6. Τό συμπληρωθέν διδομ\ένης άντί

και την πόλ[ι]ν [δι' έπ]ιστολής, ϊ[να ά· έσομ\ένης ή όμοιου εύνοουσι τά περισωθέντα ίχνη·

κολουθως κ[αί π]αρ' εκείνοις ή [προξε- ^ ^ κοιγών ^ τέ>£1 ^ στί/ β ^ ^ΧΧΜ νά

10 νία άναγραΓφή] εις κίονΓα] λΓιθίΙνΓην και Λ. , , ,

τεθη εν [φ ίε[ρώ] της Θέμ[ιδος· ε]δ[όθη ^ ^ υπα?Χοντο- Χώ?ου πΡ°< τ0™υτα ΪΡ»»*"

ή προξεν[ί]α [κα]ί πολιτε[ία στρατη- ματα.

γοϋντος 'Απ[ολ]λοδώρο[υ Φαλλα]ν[ναί]ο[υ Στίχ. 7-11. Θά ήδύνατό τις νά συμπλήρωση

τό δεύτερον, [ίε]ρέως [δέ τοϋ] Άσκλ[ηπ- τον στίχ. 7 Κονδ αιέων, αποβλέπων εις τά δημο-

15 ιοϋ Γλα]ΰκου [τοϋ Ξ]ενο[κρίτου, τα]γευ σιευθέντα άνω ΰπ' άριθ. 109" 110" (181) ψηοί-

ο>ων [δέ Π]αρμ[ενίωνος τ]οϋ Μικ[ΰ- άλλ'ίχνη σκιώδη μέν, σαφή δέ, ΰπολει-

θου, Ξ]α[ν]Λίου το[ϋ Ε]ύ[δήμ]ου, Δημ[οκρά- 7, , £, ' ~ ' ^

η γ-ι-λ 'γίγ ν / τ γ ~ λ οθεντος Μ επιοαλλουσι την ανω τεθεισαν συυιπΛη-

τ]ους [τ]ου Λημαρ[χ]ο[υ, Χρυσαπ;]α [του Φι- ^ ' ,.

λ]ώτου, Αΐνησί[ο]υ το[ϋ Φι]λ[ινίο]υ, [ταμι]ε[ΰ- ?ωσίν· Ε?ναι δέ γνωστή ή Μονδαία^ εξ επιγραφών

20 οντος δέ Έπικράτου[ς το]ϋ Μικ[ΰθου, μόνον, παρά Όίίίβηο. 8γ11.2 453" 793 ώς όμορος

προστατοΰντων δέ [τή]ς ένν[όμου εκ τη 'Αζώρω καί ώ; έχουσα κυρίως τιμωμένην Θεό-

κλησίας κοινή τών τα[γ]ών [π]άν[των, τητα την Θέμιδα" έν ΒΟΗ (VII) 1883 18ο κέ.

μηνός Ξανδικοϋ δευ[τ]έρ[α. (πρβ. ΑΜ [VIII] 1883 381) δεν βεβαιουται, αν

(κενόν υψ. 0" 195) πρέπει νά άναγνωσθη πιθανώτερον Κ]ονδαίαι ή

ΕΙκ. 9 (έπιγρ. άρι&. 240) ψήφισμα τών Γοννέων νπερ Μονδαιέων δικαστών.
loading ...