Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 182
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0189
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
182 Θεσσαλικοί έπιγραφαί- ύπδ Ά. Σ. 'Αρβάνιτοπονλλον.

ΑΕ 1914

(πρβ. και ΑΕ 1913 101) ώς έξης"

6 εκκλησίας] εννό[μο]υ· προστατευ-
όντων της έκκ]λησίας [τ]ών ταγώ[ν και
τοϋ ιερέως Στ]ρ[ατ]ονίκοιτ

ομοίως άνω έν άριθ.72 φαίνεται λίαν πιθανωτέρα
ή έξης συμπλήρωσις και άνάγνωσις:

[1] [- - - προστατευόντων της εννόμου εκκλησί-]
ας των ταγών Θ[ε - - - - και δεινός κτλ.,

ήτοι δτ£ έν τούτω αναγράφεται ό'τι Ίτρο^ρΐΌον της
έννομου έκκλησίας δύο τουλάχιστον των ταγών.
Έ-εΐχον λοιπόν οί ταγοί θέσιν πρυτάνεων, εις
δ' αύτών έχρημάτιζεν έν τη έννόμω εκκλησία ώς

επιστάτης ή μόνος, ή μεθ ένΌς έτερου, ή μετά Είχ. 10 βπιγρ. άρι&. 241)-ψήφισμα τών Γοννέων νπερ διχαστών (;).

τοΰ ιερέως τοΟ ΆσκληπιοΟ, άν μη παρίστατο ίε-
ρομνήμων ή ό στρατηγός τών Περραιβών' βλ. και
τα λεχθέντα έν τω άνω ύπ' άριθ. 155 ψηφίσματι
και τά λεγόμενα έν τέλει έν τοις περί της Γον-
νέων πολιτείας.

Ό δε μην Ξανδικός νυν το πρώτον άπαντα"
θεωρείται δέ ών τών καθαρώς Μακεδονικών και
φαίνεται ό'τι εισήχθη εις Γόννους ύπο τών Μακε-
δόνων ένεκα της συχνής εκεί παραμονής βασιλέων
τινών τής Μακεδονίας, ών ό Φίλιππος είχεν, ώς 10
γνωστόν, όρμητήριον και καταφύγιον τους Γόν-
νους' ή εικασία του ό'τι ύπό τών Περραιβών εισή-
χθη ό μην εις Μακεδονίαν, δεν φαίνεται έν τω πα-
ρόντι βάσιμος" τουναντίον δέ, το νά δεχθώμεν ό'τι

ανέκαθεν ήτο κοινή ή λέςΊς παρά Μακεδόσι καί [1] [- -............έπιγα-]

Περραιβοϊς, είναι λίαν πιθανόν.Έξ αύτοΟ δύναται 1 μί]α[ν, κτλ.,---.....- - - άσφάλ-

τις νά άναπληρώση Ξαν\δικο\ν τήν άνω ύπ'άριθ. ε]ιαν, άσ[υλίαν πολέμου καί ειρήνης καί τά λοιπά

82 ε ι. ιγραφήν, περί ής θά είπωμεν πλείονα έν τείμια κ[αθ' α κ]α[ί Γοννεϋσιν. Ταγευόντων Έλ-

τέλει, διαγνώσαντές τινα ετι ίχνη μετά δευτέραν λ]ανοκ[ράτους το]ϋ [--.........--

οψιν τοΟ λίθου καί έςέτασιν. δ π]ολεμ[-.....----........

ά]τους, [ Α]γα[σίνου -----.......

Άρι®. 241 (είκ. ΙΟ'καταλ. άριϋ: 195). Στήλη . ]0[υ] τοΰ [----]χου, Ξ[______ταμιεΰ-

μαρμάρου ύπομέλανος , έκ τών πλευρών μόνον ο]ντ[ος] δέ [Ά ------- μηνός----

άκέραιος. Ύψ. 0"195, πλ. 0'365, πάχ. 0"07. . .]δεκ[άτηι - - - - -]ν[ ... - Γονν]έω[ν; - - -

Ευρέθη περί το μέσον τοΟ βουνοΟ τής άκροπό- 10.....-]ν[ ]υ[----------]ετ[-----

λεως, κατά τήν Νοτανατολικήν κλίσιν αυτής, έπί τοις πα]ρα[γ]ενο[μ]έ[νοις εξ "Ατ]ρ[α]χ[;ος δικασταΐς

του νυν εδάφους κειμένη, καταπεσοΟσα, ώς ©αί- °εΐνι " " " "]ουζ> [" " "Μ"

Αϊ

ιλνα5"!

τειμιλκ ι <~ ν λ

λ^οκι Υ
ολε/·

ΤΟυ^λΓα^

υ του χους

ντ σδζ^
i λεκ ν ΙΙΕί

/ νλυ ΙΙΝΛ'-ετ
ΡΑ i - ν ο 1^ ε -ρλχ^ λ

ουσ~λi ο

5: ι»
ι ο

νεται, έκ τής κορυφή:

---]σ[----- ]ν[-

Ή έπιγραφή έχαράχθη βαθέως καί καλώς, άλ- ----- ]ο[- - - -........

λ άπετρίβη τοσούτον οίκτρώς ένεκα τής πάλαι έν ύπαίθρω έκθέσεως καί τών έπιφυέντων λειχήνων,

23 12 14.
loading ...