Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 187
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0194
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1914 Συμπληρωτικοί χρονολογικοί μελάτοι· ύπο Κ. Μαλτέζον. 187

γ'). (Ε<3. Μ. 674). «[Έ\πΊ Γλαυκίππον άρχον- λιμον, και ή 24*1 της δευτέρας πρυτανείας συνε-
τός» (277/0 -Χ) αΈπί τής Άντιοχϊδος τετάρτης πεσε τη 26?> του Μεταγειτνιώνος, τοϋ Έκατομ-
πρυτανείας », « Πνανοψιώνος δεύτεροι μετ είκά- οαιώνος μηνός οντος πλήρους.
(5ας· εκκλησία].

Ψήφισμα ύπέρ των πρυτάνεων της Άντίοχίδος '^ Αντίστροφος άρί&μησις.
φυλής, θυσάση; ήδη τά Στήνια (τή IX του Πυα-

νοψιώνος). Έκ τούτου λείπει ή ημέρα της πρυτα- 1) II, 256 και II5, 256). «Έπΐ Φερεκλέους

νείας. Ώς δμως εμφαίνεται έκ των επιγραφών Εά. άρχοντος » (304/3 πΧ).«'£ίΜ τ^ς Λεων^ος έκτης

Μ. 67ο και 676, το έ'τος ταυ Γλαυκίππου ύπήρ- πρυτ.». « Ποοιδεώ νος όγδόΐ] μετ) ει κ άδας, τε-

ςεν έμβόλιμον. Επομένως ή δευτέρα μετ' εΐκάδας τ\άρτε\ι κ{αί είκοστεϊ της π ρυτανείας » (αριθ. Με-

του Πυανοψιώνος έν μεν τή κατ' ευθείαν αριθμήσει λέτ. 10).

συμπίπτει προς την 15ην τής IV πρυτανεία;, έν Η συμπλήρωσις ογδόη μετ εϊκάδας, ήν έδέ-

δέ τή άντιστρόφω προς την 22*ν αυτής. Άλλα έκ χθην, έγένετο ύπο του ΚοθΙιΙθγ, ενώ δ Κϊιοΐιηθΐ*

της επιγραφής έξάγομεν δτι δεν ει^ον έ'τι τελεσΟή δέ/εται (Εά. Μ. 482) την συμπλήρωσιν «τρίτον,

τά Χαλκεΐα, άτινα έτελοϋντο τήν τελευταίαν ήμέ- προταθεΐσαν ύπο του ϋη^θΐ'. Η ετέρα επιγραφή

ραν του μηνός (Μουιηΐ8βη, ΗθοιΊ;οΙο§ίθ). Έκ τής (II 257) τοϋ' αύτοΰ άρχοντος φέρει [Θαργηλ,ιώνος

έννοιας τής επιγραφής συνάγο) δτι το ψήφισμα πέμπ τει μετ' είκ άδας, πέμπτει και είκοστεϊ τής

τοΟτο του δήμου δεν έγένετο τή προηγουμένη ήυ,έρα πρυτ.\ κατά συμπλήρωσιν τοϋ Κοβίιΐβΐ', ήν δέ/ο-

τής τελέσεως των Χαλκείιον, έπομένως θεωρώ πι- μαι (αριθ. 12 Μελέτης μου), ενώ ό Κπ'οΗηθΓ (Εά.

θανωτάτην τήν κατ' εύθεΐαν άνάγνωσιν. Μ. 485) συμπληροΐ μετά του ϋη^θΓ α\έβδόμει

δ'). II5, 24ο ά (Εά. Μ. 547)· (α. 318/7-308/7) και είκοστεϊ τής πρυτ.\τ>. Κΐς τον αύτδν άρχοντα

ανήκει ή επιγραφή 256 6 μετά καθαρώς άντιστρό-

_ φου αριθμήσεως.

2 . . . .ος εγ[ραμματευεν Πυανοψιώ-] τ » τ % - >-

„ Γ Ί . , Γ , , /5. , π Ιο ετο; του Φεοεκλεου; ύπήοςε κοινον, ώς οε

3 [νος] όευτερα[ι μετ εικαδας, πέμπτη ι] ^ μ'γ

, Γ - -, . εοει;α (ΑΕ 1913, 1 12 , μια των ο ποωτων που-

4 [της] πρυτανείας - - - - ν ' 1 1 1

τανειών, ή VII πρυτανεία και τέσσαρες τών τε-

Το ετος ύπήρςε κοινον, τών τριών πρώτων πρυτα- λευταίων εξ πρυτανειών είχον ανά 30 ημέρας. Ο

νειων έχουσών ανά 35 ήμέρας ή τών δύο άνά 35 ΚΪΓοΙίηβΓ ό'μως, μή δεχόμενος δτι δ τύπος μετ εί-

ήμέρας και τής μιας 36. κάδας ελήφθη ποτέ κατά τήν άντίστροφον έ'ννοιαν,

Οί στί/οι δμως 2/3 δύνανται νά συμπληρωθώσι συμφωνών τή γνώμη του ΙΤη§βΓ, αναγκάζεται νά

και ούτω; : [ΙΓυανοψιώ\νος] δευτέρα ι ισταμένου δεχθη λόγω τών γρονοΆύγιχών δεδομένων τών άνω

είκοστεϊ τής\ πρυτανείας· του Έκατομβαιώνος ον- επιγραφών, τήν έξης άνώμαλον και άπίθανον διάρ-

τος πλήρους και τής πρώτη; πουτανεία; έχούσης κειαν τών πρυτανειών κατά τδ ετος έκεΐνο'

36 ήμέρας, τής δέ δευτέρας" 35 ήμέρας! ή τάνά- 29,29,29,30,29,24,33,30,30,30,32,30.

πάλιν. Όρθότερον και συμφωνότερον προς δλα τά γρο-

ε'). Τέλος τήν έπιγραα>ήν II, 278 (Εά. Μ. 684) νολογικά δεδομένα εΐνε νά δε/θώμεν τήν άντίστρο-

α Επι Φιλοκράτους άρχοντ ος . . . \Μεταγειτνιώ- $ον έ'ννοιαν του τύπου μετ' εϊκάδας και εις τάς

νος όγδόγι μετ είκά\δας, τετάρ τη κάί εικοστή τής τρεις ταύτας έπιγραφάς του έτους τοΟ Φερεκλέους.

πρυτανείας^ », ήν έν τή προηγηθείση μελέτη μου 2) Άνάλογον άνώμαλον και άπίθανον διάρκειαν

(ΑΕ 1913, 113) εϊ/ον κατάταξη εϊς τάς κατ άν- τών πρυτανειών ύ~οθέτει δ ΚΪΓοΙιηβι· και διά το

τίστροφον άναγινωσκομένας, πρέπει νά κατατάξω- ετος του Νικοκλέους (302/1 πΧ),ού εχουσιν. άνευ-

μεν εις τάς κατ'εύθεΐαν άναγινωσκομένας, συμ- ρεθή πολλά ψηφίσματα (ΑΕ 1913, 112-113).

πληρουντες μετά τοΟ Κϊΐ'οΐιηβΐ' εκτη μετ' είκάδας' (Εά. Μ. 499-505).

καθόσον, ώς εξάγεται έκ τής επιγραφής II5, 331ο, Εά. Μ. 499). «["Επί Νικοκλέου ς άρχοντος επί

τδ ετος του άρχοντος Φιλοκράτους ύπήρξεν έμβό- τ[ής .. ■ έβδό\μης πρυτ.» Λ<\Γαμη?αώνος έν\δεκάτει,
loading ...