Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 189
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0196
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1914

Συμπληρωτικοί χρονολογικοί μελέταί' νπο Κ Μαλτέζον. 189

«Έπι Αιοτίμον». α Σκιροφοριώνος έ'κτει μετ' εί-
κάδας, πέμπτει και είκοστεΐ τής πρυτανείας» επι-
προσθέτως παρατηρώ βτ'ι, άν ο ΣκιροφΟριών ήτο
κοίλος αρμόζει ή αντίστροφος άρίθμησις, άν δέ ήτο
πλήρης ή άρίθμησις παραμένει αμφίβολος.

Επίσης επί τής ύπ' αριθ. 32 (II 304. Εά. Μ.
769) [Έπ' Αντιμάχου \ άρχοντος έπι τής Αι αν-
τίδος τετά ρτης πρντανεί\ας ] ». « Πυανοψιώνος
[εκτίεί μετ 'ει κάδας, πέμπίτει και είκοστεΐ τής πρυ-
τ ανείας\», προσθέτω οτι το ετος του Αντιμάχου
συνάγεται κοινόν, και εν μεν τή κατ' ευθείαν αρι-
θμήσει αί τρεις πρώται πρυτανεία1, είχον άνά 30
ήμέραςή αί δύο άνά 30 ήμ. καί ή μία 29, έν δέ
τή αντιστρόφου αριθμήσει αί δύο είχον άνά 29 ημέ-
ρας καί ή μία 30 ήμέρας.

Ή επιγραφή όμως II 303 (Εά. Μ. 768), ήτις
κατά την έ'κδοσιν του ΚϊγοΙιπθι' έχει οΰτως!

θεοί

[Έπ' Ά]ντιμαχου [αρχ]ο[ν]τος, επί της Ίππο-

[θωντίδος δ-]
[εκ]άτης πρυτα[νεί]ας, ήι Χα[ι]ρ[ι]γένης [Χαιρι-

γένου]

[ς Μυ]ρρινοΰσι[ος υ] έγ[ρ]αμμ[ά]τευεν ■ [Μ]ο[υνι-

χιώνος έ-]

5 [νδεκάτ]ει, μ[ι]α[ι κα]ι εΙκοσ[τ]εΐ τής πρ[υτανείας],

παρέχει το ετος έμβόλιμον, μετ' ανωμάλου διαρ-
κείας των πρυτανείων. Καί όντως κατά τόν ϋη^θΓ
εχομεν διά τάς τεσσάρας πρώτας πρυτανείας άνά
30 ήμέρας, διά δέ τάς λοιπάς έπτά άνά 33 ήμέ-
ρας, δπερ μοι φαίνεται άπαράδεκτον."Οθεν προτείνω
την έξης συμπλήρωσιν των στί/ων 4 καί 5.

[ς Μυ]ρρινουσι[ος υ] έγ[ρ]αμμ[ά]τευεν [Μ]ο[υ-

νιχιώνος υ]

[εΐκοστ]εϊ, μ[ι]α[ι κο]ί είκοσ[τ]εΐ τής πρ[υτανείας].

Έκ τής συμπληρώσεως ταύτης συνάγεται το ετος
κοινόν, ού αί τέσσαρες των εννέα πρώτων πρυτα-
νειών είχον άνά 30 ήμέρας καί αί λοιπαί πέντε
άνά 29 ήμέρας.

Εις τάς του είδους τούτου έπιγραφάς προστί-
θενται αί έξης δύο:

α) II 244 (Έό. Μ. 454) «[Έπι Καιρίμου άρ-
χοντος, έπι τής Έρε]χθη'ίδος δεκάτίης πρυτα-

νείας]» « [Σν.ιροφοριώνος πέμπ]τει μετ' είκά[δας]» .

Ρ) Πο 373ο. (Εά. Μ. 783).

[Έπι - - - - οίρ]χοντος, επί τής Αϊαντίδος δωδέκατης

πρυτανείας, ήι
---ένωνος Έπικηφίσιος έγραμμάτευεν Βουλής ψη-
φίσματα

[Θαργηλιών]ος όγδόει μετ'είκάδας, τρίτει και είκοστεΐ

τής πρυτανείας.

Ό Κοθΐιίβι- έν τω τρίτω στίνω συαπληοοΐ Σκι-
ροφοριώνος, ότε, τής αναγνώσεως ούσης άντιστρό
φου, ή τελευταία (XII) πρυτανεία είχε 30 ήμ.,
άποκλειομένης τής κατ'ευθείαν αναγνώσεως.Αλ-
λ ό ,Τοίιιΐδοη θέτει Θαργηλιώνος καί αποδίδει το
ψήφισμα εις τους χρόνους των 13 φυλών (πιθ. τώ
204/3 πΧ), ότε ή άνάγνωσις είνε ή κατ' ευθείαν,
του έτους ό'ντος κοινού. Άλλα καί έν τή περιπτώσει
των 13 φυλών, ορθής υποτιθεμένης τής συμπλη-
ρώσεως θαργηλιώνος, θά άρμόζη ή αντίστροφος
άρίθμησις, εάν τό ετος ύπήρςεν έμοόλιμον.

Μελέτη Β .

(Ή έννεακαιδεκαετηρις έν Ά&ήναις).

Έν τή Μελέτη ταύτη, προκειμένου περί του
χρονολογικού είδους των ετών 338/7-300/299
πΧ, εοειξα ότι υφίστανται διαφοραί μεταξύ του
έμοΰ πίνακος καί τών τοΟ ΕθΓ£ΐΐ8θη καί τοϋ 8υηά-
Λν&11 (ΑΕ 1913,117-118) ώς προς τά έτη 328/7,
327/6, 325/4, 324/3, 318 7*. 313/2, 311/0,

309/8, 308/7, 307/6 /αί 305/4. Έκ τούτων επί
τών έτών 311/0, 309/8 καί 308/7 δέν έχουσιν
άνευρεθή έπιγραφαί παρέχουσαι το είδος αυτών,
περί δέ του έτους του άρχοντος Άρνίππου (318//)
καί του έτους του άρχοντος Άντικλέους (325/4)
ήσχολήθην έν τή πρώτη μου μελέτη (ΑΕ 1913,
109-114). Εν τή δευτέρα ταύτη μελέτη έξήτασα
το είδος ένός εκάστου τών έτών 328/7, 324/3,
313/2, 307/6 καί 305/4, περί ών θά επανέλθω
συμπληρωτικώς ένταϋθα.1ελευτών δέ θά εξετάσω
το είδος του έτους 327/6, του Ήγήμονος άρχον-
τος, περί ού είχον παράλειψη νά ασχοληθώ έν τή
μνημονευθείση μελέτη, καθόσον ήγνόουν τάς έπι-
γραφάς Εά. Μ. 356 καί 357.
loading ...