Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 193
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0200
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Μονή "Αγιος Γεώργιος ΑΡΜΑ έν τγι Έρετρικί}· νπό Ά. Σ. Γεωργιάδον. 193

Είκ. 1. Γενική δψις της Μονής.

τιακοι χρονολογοΟντες μετεχειρίζοντο τήν άπο κτί- Ή Μονή αύτη όμορεΐ τω χωρίω «Φίλα», διε-

σεως κόσμου χρονολογίαν, ήν δύναται πας τις νά λύθη δε δυνάμει τοΟ περί διαλύσεως των Μονών
διαπίστωση μελετών τάς έπιγραφάς τών Βυ'ζαντια- νόμου, τά δε κτήματα αύτής περιήλθον τή κοινό-
κών χρόνων εν τε τοις κτιριοις, τοις τοί/οις και τητι τών Φιλητών. Ελλείψει πόρων ή έκκλησία
τοις χειροχράφοις. κατέστη επισφαλής και σύν τω '/ρόνω θέλει κα-

ταρρεύσει.

----1—

_1_

Ή εκκλησία της Μονής (είκ. 1-4 καί πίν. κατ.
και διατομής) Γδρυται επί αρχαίου ναου άγνωστου
ήμΐν, τούτο δέ τεκμαίρεται εκ τών εξής. Είς τινα
μέρη τών θεμελίων φαίνονται οί αρχαίοι λίθοι, αί
δέ γωνίαι πασαι του ναοΟ, αί θόλοι καί τά παρά-
θυρα έκτίσθησαν έξ αρχαίου ύλικοΰ, ψαμμίτου λί-
θου, κάλλιστα λελαξευμένου, έξαχθέντος έκ τών
εγγύς τω τάφω του' Σαλγανέως έν Βοιωτία παρά
τή άκτή Χαλιών λατομείων ψαμμίτου λίθου, έκ-
τεινομένων έξ Α προς Δ έπί 1000 περίπου μέτρων
παραλλήλως τή άκτή' έξεμεταλλεύθησαν δέ ΰπο
τών άρχαίων προς κατασκευήν ναών κλπ. έν Χαλ-
κίδι καί τή Έρετρική.

Είκ. 2. Άνΰέμιον ϋπερϋεν τον Ιερόν. Ειρήσθω δ' έν παρόδω οτι, ώς έπισταμένως έξη-
loading ...