Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 195
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0202
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Μονή "Αγιος Γεώργιος ΑΡΜΑ έν τί} Έρετρικβ- νπο 'Α. Σ. Γεωργιάδον. 195

Εικ, 4. Πλαγία όψις.

Έρετρικής (πρβ. Ερετρ. Επιγρ. ΑΕ 189ο και ΑΒ σχ. 2 στρέψωμεν το ήμισυ τούτου ό^μαίανδρος
1911. Έξωτερικώς ύπερθεν του ίεροΟ ένετοιχίσθη κλείεται και άπο συνεχοΟς μεταποιείται εις μή τοι-
έν τω μέσω επιτύμβια μαρμάρινη πλάς υψ. 0'75, ουτον, και καλόν κόσμημα τοις άρχ ιτεκτονοΰσιν
πλ. 0'6ο, έφ' ής άνΟέμιον γλυπτον καλής τέχνης έν τοις καλλωπισμοΐς των οικοδομημάτων έ'σεται.
και άριστης συνθέσεως (εϊκ. 2 και 3). Χάριν μείζο- Το μέγεθος όμως του μαιάνδρου τούτου βαίνει μό-
νο; έρεύνης εΐτελθόντες έν τω ίερώ τοΟ ναοΰ και νον μέχρι; ορίου τινός.

αυτά τά ίερά άμφια τά επί της 'Αγίας Τραπέζης "Ωσπερ έν τοις προηγουμένοις ειρηται ή σύν-

άραντες άνεύρομεν ότι αύτη αποτελείται εκ μαρμα- θεσις του σχεδίου του ναου ουδέν το εκτακτον έν

ρίνης πλακός μήκ. 0 72, πλ. Ο'69 και πάν. 0 08, αυτώ έμ^ανίζει: ή κτίσις αυτού κακότεχνος, έκ

έφ'ής άνάγλυπτος μαίανδρος (πίν. Η σγ. 1). Έν τούτου δέ οί τοίχοι διερράγησαν έν πολλοίς, αί

τοις τέσσαρσι δέ σχηματιζομένοις ορθογώνιοι; έλα- θόλοι άλλαι μέν τομής σραίρας, άλλαι δέ έλλεί-

ςεΰθη τροχός παρεμφερής προς τον ύπερΟεν τοΰ ψεως άπο των γενέσεων άρχόμεναι εις τομέα σφαί-

λαβάρου τοΟ Μ. Κωνσταντίνου, ού την έξήγησιν ρας περατοΟνται.

άφίευ.εν άλλοις εϊδήμοσιν. Τά έσωτεοικά κονιάματα δεν έγένοντο. Έσωθεν

Η ευφυής τούδε του μαιάνδρου σύνθεσις τοΟ του νάρΟηκος του ναου. ό'στις έκτίσθη βραδύτερον,

κατά πρώτον γνωστού γενομένου, ώς έμοί δοκεΐ, διεσώθησαν τούτου τοιχογραφία», τινές (είκ. 5 και

έπιμαρτυρεΐ το δαιμόνιον τοΟ άρχιτέκτονος πνεΟμα Θ άπο της γραμμής ΑΒ, όρ. σχ. διατομής) μέχρι

έν τήδε τή συνθέσει. Ό Μαίανδρος ούτος, ον κα- τοΟ πόλου τής θόλου, άπο δέ της γραμμή; ταύτης

λουμεν 'Ερετρικόν μαίανδρον, πενταπλούς και συ- ΑΒ μέχρι τοΟ δαπέδου έξηφανίσθησαν εξ άμαθείας

νεχής έστι των μέχρι τούδε γνωστών τετραπλών τών μοναχών, υδροχρωματισθεΐσαι. Δαπάνη οέ

όντων. τής Αρχαιολογικής Εταιρείας έλήφθησαν φωτο-

Φαίνεται δέ μοι ό'τι δ Βυζαντινός τεχνίτης άντι- γρα:οίαι τινές τούτων ώς και αί έξωτερικαί δψεις

γράψας τον αυτόθι έν τω άρχαίω ναώ υπάρχοντα του ναου.

τοιοΟτον μαίανδρον προσέθηκεν εις τά ούτω σχη- Αί τοιχογραφία", αύται εΐσί κάκιστη; τέχνης και

ματιζόμενα ορθογώνια το σύμβολον του Ελληνικού κοινής συνθέσεως πάσαι έκ του μαρτυρολογίου τών

Ορθοδόςου Χριστιανισμού. 'Εάν κατά τον άςονα Άγιων είλημμέναι.
loading ...