Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 198
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0205
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
198 01 απολογισμοί της οίκοδομίας τον Παρθενώνος- νπδ Ά. Κεραμοποΰλλου.

ΑΕ 1914

πούσι μόνον χιλιοστά τινα, κατ'άκολουθίαν οέ το αριθμόν 53/8 α. II έξέτασις οέ έδειξεν, 8τι τούτο

θραύσμα δεν είνε δπισθόγραφον, διατηρούμενης μό- ήτο όπισθόγραφον. Ή δημοσιευθείσα ύπό τοΰ Φι-

νον της πρόσθιας όψεως, ώς πειθόμεθα εκ της κα- λαδελφέως και τοΟ ΟγοΙι πλευρά εϊνε της πρόσθιας

λης διατηρήσεως της επιφανείας και των γραμ- όψεως της στήλης, ή οέ ετέρα (ΕΕ) της οπίσθιας,

μάτων. Η μελέτη τοΰ τεμαχίου τούτου, κατα- δι δ εϊνε και λίαν βεβλαμμένη. "Γψος μέγιστον

γραφέντος εν τω έπιγραφικω μουσείω ύπ' άριΟ. της έπιγεγραμμένης πλευράς ΕΕ 0'2(), πλάτος

5378, ήγαγέ με εις την άκριοή έξέτασιν και πάν- 0"1ο.

των των λοιπών, εν ολζ και το ύπο του ΟγοΙι άνα- Πλην τούτων των νέων μερών της επιγραφής ό

γνωρισθέν, οπερ και έκομίσΟη προς τούτο εις το Οίίο λΥβΙΙθΓ μοι ύπέοειςε συγχρόνως και έτερον

έπιγραφικον μουσεΐον καταγραφέν συγχρόνως ύπ' μικρόν τεμάχιον ('Τ £ί«. .Ζ) άποκείμενον έν τω μι-

*·Λ \. 1»....... ' .

ΕΙχ. 1. Τεμάχιον (Τ) της επιγραφής των απολογισμών τον Παρθενώνος. Μέγεθος φνοικόν.

κρώ μουσείω τή: Ακροπόλεως (αριθ. εύρετ.Άκρο- μαχίων της στήλης.

πόλεως 4060), περί ού είχε την ύπόνοιαν, ό'τι άνή- Το τεμάχιον Τ (μετηνέχΟη εις το έπιγραφικον

κεν εις τήν αύτήν στήλην. μουσεΐον καί κατεγράφη ύπ'αριθ. 6675 α), σχίζα

Τά τρία ταύτα κόμματα μαρμάρου (Ε, 8, Τ) μάλλον της προσόψεως της στήλης ον (ύψ. ΟΊΟ,

φέροντα τέσσαρα κολοβά κείμενα επιγραφής εϊνε πλ. 0Ό45, πάχ. 0Ό9) προσαρμόζει εις το άρι-

βέβαιον, ό'τι άνήκουσιν εις τήν στήλην τοΟ Παρ- στερόν άκρον τοΰ τεμαχίου I και περιέχει μέρος

θενώνος, δχι μόνον διότι έ'χουσι συγγενές το περί- τών αριθμών τών στίχων 96-99 (τέταρτον έ'τος

εχόμενον, άλλά και διότι ήδυνήΟην νά εύρω που της οικοδομής), ών αριθμών έτερον μέρος εΰρηται

προσαρμόζουσι προς άλλα τών ήδη γνωστών τε- έπι του τεμαχίου Ν. Κατά ταύτα εχομεν

96 Χ Χ Χ Χ Η [Η - - - -] ΡΕΥΚΙΝΑΚ[----

97.........Δ] 1- I- I- I I I I ΡΕΡ I ΕΛΕΝΕΤΟ κτλ.

98 ^ ΧΡΥ^θ€ΤΑ[τερες

99 ^ [? [Π Η Ε] Κ Τ Ε Χ Ρ Υ * Ο * Τ Α [τ ε ρ 6 ς

Το τεμάχιον ΕΕ προσαρμόζει προς το Ο και τό στοιχία επιγραφική κατά τε τήν προσθίαν πλευράν

(ί, χωρίζεται δε από τού Ρ δια μικρού χάσματος και κατά τήν έτέραν.

προερχομένου εκ πελεκήσεως τών συντριμμάτοον Τό τεμάχιον 8 προσαρμόζει προς το Ε κα'ι έ'χει

τούτων, οτε ποτέ ένετειχίσθησαν εις νεωτέρους τοί- άντιστοιχίαν επί τής πρόσθιας δψεως της στήλης

χους, άλλ' ευρίσκεται έν άκριβεΐ προς αΰτό άντι- προς το Ρ.

23 1 15.
loading ...