Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 201
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0208
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Οί απολογισμοί της οίκοδομίας τοϋ Παρθενώνος" νπο Ά. Κεραμοποΰλλον. 201

ΕΕ Γ

29 περιεγένετοτό]ΕΝΙ[αυτοΤΟΥΤΟ

30[[^££...............χρυσοστατερ]Ε€ίΑΜΨ[σακ]~ΝΟΙ

[^^( ( Η Ε Κ ΤΕ]........χρυσοστατ ε] Ρ Ε α Υ I I Κ [ε ν] ΟΙ

Το ι ς ε π ι στατ ε σ ιΗοι ς Ά ν τ ι κ λ I ς ε γ) Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Υ Ε [ε η ι] I Ε £
δοδεκατεςβολεςΗει ]Γ Ρ Ο Τ Ο ί Ε Λ Ρ[α μ μ]Λ Τ Ε Υ ι ε

35 ιΛυσ ι μάχοά'ρ χον τος'Αθενα ίοι σ ι ν]ί- Ε Μ Μ Α Τ ΑΤ( [ε ν ι] λ Υ ΤΟΤΑ ίδ
--- περιγενόμενο]ΝΕΚΤΟΡΡΟΤΕ[ροενι]ΑΥΤΟ
[Γ? # ^> χρυσοστατερ]Ε€ί-Α/ΓίΑΚΕΙ[οι]
(? α Η Ε Κ Τ Ε] χρυσοστατ]ΕΡΕίΚΥΙΙΚΕΝθ[ι
--- ;παραπρακ1ΤΟΡΟΝΗΙΕΡΟΝΗ0....μ]ΕΝ ΔΑΙΟ£

40 Ν Τ Ο! Ν Α Δ Υ Ν Α ΤΟ I Ν

[άναλόματα]

--- ό ν ε μ ά τ] ; Ν ΚΕ Κ

--- μισθομά]ΤΟΝ

--- λιθοτ]ΟΜ[οιςΠεντελε--
45 - - - λ ι θ α] Λ Ο Λ I / [ςΠεντελϊθεν

κτλ.

έκληφθή ως έθνικόν Μενδαϊος (ή πληθ. Μενδαίος) ΟγοΙι (ε.ά.), δτι «Έκ τοΰ επομένου στίχου, έν ώ
εγείρει τήν ύπόνοιαν μήπως καί εις τά προηγού- ο λίθος έχει Θέσιν διά δύο γράμματα, ύπελείφθη
μενα γράμματα τοΰ στίχου κρύπτωνταί πως εθνικά μόνον εν, το Ο, κείμενον άκανονίστως προς τήν
ονόματα Τορώνη ή ΙΙιέρων. Ώστε μένει άδηλον, στο'.χηοόν διάταςιν των επομένων στίχων. Τοΰτο
τίνα έ'ννοιαν κρύπτει ό στίχος. Το σκότος δέ δεν προέρχεται έκ τής άραιάς έπικεφαλίδος των έπο-
διαλύεται εις έμέ τουλάχιστον ούδ'ύπο του έπο- μένων δαπανών (άναλ]ώ[ματα) αής οίκοδομίας.Λυ-
μένου στίχου, ό'στις πιθανώς είνε συνέχεια αύτοΰ. ται δέ μνημονεύουσιν έργων άφορώντων μόνον εις
Έν τούτω κατ αρχάς άνέγνωσα ντοιναδννατοιν = τήν αρχήν τής οϊκοδομίας: πληρώνονται δηλαδή-
ν τοϊν άδννάτοιν, είτα δέ .. ο.. άδννάτοι ν = .. ο. .α οί μαρμαροκόποι (λιθοτόμοι), ή μετακόμισις τών
δννατδί ν. Τί ήκολούθει έν τω χάσματι, άγνωστον. μαρμάρων ύπο τήν Άκρόπολιν (λιθαγωγία), ή
Έπί του θραύσματος Ρ1 ούδέν γράμμα εϊχεν ό άνέλκυσις αυτών έπ'ι τήν Άκρόπολιν (λιθουλκία),
στίχος 1. οί τέκτονες, διάφορα ύλικά (ώνήματα), οί ήμερο-

Πλείονα διδασκόμεθα έκ τής πρόσθιας όψεως Κ μίσθιοι έργάται (υπουργοί) και ό μηνιαίος μισθός
του τεμαχίου τούτου έν συνδυασμώ προς το 8 και τοΰ άρχιτέκτονος (καταμήνιον).'Εξ αυτής δέ ταύτης
το Γ, μεθ' ών αποτελεί άναμφισβήτητον σύμπλε- τής απαριθμήσεως τών δαπανών, ήτις είνε πλή-
γμα. Το Ε περιλαμβάνει έν τω πρώτω στίχω δύο ρης, καταφαίνεται, οτι ό λογαριασμός ούτος μόνον
γράμματα έκ τής αναγραφής τών εισπραχθέντων εις το πρώτον ή τό δεύτερον ετος τής οίκοδομίας
προς τήν οίκοδομίαν ποσών. Προσέτι παρατηρεί δ δύναται νά άναφέρηται' κατά τά ύστερα έτη προσ-
ι "λ - ι - · ι * * ■ » ■ τίθενται και άλλαι δαπάναι. Έν τοϊί στίγοι: 11-

Αν η συμπληρωσις παρα πραχ]τορων εινε ορθη, ισως παρέχει " ' " ^»>.'<.>~" -~ «ν...., Λ -

άπο'δειξιν, οτι άληθώς οί πράκτορες δέν ήσαν άρ·/ή, άλλα δημόσιοι 12 (του τεμαχίου Ε) αναγράφεται το περίσσευμα
δπηοέται, ώς φρονϊ 6 \νΐΐΕΐηοΛνΐίζ «»<Ζ ,ΐίλβη I, 196 έχ τών ίνιαυσίων Σπανών, έν φ |παναλαμβάνον-

σηρ..)' διότι αν ήσαν αρ/η, θα εί/ον παρ εαυτοΐς γραμματέα αις οι

κατα τό τρίτον ετο; τοΰ ϋϊηβηιοοΓ μνημονευόμενοι ξενοδάαι. ται οί λαμψακηνοι και οί κυζικηνο'ι χρυσοί στατή-
loading ...