Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 214
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0221
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
214 Σκνφος 'Ομηρικός έκ Κεφαλληνίας- ύπό Ν. Κνπαρίσση.

ΑΕ 1914

Ό καλλιτέχνης του προτύπου και εν τούτω μεν κρατεί δόρυ, ενώ δια της αριστεράς ύποτίθεται ό'τι

εφάνη πιστός είκονίσας την Άφροδίτην γυμνήν μέ- κρατεί την λαβήν του ξίφους του, ούτως ώστε νά

χρις οσφύος, δεν κατώρθωσε δ' ομως εν τη κατε- λαμβάνη τοΟτο θέσιν όριζοντίαν.
σκληκυία γραία να διάσωση περικαλλέα δειρήν καί "Οτι αμφότεροι ούτοι Αγαμέμνων και Όδυσ-

στήθη ίμερόεντα και όμματα μαρμαίροντα, ώστε σεύ: άνήκουσιν εις το σύμπλεγμα της μονομαχίας,

νά άναγνωρίζηται ύπ' αύτήν ή Αφροδίτη και άνευ μανθάνομεν παρά της "Ελένης, ήτις έλθουσα εις

της επιγραφής (είκ. 1). τινα πύργον, ίνα ιδη την μονομαχίαν, συναντά τον

Εις την σκηνήν τής Αλεξάνδρου και Μενελάου Πρίαμον, εις ον ερωτώντα ονομάζει τους ήρωας,

μονομαχίας άνήκουσι καί αί μορφαί του Άγαμε- οΰς (Βλέπει έν τω στρατοπέδω των Αχαιών,
μνονος και του Όδυσσέως. Πρώτον ονομάζει τον Αγαμέμνονα και δεύτερον

Ό Αγαμέμνων εικονίζεται τρέχων δρομαίως τον Όδυσσέα.
ποός τον μαχόμενον Μενέλαον, φέρων κράνος, ού Ίλ. Γ 178

ή κορυφή δέν έχει άπεικονισθή, θώρακα, χιτωνί- «Οΰτος γ'Άτρείδης, εύρυκρείων ^Αγαμέμνων,

σκον, ξίφος, ού μόνον το κάτω μέρος διακρίνεται άμφότερον, βασιλεύς τ' αγαθός, κρατερός τ' άΐχμητής.

καί πέδιλα. Δια τής αριστεράς χειρός κρατεί δόρυ, κα' σι. 200

την δέ δεξιάν εκτείνει μετά συνεσφιγμένης παλά- Οΰτος δ'αΰ Λαερτιάδης, πολΰμητις Όδυσσεύς,

μης ίσως εις ενδειξιν άπειλής. Δεν δυνάμεθα νά τ0«Φ11 έν δτΊμΦ '^άκης κραναής περ εοΰσης,

ύποθέσωμεν οτι κρατεί λίΟον, διότι ό Αγαμέμνων είδώ« ™™ίονς τε δόλους καί μήδεα πυκνά,

έκώλυε τους Αχαιούς νά βάλλωσι διά λίθων του; Ό καλλιτέχνης του προτύπου δέν απεικόνισε

Τρώας μικρόν προ τής μονομαχίας. *°α τους λοιπούς ύπό τής Ελένης αναφερομένους

ηοωας, τον Αίαντα και τον Ιδομενέα, διότι μόνον

Ίλ. Γ 79-82 Λ λ ■ , , >Αί , Γ . , ~

ο Αγαμέμνων και ο Οουσσευς ησαν οι κυρίως της

«Ύώ δ' έπετοξάίοντο καρηκομόωντες "Άναιοί, , Ύ \ έ'

~ , , , „ μονομαχίας μετέχοντες ούτοι μονοί λαμοανουσι

ΐοΐσίν τε τιτυσκόμενοι, λάεσσί τ' εβαλλον. , , , , , „ ,

, ν ε „ „ ,. , ,. μέρος και κατα την προ της μονομαχίας μεταςυ

αυταρ ο μακρόν αϋσσεν αναξ ανδρών Αγαμέμνων. , „ , . ΙΓ, , ,

„τ α. ,α - , λ„, . ,. . τών έπισημων 1 ρωων και τών ιΐιλληνων τελετήν

Ισχεσσ , Αργειοι, μη βάλλετε, κούροι Αχαιών.» ,

(είκ. 1) τ^ν όρκίων.

Ίλ. Γ 267

Όπισθεν τοΟ Αγαμέμνονος ωσαύτως τρέχων -Ωρνυτ0 δ> α^ »„ειτα δγαξ άνδρών Αγαμέμνων,

προς τήν αύτήν διεύθυνσιν εικονίζεται ό Όδυσσεύς Άν §'Όδυσεύς πολΰμητις· άτάρ κήρυκες άγαυοί

φέρων τον πΐλον επί τής κεφαλής, θώρακα, χιτω- δρκια πιστά θεών σύναγον, κρατήρι δέ οίνον

νίσκον και πέδιλα (εικ. 3). Διά τής δεξιάς χειρός μίσγον, άτάρ βασιλεϋσι ΰδωρ επί χείρας εχευαν κτλ.

Σκηνή δευτέρα.

Ή ύπό τον Πανδάρον τόξευαις
τον Μενελάον.

Έν τή δευτέρα σκηνή εικονίζεται
ή έν τή τετάρτη ραψωδία τής Ιλιά-
δος ύμνουμένη τόξευσις του Μενε-
λάου ύπό του Πανδάρου τή προτροπή
τής Αθηνάς.

Μετά τήν ύπό τής Αφροδίτης συν-
τελεσθεϊσαν σωτηρίαν του Άλεξάν-
Είκ. 3. Αριστεία Αιομήδονς. δρου και έξαφάνισιν αύτου έκ του

Έτνπ. 2 6 15
loading ...