Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 239
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0246
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

τει,νισμένη έπι της βαθμίδος της προ της πύλης άποτετριμμένα και δυσανάγνωστα,
του ιερού βήματος έν τη εκκλησία της μονής τοΟ

Ζαλόγγου ΒΑ τΫίς Καιχαοίνα;:. Κντοζ πλαισίου

11 . , ΛΟΣΚΑΛΥ. ΑΤΟ ΣΤ ΑΝ ΑΥΤΟΥ

ΟΣΛΥΣΑΝΙΑ
—ιΚΑ/\Υ.ΑΤΟΣ . ,

άνάγΛυπτα τα γράμματα. ΤΕΡΑΛΑΜΙΑΝΑΔΜΑΤΟΥΘΕΟΙΣ

ΑΝΙΚΑΤΟΣ Άνίχατος ος Λυσανία

.ΕΦΑΛΟΥ Κ]εφάλου. λος Καλΰρ(;)«τος τάν αΰιο(ϋ)

, Π Ά/ η.α^Κ μα]τέρα Λαμίαν Άδμάτου θεοΐς.
1&. ΙΐΛας εκ τιτανόλιθου υψ. ϋ οϊ, πλ. Ό Οοο,

πάχ. 0"22. Φέρει είσέχον περιθώριον κατά τάς Ζ^20. Εϊη. 13. Πλάξ λευκού τιτανόλιθου υψ.

τρεις άκρας πλήν της άνω, έ'νθα και αριστερά είναι 0"70, πλ. 0*94, πάχ. 0Ί4. Πανταχόθεν άποχε-

άποκεκρουμένη, έχουσα τόρμους συνδέσμων κάτω. κρουμένη νυν κατασυνετρίβη υπό των χωρικών εις

Εύρέθη, ώς κα'ι ή επομένη, έν θέσει « Βορτοπό » τοΟ τεμάχια συναρμοζόμενα.Ότε εξήχθη, ή πλάξ έσώ-

χο)ρίου Ραδοτόβι (ΒΔ των Ιωαννίνων). Νυν χρη- ζετο άκεραία, τότε δέ είδεν αυτήν ο έκ του άνω-

σιμεΰει ώς άγια Τράπεζα έν τη εκκλησία του άγιου τέριο ρηθέντος χωρίου Ίω. Μπίρης, έξ ου εχω και

Γεωργίου του ρηθέντος χωρίου. Ί ά γράμματα λίαν την πλήρη άνάγνωσιν.

Μ 1 ΙΓΝ Γ' "ί

ΡΜΙΣΚΟΚΓΟ ι

Είκ 13. Άναϋημαχίχή επιγραφή.

Άγωνο9ετοϋντ[ος

Φορμίσχου του ΦιΓλίππου Έκ το0 πε0(εχομένου της επιγραφής φαίνεται

Άντιγονέος "ΑγεμόΓναι. , , ( ' " , τ « ,λ »

οτι το οικοδόμημα, εν ω εύρεση, ήτο ίσως γυμνα-

Ό Φορμίσκος ό Φιλίππου ήτο έξ Άντιγονείας, σιον' άλλως τε και διότι αυτόθι σώζονται σπόνδυλοι

πόλεως της Ατιντανίας της Β. Ηπείρου, κτισθεί- ιωνικών κιόνων και λείψανα θεμελίων πέριξ. Έν-

σης ίσως υπό του II ύ ρ ρου ή υπό του υίοΟ αύτοΟ ταΰθα πιθανώς έξετείνετο ή πόλις Ευροια (Προκοπ.

Πτολεμαίου προς τιμήν της πρώτης συζύγου τοΟ Περί κτισμ. 4, 1), περ'ι ής άλλοτε.

Πυρρού κα'ι μητρός του Πτολεμαίου Αντιγόνης 21. Εικ. 14. Βάθρον εξ ασβεστόλιθου μετά κυ-

(πρβ. Ββίοοίι, Οτίθοίΐ. Οθδοΐι. III 2 σ.317). Πα- ματιών άνω και κάτω' υψ. 1" 08, πλ. 0*<57-0'63,

ρ' αυτή γνωστά είναι τά ομώνυμα στενά. πάχ. 0"41 . ΈπΙ της άνιο επιφανείας φέρει οπάς με

Ό πρώτος ίδών τήν έπιγραφήν χωρικός άνέγνω- τ'έκβαθυσμάτων δύο ποδών φυσικού μεγέθους προς
σεν άπλώς άγεμόνα, άλλ' ίσως όρθοτέρα είναι ή ενθεσιν αγάλματος. Ευρέθη έν τώ άγρώ Άμπετ'ιν-
άνάγνωσις Άγεμόναι, (Ήγεμόνη), όπερ είναι γνω- άγά εις θέσιν « Γκουντίνα » Λαμποβήθρας της Πα-
στή προσωνυμία της Αρτέμιδος (πρβ. Οπιρρβ, ραμυθιας τω 1907, ένθα εις μεγάλην εκτασιν εύ-
Οπβοΐι. Μγί1ι. ππά Κθ1ϊ§ΐοη8§β8θ1ι. I σ. 350 β)· ρίσκονται λείψανα της πόλεως Φωτικής ρωμαϊκών
Πιθανώς όμως ήτο και 'Άγεμόνι, όπερ έπίθετον χρόνων (τεμάχια λατιν. έπιγραφών ΒΟΗ 1892 σ.
άπεδίοετο τώ Ήρακλεΐ και τώ Έρμη, οίτινες ήσαν 174 και δη σημ. 1) και βυζαντιακών (ερείπια έκ-
κα'ι προστάται των άγώνων (πρβ. ΚοβοΙτιθγ, Ι,θχϊ- κλησιών). Έδημοσιεύθη έν ΒΟΗ 1907 σ. 38-4ί>
οοη έν λ.Ήγεμών Άρχηγέτης 5, 6 και 7). ύπό Η. Ογθ§όϊι'6 κατ' άντίγραφον τοΟ εόρόντος Δ.

32
loading ...