Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 257
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0264
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 101*

Χριστιανικά μνημεία Νικοπόλεως· νπο Ά. Φιλαδελφεως. 257

Είκ. 7. Α. Άψίς, ολόκληρος σχεδόν καταπεσοΰσα.— Β.Β.Β.Β. Τέσσαρες κόγχαι ή νύυ.φαι έν τώ Β και Ν τοί-/ω.— Γ. Επίμηκες [ϊηαα, έπέ,-
-/ον πιθανόν Οέσιν «Αγία; Τραπέζης».— ΔΔΔΔ. Επίμηκες ορΟογοίνιον θεμέλιον έν τω μέσω του ναοΰ, έφ' ού έστηρ,ίζοντο ίσως κίονες περι-
στυλίου ή εσωτερικής στοά;.— ΕΕ. Ό/ετό; πλινθόκτιστος κάτωθεν τοϋ δαπέδου, ακριβώς επί τοΰ άξονος του κτιρίου.— ΖΖ. Λίθινον κράσπε-
δον έν εί'δει ορΟομαρμαρώσεως κατά μηκο; τοϋ δυτ. και τοΰ [3ορ. τοίχου.— Η. Τάφος. — Θ. Κατώφλιον θύρας κυρίας εισόδου.— I. ψηφίδες
και τεμά'/ια ψηφιδωτού άφθονο); έκεϊ που κατεσπαρμένα. — Κ. Τάφρος, ήν έσκαψαν τυμβωρύχοι. — Λ. Τάφρος, όπου άνευρέθησαν οστά αν-
θρώπινα.

τούτο και μετά χαράς άμα, διότι άνεμνήσθην δ'τι ναοΰ είσοδον. Τοΰτο έ'χει μήκος 1' 80 περίπου, εύ-
έκ των όλίγων προνομιούχων πόλεων του αρχαίου ρηται δ'ακριβώς έπϊ τοΰ άξονος τοΰ κτιρίου."Ημισυ
κόσμου, ά; έπεσκέφθη και καθηγίασε δια της μέτρον κάτωθεν του κατωφλίου τούτου λίθου άνευ-
θείας αύτου διδασκαλίας και αγάπης ό θεόπνευστος ρέθη τετραγωνικός πλινθόκτιστος, ώς άριστα δια-
τοΟ θεανθρώπου Απόστολος Πανλος, ήν και τό τηρηθείς, ό^ετος, βαίνων κατ' ευθείαν γραμμήν
ώραΐον και πλούσιον του Αυγούστου κτίσμα, ή από Δ προς Α εις μήκος 5'45. Φθάνει δηλ. προς
«ΙΕΡΑ» Νικόπολις. τό κέντρον σχεδόν τοΰ ναοΰ, όπου διακρίνεται θε-

Μετ' ειλικρινούς λοιπόν ενθουσιασμού έπελήφθην μέλιόν τι], έφ' ού πιθανώς ήτο ιδρυμένη κρήνη
της σκαφικής έρεύνης τοΰ σεπτοΟ τούτου μνημείου, τις. Πέριξ του θεμελίου τούτου, είς ίσην σχεδόν
6'που ένόμιζον δ'τι θα άντήχουν ετι αί έμπνευσμέναι άπανταχόθεν άπόστασιν, άπεκαλύφθη εύρύ τετρα-
ωδαι τών πρώτων χριστιανών έν τη ίερα ταύτη γωνικόν Φεμέλιον, ό'περ απέχει άπό τών πλευρι-
κόγχ_η. Ευθύς δέ μετ' όλίγων ήμερών έπίπονον, κών τοίχων και άπό της εισόδου 3"45' ό δέ τοίχος
ένεκα της σκληρότητος του εδάφους, και δράστη- τοΰ θεμελίου έχει πάχος περί τά 0"8ο. Πρόκειται
ριωτάτην άνασκα^ήν, άπεκαλύφθη τό πλείστον τοΰ λοιπόν ρΐ θεμελίου, έ-ρ'ου έστηρίζετο

αρχαίου δαπέδου μετά θεμελίων τοίχων και άλλων εσωτερική τις στοά ή ττεριστνλιον, άνέχουσα άνώ-
λίθων, εις ών την περιγραφήν ήδη προβκίνομεν. τερον τινα δροψον και ιφ' στεγην, ήτις πιθανόν νά

Εν πρώτοις απεκαλύφθη μέγα επίμηκες μαρ ήτο περί τό κέντρον ήνεωγμένη, αποτελούσα το
μάρινον κατώφλιον, δηλοΰν την κυρίαν άπό Α του αΐϋριον ή αΐνιηιη τών αρχαίων ιδρυτικών οίκων
loading ...