Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 4
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

ίνα ποοσθέσω εις το τέλος του έν στ. 10 κενοΰ τά
γράμματα ΔΡ εις άποτέλεσιν της λέξεως « δρα-
χμάς», ό'πως έπειτα καταλείπων ανεξέταστα τά
επόμενα τρία /αράγματα ΕΙΖ,— σημεία αριθμη-
τικά δυσδιάγνωστα (μή 75;),— συνεχίσω έν στ.
11 την πλήρωσιν του εις τά γράμματα ΑΝ έπακο-
λουθοΰντο: κενού κατά το αυτό έπι Ιέρωνος ψή-
φισμα ούτως: «άν[αθέτωσαν δέ ταύτας λαβόντες
οί έπιμεληται] έν τώι ίερώι της Βενδϊδος ».

Έν τω απογράφω Εοαπποπί εις ην θέσιν συνή-
θως υπό τά ψηφίσματα τίθενται τά ονόματα των
στεφανουμένων άπαντα έν αιτιατική πτώσει τό
όνομα του ταμίου (ΝΙΚΙΑΝ) μόνον αυτό σωζόμενον
οιά το κατά τά κάτω προδήλως κολοβόν της φε-
ρούσης το ψήφισμα στήλης. Έκ τούτου κατ εΐκα-
σίαν παρακολουΟήσας τάς άπο του άλλου ψηφί-
σματος ενδείξεις συνεπλήρωσα ώς άνω φαίνεται τό
κενόν.

Και ταύτα μεν περί της έπι ΛυσιΟείδου στήλης.

Έπι δέ το0 νεωστ'ι άνακαλυφΟέντος λίθου λόγω
της περισώσεως του ψηφίσματος άλωβήτου περιο-
ρίζομαι εις δύο μόνον παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι
κατά τά εμοί γνωστά το έν στ. 3 δνομα του είπόν-
τος το ψήφισμα—'Ρνϋμος— φαίνεται νέον. Ούτε
παρά Ραρθ-ΒθΠ8βΐ6Γ ούτε έν τοις έκδεδομένοις πί-
νας"; των παλαιοτέοων τόαων των έν Αθήναις έκ-

^ Γ Ι I

διδομένων περιοδικών της Γαλλικής και της Γερ-
μανικής Σχολής άνεΰρον αύτό, το κατά σύμπτωσιν
καλώς ήχοΟν έν ψηφίσματι κοινού επιμελώς φρον-
τί'(οντος περί «ρυθμού».—"Επειτα, ότι έν τούτω
τω ψηφίσματι το είδος του στεφάνου αφέθη άδή-
λωτον.Άλλά την εικόνα του « θαλλοΟ » παρέ'/ουσι
σαφή οί ύπο το ψήφισμα εξ έ'γγλυπτοι στέφανοι.

Εν άμφοτέροις τοις ψηφίσμασιν ημέρα της κν-
ρίας αγοράς δηλουται ή δευτέρα τοΟ Σκιροφοριώ-
νος, του τελευταίου έν τώ έ'τει μηνός, έκτου δέ τοΟ

θρησκευτικοΟ ημερολογίου 1. Αλλ' άξιοσημείωτος
φαίνεται ή μεταξύ αυτών διαφορά, ό'τι έν ώ τό έπι
Ιέρωνος (276/5 πΧ) ψήφισμα έχει παρά τό του
άρχοντος άναγεγραμμένον και τοΟ ίερέιος τό όνομα:
«έπι Ιέρωνος άρχοντος και ιερέως Χαρίνον», το
μεταγενέστερον έπι ΛυσιΟείδου ψήφισμα εις τούτου
μόνου του άρχοντος τό όνομα ήρκέσθη.

Ίδιας δέ παρατηρήσεως άξιον φαίνεται και το
γεγονός, ό'τι Χαρϊνον έχομεν ένταΰθα ιερέα στεφα-
νούμενον και Χαρϊνον έν δευτέρω στεφάνω ταμίαν.
*Αρά γε δύο ήσαν οί στεφανωθέντες; ή μήπως συ-
νεχωρεΐτο έν τω θιάσω λειτουργιών σώρευσις, πέντε
δέ μόνον ήσαν άληθώς και έπι Ιέρωνος, ώς έπι
Λυσιθείδου, της Βενδΐδο; οί συνεπιμεληταί; (ίδε
Ο. ΟΙοΙζ: ΕρίηιβΙβίαί (Έπιμεληται) έν ϋαι\-8α-
§Ηο Οίοι. ά. Αηί. Οι-. Κοηι. σ. 693).Ότι ό ιερεύς
ήδύνατο νά έκτελή και χρέη ταμίου έν ίερώ, γινώ-
σκομεν, διότι εις το άξίωμα αύτου συνημμένα ήσαν
έ'ργα ιερουργίας και έργα διοικητικά και οικονο-
μικά (ίδε Ρΐι. Ε. Ειθ£Γ9η<3: 8αββνάθ8 (Ιερεύς).
Αντόϋί σελ. 935/6 και 944/5). Ούδέν άρα έκώλυε
τήν εις αύτον είδικήν άνάθεσιν του ταμιακοΟ αξιώ-
ματος εν τώ ίερώ θιάσω.

Έν πάση περιπτώσει ιερεύς ένταΰθα νοητέος ό
τοΰ έν Σαλαμΐνι Αρτέμιδος ίεροΰ κλειδούχος, αύ-
τος έχων καί τήν πρυεδρίαν έν τώ θιασωτικώ σύλ-
λογο), διά τοΰτο δέ ίσως και παρά τον έν άστει
έπώνυμον άρχοντα άναγεγραμμένος έν τώ ήμετέρω
έπι "Ιέρωνος σαλαμινίω ψηφίσματι.

Έν Αθήναις, τή 14 Ιανουαρίου 1915.

Στέφανος Ν. Δραγούμης.

1 Πρβ. Αά. \νΐ11ΐβΙΐΤ1 αϋτο'Οι σ. 131-132. — Σημειωτέον έν Γ.α-
ρο'δο) ένταΰθα ό'τι ό θαλλοΰ στέφανος προσή/.ε και εις τήν Σαλαμίνα,
η*ς οικιστής έλέγετο ό Σ/.ίρος, καί εις τον Σκιροφοριώνα μήνα ιερόν
τής Σκιράδος Άθηνας.
loading ...