Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 15
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1915

Θεοσαλικαϊ έπιγραφαί' υπό Ά. Σ. Άρβανιτοπονλλον

16

20

- ΚΚΛΙΙ Ευρέθη περί το μέσον το·3 βουνού της άκροπό-
----ΝΙΖ λεως, κατά τήν Νοτανατολικήν κλίσιν αύτής, κα-

- ΔΟΧ ταπεσοΰσα βεβαίως εκ της κορυφής, ώς ή άνω ύπ'

- - ΟΝΛΠ άρ-.Ο. 24() και κλλαι.

- - ΤΩΝ Η επιφάνεια, έφ' ής ή επιγραφή, ήτο πλήρης

λειχήνων, ών ένεκα τά γράμματα άπετρίοησαν το-
σούτον οίκτρώς, ώστε μόνον ί/νη αυτών συγκε/υ-
μένα και σκιώδη δύναται τις νά διακρίνη' υψ. αύ-
των 0 007- 0-013, διάστι/. 0Ό07-" παρατίΟεμεν
εικόνα προς ενδειςιν της καταστάσεως αυτής και

- ΟΣ

----- ΛΕΩΝΟΣ

-.....ΑΡΧΑΙΑΝΗΤΟ

---......- - ΕΠΙ

,ϊ, , / - ϊ - ϊ υ,εταγοαοην των ουγι ολω; αοεοαιων γοαααατιυν,

ρε τις οοον αρχαιαν, η το οεινα τον οεινος οιο- ιγ τ ι λ. ι ν ι ι >

ων τινα άσφαλέστεοα ούνανται νά συγκου,ισΟώσι

να

ρίζει, έν στί/. 21" έν δε στί/. 18 ούναται τι,

, "τ » ; α ' η' ■> ~ ^ελτιονο; έκτύπου.

αναγνω καί ί^ν εκ ,τοντον βοννος, καθ α κείται ' '

, ',, ιρη γρ / „ λ Εν στίν. 4 άναγνωστέον ίσως κά'μινον, έν δε

εν αοι'). 1ο:' κλ.. 1 αυτά μηνυουσιν οτι πιΟανω; , Λ ' , -1

στί/ . () παρα τ?) ν ό$ο ν, καθ ά πολλάκις άναφέ-

οιηγουντο τίνες μάρτυρες τα περί των ορων, ως εν

:αι όοος έν ταΐς πεοί οοων έπιγοαϊιαΐς άνω άριθ.

αριθ. 16.") κέ.. ' , ' ', 1 ,

Ιοο κέ.- ή οέ καμινος θα ήτο σύνοπτόν τι ή /α-

Άρι&. 253 (είκ.7' καταλ. άριΰ. 207/Στήλη ρακτηριστικον ση'μεΐον παρά τους βρους, καθ'ά

και σήμερον αί κάμινοι μνημονεύονται πολλάκις

έν τοις καΟορισμοϊς των συνόρων, ύπάρ/ουσι οέ

και θέσεις έν Αρκαδία και άλλα/ου, καλούμεναι

Καμίνι, Καμίνια, έν οέ Θεσσαλία Κεραμαργειό,

ό έστι Κεραμιδαργειό έν Αρκαδία — Κεραμουρ-

γεΐον, ήτοι κάμινος κεραμευτική.

'-ζΙρί^·. 554 (καταλ. άρίΐλ 7.3.^. Στήλη λευ-
κού ύποκυανίζοντος μαρμάρου, άνω μόνον άποκε-
κομμέ.νη. Τψ. 0 54, πλ. 0 47, πά/. ΟΊΟ.

Έκ των διαστάσεων και της ύλης διακρίνεται
ότι ή πλάς αύτη είναι όμοιοτάτη τή άνω ύπ άριθ.

165.

"Ομοίως δ' εκείνη έφερε μακράν έπιγραοήν, επί-
τηδες υπό των παλαιών ήδη άποςεσΟεϊσαν εϊ/ε δέ
/αρα/Οή βαθέως και καλώς και το ύψ. τών γραμμ.
ΤΟΣ τ-0 0Ό14" διά νυμνοΟ δφθαλμοΟ επί του λίθου

^ διακρίνονται κάτα> άριστερά ί/νη τινά μή τελείιος

έ:αλεΐϊ/Οέντων γοαυ,υιάτων' πλείονα και άσ^αλέ-

---- . ΜίΝΟΝ , ,' , . ~,

στεοα ούναται τι; να συγκοΐλίστ;, Λααοανων εκτυ-

5----ΗΝ - - - 1...... ' « . ~ ** «

- - ■ ΝΟΔΟΙ - - ~&ν' εν η ~λείονα' δπε? *1^ε'ς οεν Σσ7/Λαεν τον

άπαιτούυ,ενον νοόνον νά λάοωυιεν'

μαρμάρου λίαν ύπομέλανος, οεςΊά μόνον άκέραιος,

κάτω δ' έμπροσθεν τε και όπισθεν άπεσ/ισμένη τά ~

πολλά. Τψ. μετά τών άποσ/ίσεων 0*203, πλάτ. 3 Λ

ομοίως 0Ί6, πά/. ΟΌ.'). ΓΗ

£7κ. 7 (ϊπιγρ. άρι&. 253) μαρτνρίαι περί δρων η νόμος
τών Γοννέων.
loading ...