Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 21
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΙί 1915

Θεσσαλικαι επιγραψαν υπό Α. Σ. Αρβανιτοπονλλου. 21

χρόνοις, διότι αί επι της στήλης ταύτης χαρα- Οί χρόνοι της επιγραφής κείνται εντός του πρώ-

-χθεΐσαι απελευθερώσεις οέν απέχουσι βεβαίως πολύ του ήμίσεος της Γ πΧ έκατονταετηρίδο; τούλά/ι-

άπ' άλλήλων' είναι δήλον δτι πάσαι των από του στον' ό τόπος της ευρέσεως και ή προηγουμένη

έτους 18 πΧ. και των ολίγον μετ' αυτό χρόνων. επιγραφή τοΟ Πολυκράτους οηλουσιν οτι πρόκει-
ται και ενταύθα περί αναθηματικής πιΟανώτατα

ΆριΦ. 258 (καταλ. αρίΛ 222). Στήλη μαρ- στήλης, ού/Ί περί επιτύμβιου- ή δέ θεότης, προς

μάρου ύπομέλανο;, κάτω καϊ δεςΊά άποκεκομμένη' ήν ή άνάΟεσις, είναι εμφανής έκ της προηγουμέ-

έποιήΟη έν είδει να'ίσκου, παρασταθέντων έκατέ- νης στήλης.

ρωΟεν κιόνων παραστάδων μετά κιονοκράνων, άνε- Ιπ' αυτήν διετηρήΟη τι του βαθύσματος, όπεο

/όντων έπιστύλιον και άέτωμα, άποκοπέν τά πολ- είναι λεΐον χαί δεν φέρει ί/νος ανάγλυφου' ίσως

λά' άπασα ή στήλη είναι μέλαινα έκ της επήρειας άρα παρίστατο γραπτώς και πολυ/ρώμως ή θεά.
του υπαίθρου.Ύψ. 0'34,πλάτ. 0"31, πάν·. ΟΊΟ. Αμφότερα τά ονόματα άπαντώσιν έν τοις ψηφί-

Ευρέθη μετά της προηγουμένης παρά τον αΰ- σμασι και έν άλλαις έπιγραφαΐς τών Γόννων' ίσως

τον τοΐνον, καταπεσοΰσα πάλαι έκεΐθεν, ενθα εί/εν μάλιστα ό άναΟείς είναι της αυτής εύσεβοΟς οίκο-

έντοι/ισθή. γενείας, ής ό Καλλικλέας και Ξενοκλέας άνέΟηκαν

Έπΐ του έπιστυλίου έ/αράνθη βαθέως και κα- το άγαλμα τή Αθηνά Πολιάδι' βλ. άνω άοιθ.207"

λώς μονόστι/ος έπιγραφή.' υψ. γραμμ. 0 013- 208 καϊ 113 139 234 240.

0·02·

ΞΕΝοΚ^ ΗΣΔΙΙ<ΑΙθΚρ/>ι Άρίϋ*. 259 (είκ. 9· καταλ. άριϋ. 1(13). Στήλη

Ξενοκλής Δικαιοκράτ[ους 'Αθήναι. μαρμάρου ύπομέλανος εΰΟρύπτου, κατω μόνον άΐ

: 11 υ -

Εΐχ. 9 (έπιγρ. άριϋ·. 259)· ανά&εοις Σωανλλης τοις Αίγνπτίοις βεοΐς εν Γοννοκονδνλω

"Ισιδί' Σαράπιδ]ι· Άνοιίβιδ[ι]· Σώ[συλλα του εύθρύπτου της ύλης και της πάλαι έν ύπαίθρω

δεινός εύ]ξ«μένη. έκθέσεως' ύψ. γραμμ. Ο·008-0Ό12, διάστ. 0*01.

Τών έν τέλει του στί/. 1 τεθέντων τεσσάρων

κεκομμένη' άνω λήγει εις ελά/ιστα προεξέχον, τελευταίων γραμμάτων διετηρήθησάν τινα σκιώδη

όριζόντιον μέτωπον, οδ ή αριστερά γωνία μεθ ίκα- ί/νη, -/αθιστώντα λίαν πιΟανήν τήν συμπλήρωσιν

νου της στήλης άπεκόπη' τό σχήμα αυτής είναι του ονόματος, της άναΟείσης βεβαίως· έν άρνή δέ

το ιδιάζον εις αναθηματικά; στήλας, ευρεθείσας επί τοα στί/. 1 ήδύνατο νά κείται "Ωρωί' "Ισιδι κτλ."

της ακροπόλεως τών Γόννων, της του Ομολίου, -ερί της λατρείας τών θεοτήτων τούτων έν θεσ-

έν τω άντρω τών Όρειάδων Νυμφών επί της Οσ- σαλία βλ. 16 IX 2 σελ. 122 και άοιθ. 360" 465'

σης κλ. τόπων βλ. άνω άριθ. 243. Ύψ. 018, 589- 590· πρβ. 851.

πλάτ. 0*34, -ά.-/. 0Ό48. Ίπο τήν έπιγραφήν υπάρχει το σύνηθες κενόν

Εύρέθη ύπο του φύλακος έν τοις έρειπίοις κα'ι ού λεΐον διάστημα, σ'/όν ποτε γραπτήν άναθηματικήν

μακράν του άνασκαφέντος ύφ'ήμών μαυσσωλλείου, παράστασιν, έξαφανισθεΐσαν.
προ τών ανασκαφών, περί ού βλέπε ΠΑΕ 191 1

323 κέ.. ΆριΌ1. 260 (είκ. 10· καταλ. άριϋ. 164). Τμήμα

Η επιγραφή έ'/αρά/θη έπϊ τοΟ μετώπου άβα- βάθρου ή άρχιτεκτονικου κυβόλιθου, μαρμάρου

θώς και καλώς, άλλ' άπετρίβη ίκανώ;. ένεκα τε λεύκοφαίου, άνω αόνον άκέραιον, πάντοθεν οέ, πλήν
loading ...