Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 44
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0052
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 "Αξον ευρήματα- νπο Ε. Πετρονλάκη.

Α Ε 1915-

ρεθέντων εκεί αναθηματικών ειδωλίων πείθει ήμας
άκραδάντως δ'τι ασφαλώς έκεΐ εάν ένεργηθη ανα-
σκαφή εις εύρυτέραν κλίμακα θα χγάγη εις φώς
το ίερον τής Δήμητρος.

Εκ των διακοσίων περίπου ακεραίων και μή
πήλινων ειδωλίων, άπερ έν τή αύτη ακριβώς θέσε1.,
εν ή το άνάγλυφον της Δήμητρος, ευρέθησαν, δη-
μοσιεύω σήμερον ολίγα τινά. Εννοείται δτι ύπήρ-
/εν έν τή αυτή θέσει απειρία άλλων συντριμμά-
των άλλων ειδωλίων. Πάντα ταυ'.α μετεκομίσθη-
σαν εις το Μουσεϊον Ρεθύμνης.

Ο πηλός, έξ οδ εχουσι κατασκευασθή ταύτα,
είναι '/ονδροειδής, το δέ έπ' αύτοΟ 3ερνικώδες επί-
χρισμα έχει καταστραφή έκ της υγρασίας.

Είκ. 2' αριθ. 1. Είδωλο ν γυναικός μετά ποδή-
ρους /ιτώνος' ελλείπει το από τών ισχίων τμήμα"
σωζόυ,ενον ΰψ. 0'28δ, πλ. ΟΊΟ.

Άριθ. 2. Άκέφαλον είδωλον γυναικός ΐέρον νι-
αί έπΐΥοαφαί, τά νοαίσαατα και τά παντός άλλου τώνα ποδήοη και ία.άτιον ύψ. 0'32ο, πλ. κατά

I Γ ϊ Τ ΓΙ ι.ιι ι

είδους μνημεία, ή λατρεία αυτής διετηρήθη μέχρι τό μέσον 0' 13, αί χείρες τεταμέναι κατά τά πλα-
τών τελευταίων πνοών της είδωλολατρείας [Ώα- για. Κάτωθεν τοΟ λαιμοΟ σώζεται τό κάτω μέρος
/'βηιϋβ)·^, Βας/Ηο, Ροίίΐβν ΟάΑ λ. ΟβΓβδ) ένήρ- πλοκάμου κόμης.

γησα τον Ίούλιον του 1910 εντολή και δαπάναις Αριθ. 3. Ομοιον τώ προηγουμένω ελλιπές την

της τότε κρητικής πολιτείας μικράν έρευναν έν κεφαλήν και τους πόδας' εκατέρωθεν του λαιμού

κύτή. σώζονται τά κάτω άκρα πλοκάμου.

Δυττυχώς το πενιχρον τής οιατεθείσης πιστώ- Τή μέν αριστερά τεταμένη κατά τά πλάγια κρα-
σεως δέν επέτρεψε τήν εντελή έςερεύνησιν του* χώ· τεΐ το ίμάτιον, τή δέ δεςια έν τή αυτή στάσει πι-
ρου έκείνου και ούτω δέν κατωρθώθη μέν ή εύρεσις θανώς άντικείμενόν τι" ύψ. 0'3Ο, πλ. κατά τό [Αε-
τών ζητουμένων ιερών, άλλ'ή πληθώρα τών εύ- σον 0Ί6.

Είκ. 1.

Είκ. 2.
loading ...