Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 45
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0053
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Αξον ευρήματα" υπό Ε. Πετρονλάκη.

45

' Α ρ ε 0. 4. Όποιον τώ προηγουμένω μετά μεί- Αριθ. ο. Όμοιον τώ προηγουμένου- δλιγώτεοον

ζονος τοΟ λαιμοΟ σωζόμενου" δλόκληρον τδ άρι- έλλιπές κατά τάκάτω άκρα" ΰψ. 0'3ο, πλ. 0Ί27.

στερόν άκρον γυμνόν. Έν τούτω διακρίνεται σα- Αριθ. I). Γεμάχιον στρογγυλού ειδωλίου1 ΰψ.

φώς δτι κρατεί τι έν τη δεξιά" ύψ. 0'32, πλάτ. 0'21, διάμ. 0 08.

Ο"165. £"ί«. 3' άριθ. 1. Άκέφαλον εϊδώλιον γυναικός

3.

μετά ποδήρους χιτώνος και ιματίου" τη δεξιά πι-
θανώς φέρει προσγοράν τινα' ύψ. Ο" 14, πλ. κατά
τδ μέσον Ο 06.

Αριθ. 2. Εϊδώλιον γυναικός μετά ποδήρους χι-
τώνος καϊ ιματίου" δια των '/ειρών τεταμένων κατά
τά πλάγια κρατεί πιθανώς προσφοράς" ύψ. Ο" 15,
πλ. 0 04.

Αοιθ. 3.Ακέοαλον εϊδώλιον γυναικός υετά πο-
οήρους -/ιτώνος και ιματίου- ύψ. 0.20. πλ.Ο 093.

Αριθ. 4. Εϊδώλιον γυναικός μετά ποδήρους χι-
τώνος κα'ι ιματίου" τη δεξιά κεκαμμένη κρατεί
προσφοράν τινα" ύψ. 0Ί1, πλ. Ο-04.

Αριθ. 5. Εϊδώλιον γυναικός μετά ποδήρους γι-
τώνος, ιματίου και διαδήματος. Τη δεξιά κρατεί
προσφοράν παρ' αυτήν ί'σταται παιδίον όπερ επί-
σης τη δεξιά κρατεί τι" ύψ. Ο-157, πλ. 0Ό6.

Αριθ. 6. Όμοιον τώ ιΰπ' αριθ. 2" 3ψ. Ο "106,

πλ. 0-036.

Αριθ. 7. Ακέφαλον εϊοώλιον γυναικός μετά πο-
δήρους χιτώνος και ιματίου" ή δεξιά νειρ ελλείπει
άπο τοΟ άγκώνος, διά της δεξιάς κρατεί δυσδιά-
κριτον τι αντικειμενον ύψ. 0-125, πλ. 0-048.

Αριθ. 8. Ακέφαλον εϊδώλιον γυναικός μετά πο-
δήρους χιτώνος και μανδύου' ή δεξιά είναι κεκαμ-

μενη επι του στηυους' τη ο αριστερά ανεν/ει εκ
των όπισθεν τήν έσθήτα' ύψ. 0Ί66, πλ. 0 062.

Αριθ. 9. Εϊδώλιον γυναικός μετά ποδήρους χι-
τώνας και ιματίου" αί '/εΐρες τεταμέναι κατά τά
πλάγια" τή δεςια κρατεί δυσδιάκριτόν τι άντικεί-
υενον υ'4;. 0-081, πλ. 0-031.

Αριθ. 10. Ακέφαλον εϊδώλιον γυναικός μετά
ποδήρους χιτώνος και ιματίου- τη δεξιά κρατεί
καρπόν τινα πιθανώς ροιάς' ύψ. 0Ί54, πλ, 0"054.

Αριθ. 11. Ακέφαλον εϊδώλιον γυναικός μετά
ποδήρους -/ιτώνος και ιματίου" ύψ. 0Ί69, πλάτ.
0 045.

Αριθ. 12. Ακέφαλον εϊδώλιον γυναικός" ελλι-
πές τήν δεξιάν χείρα καϊ τους πόδας" ύψ. 0Ί53,
πλάτ. 0-055.

Αριθ. 13. Ακέφαλον εϊδώλιον γυναικός μετά
ποδήρους '/ιτώνος και ιματίου" ύψ. 0'20 /, πλ. 0" 14.

Αριθ. 14. Εϊδώλιον γυναικός έλλιπές τήν κε-
φαλήν και τους πόδας από τών γονάτων εκατέ-
ρωθεν του λαιμοΟ σώζονται τά κάτω άκρα τών
πλοκάμων της κόμης" αί χείρες τεταμέναι κατά
τά πλάγια" τη δεξιά κρατεί τ.ροσοοράν τινα" ύψ.

0-21, πλ. 0 13.

Αοιθ. 15. Τδ από του λαιαου υ,έοος τών όΐθαλ.
loading ...