Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 47
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

της ΆξοΟ. τοποιημένον μικρόν πώγωνχ" βψ. 0Ί65, πλ θ'125.

Άριθ. 17. Κεφαλή ειδώλου άνδρικοΰ ελλιπής Είκ. 5* άριθ. 1. Είδώλιον γυναικός ελλιπές τους

κατά το άνω μέρος και τά πλάγια* φέρει έσχημα- πόδας μετά ποδήρους χιτώνος, ιματίου και πέπλου·

£ίκ. .5.

ή άριστερά ύψοΰται προς τήν κεφαλήν, τή δε δε- Άριθ. 7. Είδώλιον γυναικός μετά ποδήρους χι-

ξια κεκαμμένη έπ'ι τοΟ στήθους φέρει προσφοράν τώνος* εκατέρωθεν του λαιμού πλόκαμοι" άμφότε-

τινα, πιθανώς πτηνόν" εκατέρωθεν τοΟ λαιμοΟ πλό- ραι αί /εϊρες τεταμέναι κατά τά πλάγια" βψ.

καμοι" βψ. 0" 148, πλ. 0 053. 0-017, πλ. 0 045.

Άριθ. 2. Όμοιον τω προηγουμένω ελλιπές τήν Άριθ. 8. Είδώλιον ελλιπές κάτω από των ισ/ι'ων

κεφαλήν" τή δεξιά κρατεί πτηνόν* ή βάσις φέρει πλόκαμοι εκατέρωθεν τοΟ λαιμοΟ' αί χείρες τετα-

σπειροειδή άνάγλυφον διάκοσμον* βψ. 0*143, πλ. μέναι κατά τά πλάγια" βψ. 0Ί1, πλ. 0Ό56.
0"056. Άριθ. 9."Ομοιον τω προηγουμένω" βψ. 0 002,

Άριθ. 3. Όμοιον τω προηγουμένω" βψ. 0Ί73, πλάτ. 0Ό59.
πλ. 0"067" ή βάσις άνευ διακόσμου. Άριθ. 10. Είδώλιον γυναικός ελλιπές τήν κε-

Άριθ. 4. Όμοιον τω ύπ' άριθ. 1 μετά βάσεως φαλήν κα'ι τά κάτω άκρα μετά χιτώνος κα'ι ίμα-

φερούσης σπειροειδή διάκοσμον" βψ. 1*1 /8, πλάτ. τίου" τή δεξιά κεκαμμένη έπ'ι του στήθους κρατεί

0Ό66. πιθανώς πτηνόν. Επί του βραχίονος άνωθεν του"

Άριθ. ο. Είδώλιον γυναικός μετά ποδήρους χι- άγκώνος φέρει ψέλλιον' βψ. 0Ί03, πλ. 0*079.
τώνος και ιματίου, ελλιπές τήν κεφαλήν και τήν Άριθ. 11. Όμοιον τω ΰπ'άριθ. 5" ελλιπές τήν

βάσιν εκατέρωθεν τοΟ λαιμοΟ πλόκαμοι προς το κεφαλήν κατά τά άνω άκρα" βψ. 0 ' 1 1 , πλ. 0 064.
στήθος κατερχόμενοι" δι'αμφοτέρων των χειρών Άριθ. 12. Άναθηματικόν χοιρίδιον άρρεν" έλ-

έπι του στήθους κεκαμμένων κρατεί πιθανώς γοι- λιπές τήν κεφαλήν και τά άκρα" όπισθεν διακοί-

ρίδιον" βψ. 0Ί73, πλ. 0*065. νονται οί δρ/εις αυτού" μήκ. 0 13, βψ. 0*06.

Άριθ. 6. Είδώλιον γυναικός μετά ποδήρους γι- Άριθ. 13. Ομοιον τω προηγουμένω" άβλαβες

τώνος ιματίου και πέπλου" εκατέρωθεν του λαι- τήν κεφαλήν" μήκ. 0*13, βψ. 0Ό55.
μοΟ πλόκαμοι" δι' αμφοτέρων τών χειρών επί του Άριθ. 14. Όμοιον τω προηγουμένω" μήκος

στήθους κεκαμμένων κρατεί δυσδιάκριτόν τι άντι- 0*125, βψ. 0*042.

κείμενον* βψ. 0*106, πλ. 0*043. Άριθ. 15. Το άπό τών εμπρόσθιων ποδών τμήμα
loading ...