Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 48
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0056
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Άξον ευρήματα. — Κρητικής 'Ατσιπάδας τάφοι.

ΑΕ 1915

άγριογοίρον' μήκ' 0"085, ύψ. 0"063.

'Αριθ. 16. Είδώλιον ουσδιορίστου ζώου" μήκος

0 088, βψ. 0-023.

Άριθ. 24. "Ομοιον τω προηγούμενα)" μήκους
0 083, βψ. 0-033.

Οί χοίροι προσεφέροντο κατά προτίμησιν ώς εξι-
λαστήρια θύματα. Πρβ. Αισχύλου Εύμ. 293 « κα-
Οαρμοϊς χοιροκτόνοις » Βαιιιηβίβίβι·, ΌΙίΑ λ. ϋθ-
ιτίθίθΓ υηά Κογ3.

ΆριΟ. 17. Το άπο του καρπού τμήμα τής αρι-
στεράς χειρός ειδωλίου" μήκ. 0Ί2ο, πλ. 0Ό65.

Αριθ. 18. Καρπός όοιας' σώζονται δύο δάκτυ-
λοι τής κρατούσης ποτέ αυτόν χειρός" δψ. 0Ό68,
διαμ. 0Ό62.

ΆριΟ. 19. Το άπο τοϋ' καρπού τμήμα τής άρι-
στερας χειρός ειδωλίου" κρατεί καρπον ροιάς" αήκ.

0-06, πλ. 0-028.

'Αριθ. 20. Το όλίγον άνωθεν του καρπού τμήμα

τής αριστεράς χειρός ειδωλίου" διατηρείται τεμά-
χιον ιματίου" κρατεί καρπον ροιας" μήκ. 0Ό87,
πλάτ. 0 03.

Αριθ. 21. Το ολίγον κάτω του καρπού τμήμα
τής δεξιάς χειρός ειδωλίου. Ό μέγας δάκτυλος, ό
δείκτης και ό μέσος έλλείπουσι" μή/..0"10, πλ.0'08.

'Αριθ. 22. Το άπο τοΟ άγκώνος τμήμα τής δε-
ξιάς χειρό: ειδωλίου- κρατεί καρπον ροιας' σώζε-
ται το κάτω μέρος των χειρίδων' μήκ. 0Ί55.

'Αριθ. 23. Το άπο τοΟ καρπού τμήμα αριστε-
ράς χειρός ειδωλίου" κρατεί καρπον όοιας" μήκ.
0"106, πλάτ. 0 048.

'Αριθ. 2ο. Το όλίγον κάτωθεν του καρποΰ τμήμα
αριστεράς χειρός ειδωλίου ελλείπει ο μέγας δάκτυ-
λος" μήκ. 0 083, πλ. 0Ό75.
Έν Ρεθύμνί).

ΕύστάΰΊος Ν. Πετρονλάκις.

Κρητικής 'Ατσιπάδας τάφοι

υπό

Ευσταθίου Ν. Πετρουλάκη.

Τάφοι έν ηηλίνοις άγγείοις ανήκοντες εις τους
χρόνους τής άπο τής ύστερομινωϊκής ή μυκη-
ναϊκής είς την γεωμετρικήν περίοδον μεταβά-
σεως.

Ααβών άφορμήν εκ τίνος τυφλοστόμου άμφορέως
μετά γραμμικού διακόσμου, όν χωρικός τις έν Θέσει
« Παίζουλον » του χωρίου 'Ατσιπάδας τής επαρ-
χίας "Αγ. Βασιλείου εύρεν, ενήργησα μικράν ερευ-
ναν επί του χώρου εκείνου τον Ιούλιον του 1912
κα'ι τον Αύ'γουστον του 1913.Επειδή όμως ή προς
τον σκοπον τούτον χορηγηθείσα πίστωσις κατ'άμ-
φοτέρας τάς έρεύνας δεν υπερέβαινεν έν τω συνόλω
τάς διακοσίας δραχμάς δεν κατορθώθη ή έςερεύ-
νησις ειμή ελαχίστου μέρους.

II θέσις δήλα δη « Παίζουλος» του χωρίου
'Ατσιπάοας άποτελεΐ τους πρόποδα; υψηλοτέρου
λόφου, όστις ασφαλώς θά έχρησίμευεν ώς νεκρο-
ταφεϊον αγνώστου επί του παρόντος πόλεως, ώς

δύναται τι; νά συμπεοάντη ϊκ τοΟ άοιΟαοΰ τών έν

™ Γ Η ΓΙ

άγγείοις τάφων, οίτινες ευρέθησαν έν τη σχετικώς
μικρά έρευνηθείση έκτάσει.

'Εν έκτάσει δήλα δή έχούση μήκος μέν έννέα
μέτρων, πλάτος δέ πέντε, ευρέθησαν έν βάθει 0"50
είκοσι και εις τάφοι έν πηλίνοις άγγείοις. Ι ών αγ-
γείων τούτων τά πλείστα τοσούτον εΐ/ε περι-
σφίγξεί ή γή, ώστε μόνον εις άπειρα τεμάχια διη-
οηαένα έξήγαντο. Μόλις τέσσαοα τούτων κατώρ-
θωσα νά έξαγάγω σχεδόν άκέραια. Ιών περισσο-
τέρων αγγείων το στόμιον έκαλύπτετο ύπό τετρα-
γώνου πλακός έχούσης μικράν κοιλότητα κατά το
μέσον, τών δέ άλλων υπό πήλινων τεμαχίων.
ΙΙάντα τά άγγεϊα περιεϊχον οστά μικρών παιδιών
μετά μεγάλης ποσότητος χώματος, ήτις εΐσελ-
θοΰσα εις αύτά άπετέλεσε μετά τών οστών μίαν
μαζαν, ούτω όέ πάντα τά όστα ταύτα ήσαν τε-
λείως σεσαθρωμένα κα'ι είς μυρία τεμάχια διηρη-

,9 7 ί.ό.
loading ...