Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 50
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0058
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50 Κρητικής Ατσιπάδας τάφοι- υπό Ε. Πετρονλάκη.

ΑΕ 1915

Είκ. 3.

χώρου ύπο τοΰ ιδιοκτήτου του άγροΰ. Πάντες οί αγγείων ευρέθη, έν τοις μεγαλύτερους άγγείοις, έν

ευρεθέντες τάφοι έν άγγ'ΐίοις περιεϊχον, ώς προη- οίς περιείχοντο τά δστα των νεκρών. Τά έν τη τε-

γουμένως εΐπον, ανεξαιρέτως οστά παίδων. λευταία σειρά της αυτής εικόνος τέσσαρα πήλινα

Βεβαίως έπι του αύτου' λόφου θά εΰρίσκωνται τεμάχια μετά γραμμών είσεχουσών και έζεχουσών

καϊ οί τάφοι τών πρεσβυτέρων. Τούτους εχε'. κα- άπετέλουν άνά δυο βάσιν αγγείου τινός και αί έξο-

θήκον ή αρχαιολογική υπηρεσία να άναζητήση βρα- χαί τοΰ ενός είσήρχοντο εις τάς είσοχάς τοΟ άλλου

δύτερον. Έν τη άναζητήσει δε τούτων θά εύρη προς καλυτέραν στερέωσιν' το έν τούτων ευρέθη

ασφαλώς και άλλα τινά διαφωτίζοντα τάς έγειρο- ήδη έκ της υγρασίας άποκεκολλημένον, το ο ετε-

μένας απορίας περ'ι της πόλεως, εις ήν άνηκε το ρον άπεκόλλησα Ό ίδιος' ομολογώ ο'τι προς στι-

νεκροταφεϊον τούτο και περί άλλων πολλών. Έν γμήν ένόμισα οτι είχον προ έμου' είδος τι γραμμι-

ει«. 1 εικονίζονται τινα έκ τών ευρεθέντων μεγα- κοΟ άλφαβήτου' τά έν τη κάτω σειρά της αυτής

λυτέρων αγγείων και τεμάχια τούτων. εικόνος εικονιζόμενα χαλκά τεμάχια είναι τά μόνα.

Ο προτελευταίος έν τή προτελευταία σειρά εϊκο- ευρεθέντα,

νιζόμενος πήλινος δίσκος φέρει μέλαιναν σπεΐραν Ή είκ. 3 εικονίζει τάφους ώς ευρέθησαν κατά

άνάλογον διάκοσμον δρα ΑΕ 1910 227 {Κεραμό- χώραν.

πουΑος, Μυκηναϊκοί τάφοι) είκ. 18 α, ΑΕ 1912 Έν 'ΡεΟΰμντ; 1914.
110 καί 111 [ΤΙτβ Μυκαλησσός) είκ. 3 δεξιά και

είκ. ^ί. Ανά έν έκ τών έν είκ. 2 εικονιζόμενων ΕνατάϋΊος Ν. Πετρουλάκις.
loading ...