Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 53
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0061
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Χριστιανικόν 1Ασκληπιέΐον υπό Ά. Ξνγγοπονλου. 53

ΕΙκ. 1. Διάγραμμα τών ερειπίων τοϋ Ασκληπιείου κατά τό 1877 (ΣιΟ,τηδβνί).
Ρ' χριστιανικόν κτίσμα επί της αρχαίας στοάς.— Ρ2, Ρ3, Ρ4 κόγχαι τριών εκκλησιών.— <3τ χριστιανικοί τάφοι — ^ το σπήλαιον.

Γονίυδ 1, προ τοΟ θανάτου του Πρόκλου. Είναι δέ ρου όμως συνέβη και το άντίθετον. Υπάρχει φόβος

γνωστόν, δτι Ό Πρόκλος ήλθεν εις τάς Αθήνας το δτι και άλλαχόθεν έχουσιν ίσως μετενεχθή εκεϊ

429 καί άπέθανεν έν αύταϊς τω 485. ΈπΙ τη βάσει τεμάχια. Τούτο υποθέτω διότι, ώς γνωστόν, έκεΐ-

τούτων πρέπει να θέσωμεν την κτίσιν της πρώτης θεν διήρχετο το τουρκικον τείχος, ό Σερπεντζές.

έπϊ τών ερειπίων του Ασκληπιείου χριστιανικής Δεν είναι λοιπόν άπίθανον οί Ιοΰρκοι να μετεχει-

έκκλησίας εις το δεύτερον πιθανώς ήμισυ του Ε' ρίσθησαν δια την οϊκοδομήν τοΰ τείχους τούτου

αιώνος. ύλικόν πανταχόθεν συγκομισθέν, και μεταξύ τού-

Έκ τών πηγών λοιπόν ελάχιστα μανθάνει τις. του και χριστιανικά τεμάχια. Τούτου άλλως πα-

Τήν τοιαύτην ό'μως ελλειψιν συμπληροΐ ή έξέτασις ράδειγμα έ'χομεν την Άκρόπολιν, ένθα είναι γνω-

τών κατά χώραν διασωθέντων αρχιτεκτονικών τε- στόν, δτι άνεβιβάσθησαν έκ της πόλεως πολλά

μαχίων. γλυπτά χριστιανικά ίνα χρησιμεύσωσι διά τά όχυ-

Πριν δμως προβώμεν εις την εξέτασιν τούτων ρωματικά εργα ή και δΓ άλλας χρήσεις τών Φράγ-

άνάγκη νά είπωμεν, δτι πολλά έκ τών τεμαχίων κων, τών Καταλωνίων, τών Βενετών, τών Τούρ-

εϊναι βέβαιον, δτι έ'χουσι μετενεχθή άλλαχου και κων και τών Ελλήνων ακόμη2. Είναι δέ γνωστόν,
μάλιστα εις την συλλογήν του Θησείου. Άφ' έτέ-

2 8ίτζρ^0ΐν$Μ, Καισαριανή έν "Αρχ. Έφημερ. 1902 σ. 88 χέ.

1 Ιστορία τ% πόλεως'Αθηνών κατά τούς μέσους αιώνας. Μετάφρ. Επίσης 81ΐ'Ζ1/()0ΐν8ΐΰί, ϋίθ Α1ίΙΌρθ1Ϊ8 111 3ΐΙβγΖ3ηΙϊηΪ8θ1ΐβΓ

Σ. Λάμπρου (Βιβλ. Μαρασλή) τόμ. I σ. 132 σημ. 1. ΖβϊΙ έν ΑΐΙΐθΠ. Μϊίίβϊΐυη^βη XIV (1889) σ. 292.
loading ...