Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 55
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0063
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915 Χριστιανικδν Άσκληπιεΐον νπό 'Ά. Ξυγγοπονλου. 55

ροΟσι τέσσαρα άλλα πλατέα και οξέα άνω φύλλα, κνύεί καί άλλο ακόμη. Ως είπομεν τό κιονό-
δμοια περίπου προς τά επί του ανωτέρω περιγρα- κρανον, πλην των φύλλων της αμπέλου, φέρει
φέντος κιονοκράνου ΰπάρ/οντα ολίγον δμως πλα- εις τά μεταξύ διαστήματα και τέσσαρα πλατέα
τύτερα εκείνων (εικ. 3). και οξέα άνω φύλλα. Ο τρόπος όμως ούτος της

διακοσμήσεως ό συνιστάμενος εις την εναλλάξ το-
ποθέτησιν φύλλων ακάνθου καί πλατέων τοιού-
των, προσιδιάζει, ώς Οά ίοωμεν και κατωτέρω, εις
την δι ακάνθου μόνον οιακόσμησιν. Έπΐ τοΰ ΰπό
μελέτην δέ κιονοκράνου την θέσιν των φύλλων της
ακάνθου έπέχουσι τά φύλλα της άμπέλου. ΤοΟτο,
νομίζω, είναι φανερά άπόδειξις του ότι ό τε/νίτης
είχεν υπόδειγμα κεκοσμημένον κατά τον συνήθη
τρόπον έκ φύλλων έναλλάξ ακάνθου και πλατέων.
Το φαινόμενον άλλως φύλλου άμπέλου άπομιμου-
μένου τον σ/ηματισμον του της άκάνθου, δεν είναι
μοναδικόν έπ'ι τοΟ ύπ' όψει κιονοκράνου. Ε/ομεν
παράδειγμα σχεδόν σύγ/ρονον την λεγομένην σαρ-
κοφάγον του αρχιεπισκόπου Θεοδώρου εν 8. Αροΐ-
ΙϊηβΓβ ίιι της Ραβέννης 1 έ'νθα τά φύλλα

της άμπέλου ολίγον άπέ/ουσι κατά την μορφήν
Είκ. 3. Κιονόκρανον. άπο τά της άκάνθου 2. Τέλος δεν μαίνεται πιθανόν

ότι έξ αδεξιότητας ό τε/νίτης κατεσκεύασεν ούτω
Το παράδοξον εις τό κιονόκρανον τοΟτο είναι τά τά φύλλα.Ότι τοΟτο δεν είναι άληθές αποδεικνύει
φύλλα της άμπέλου και προ πάντων ό σ/ηματι- το μεν ή αρίστη τε/νική έκτέλεσις τοΟ όλου κίο-
σμός αυτών. ΓΙαρατηροΟντες έκ πρώτης όψεως τά νοκράνου, το δέ τό παράδειμα της ανωτέρω μνη-
φύλλα ταύτα ε/ομεν την έντύπωσιν, ότι παρι- μονευθείσης σαρκοφάγου, ή όποια ομοίως άπο τε-
στώσι πράγματι φύλλα άμπέλου. Εξετάζοντες /νίκης απόψεως είναι άριστη. Ότι δέ οι τε/νίται
όμως ταΟτα προσε*τικώτερον καταλήγομεν εις το τοΟ Ε αιώνος ήδύναντο ακόμη νά κατασκευάζωσε
συμπέρασμα, ότι, ενώ εν τω συνόλω άπομιμουν- τέλεια φύλλα άμπέλου, αποδεικνύει ή διακόσμησις
ται ©ύλλα άμπέλου, ό καθ' εκαστον σχηματισμός τών εις τον αιώνα εκείνον άνερ/ομένων τεμα/ίων
είναι πολύ εκείνων διάφορος. Τό περίγραμμα του κιόνων έν τω μουσείω της Κωνσταντινουπόλεως,
φύλλου και αί άλλαι λεπτομέρειαι όμοιάζουσε προς επί τών όποιων μεταξύ κλάδων και φύλλων άμπέ-
υύλλον άκάνθου μάλλον ή άμπέλου. Και τούτο λου φυσικωτάτης εκτελέσεως παρίστανται άγρο-
άκριβώς συμβαίνει. Ό τε/νίτης ήθελε πράγματι τικαϊ σκηναί ώς καί ή Βάπτισις 3. Εις την χρονο-
νά κατασκευάση φύλλον άμπέλου άλλα δια την λόγησιν του κιονοκράνου βοηθεϊ ή διακόσμησις αύ-
διακόσμησιν τοΟ κιονοκράνου θά εί/ε, φαίνεται, ύπ' του συνισταμένη εις σειράν εναλλάξ φύλλων άμ-
όψει αύτοΰ υπόδειγμα κεκοσμημένον οιά φύλλων πέλου και πλατέων.

άκάνθου καί ώς έκ του λόγου τούτου, φαίνεται, Ώς είδομεν, ό τρόπος ούτος προσιδιάζει εις την

το φύλλον της άμπέλου προσομοιάζει προς το της δι'άκάνθου διακόσμησιν. Ανάγκη λοιπόν νά άναζη-
άκάνθου, άπομιμούμενον καί την /αρακτηριστι- τήσωμεν τον/ρόνον καθ'όν ό διακοσμητικός ούτος
κήν έκείνην προς τά εξω στροφήν του άκρου του

..Γ ' ^ , .,' 1 Βλέπε εικόνα παρά ΌϊβΗ,Ι Μί)Π11β1 (3 ΒΓί βγΖ3Πϋη. Ρ3ΓΪ8

φύλλου. Μόνον οιχ της υποθέσεως ταύτης νο- 1910 εΐζ. 136.

μίζω, ότι είναι δυνατόν νά έξηγηθη ή παράδο- ' ΙΥιιΙ/'/', ΑΙΙοΙιπβίΠοΙιβ ιιηά &\ζ3ηΙϊηΪ8οΙιβ ΚπηδΙ. ΒβιΉη

Υ α \ » 'ΛΙ > Ο "(Λ -ΝβυΙ)8ΐ5βΐ8ΐ3β1·ίί η. 182.

ξος αυτη μορφή του φύλλου της αμπέλου. Οτι . ^^,Η ίν Β?ζ3ηί. Ζβ»18ο1>πίΙ I (1892) ,. 576 «.

οέ ή ύπόθεσις αύτη οέν είναι αβάσιμος, άποδει- Πίν. Ι-ΙΙ.
loading ...