Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 58
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 Χρωτιαηκδν 'Ασκληπιεΐον υπό Α. Ξνγγοπονλον.

ΑΕ 1915-

βητον καί άνήκοντος εις τον Ε' αιώνα ώς άπέδειξεν

0 8ΐΓΖγ§ΟΛ\Γ8ΐ{ϊ 1.

Οόδεμία λοιπόν άμφιβολία, ότι πάντα τά συν-
τοίμματα ταύτα του Ασκληπιείου άνήκουσιν εις
τον Ε' αιώνα.Υπέρ της τοιαύτης χρονολογίας συ-
νηγορεί και άλλο ακόμη οιακοσμητικον στοιχεΐον,
ή άκανθα.

Έπί πάντων των περιγραφέντων τεμαχίων βλέ-
πομεν ύπάρχουσαν την λεγομένην μαλακήν άκαν-
Οαν (&0&πΙ;1ίιι8 ιηοΠίδ), ήτις συνδυάζεται προς τά
πλατέα και οξέα άνω φύλλα τά λεγόμενα τών υδρο-
βίων φυτών (ίβιιΐΠββ ά'βαιι). Ή τοιαύτη μορφή
της ακάνθου ώς και ο τρόπος ούτος της διακοσμή-
σεως είναι έν μεγίστη χρήσει κατά τον Ε αιώνα 2.

Εκ τών λοιπών έν τω Άσκληπιείω τεμαχίων
τών φερόντων διακόσμησιν εξ ακάνθου δέον ν' άνα-
ΐέρω και μέγα έκ κυανοΟ μαρμάρου έπιστύλιον
(μήκ.1 '70) κοσμούμενον ύπο σειράς φύλλων άκάν-
θου του ίδιου τύπου, δν άπαντώμεν καί έπί τών
άλλων τεμαχίων, άρκούντως δέ καλής εκτελέσεως.

Εις τήν αύτήν χρονολογικήν περίοδον πρέπει νά
καταταχθώσι και τεμάχιά τινα πλακών θωρακίων.
Έν τούτων έκ κυανοΰ μαρμάρου φέρει γύρω απλούν
πλαίσιον, έν τω μέσω δε υπάρχει κύκλος φέρων
εντός σταυρόν, του οποίου διεσώθη μικρόν μόνον
μέρος του ενός σκέλους. Έκ τών άκρων τών σκε-
λών του σταυρού" τούτου έξορμώσι μικροί κλάδοι,
οί όποιοι εις τά μεταξύ τών κεραιών του σταυρού
κενά διαστήματα σχηματίζουσιν άνθέμια (ειχ. 8).

Είκ. 8. Τμήμα πλακός βωρακίον.

\ ά άνθέμια ταύτα μεγάλην εχουσιν ομοιότητα προς

1 Τό περιοδικόν ΚδΐΤ1Ϊ8θ1ΐβ <3ΐ13ΓΐΗΐ8θ1ΐΠΪΙ οπου έδημοσιεύθη
ή έργααία αυτή του 8ΐΓζγ§0\ν8ΐπ οεν δπάρχει έν Αθήναις. Είκών
του υπέρθυρου, ώ; καί των άλλων τεμαχίων ευρίσκεται -αρά ΟαϋτοΙ.

ϋΐοί,ϊοηηβΪΓβ ά'3ΓθΙιβο1ο§ίβ οΐιι-βΐϊβηηβ βΐ άβ Ι,ϊίιιι·£Ϊθ Τόμ.Ι
μερ. 2 εΐχ. 1090.

2 Σαια·β?ιί, 'ένθ' άν. σ. 216 χέ.

τά ευρισκόμενα έπί τοΟ ύπερθύρου τή; Κλεψύδρας
περί ου καί άνουτέρω έγένετο λόγος3. Είδομεν δέ.
άνωτέρω, ότι το ύπέρθυρον έκεϊνο χρονολογείται
ασφαλώς άπό τοΟ Ε' αιώνος.

ϊά τεμάχια τών άλλων πλακών είναι λίαν μι-
κρά. Έν τούτων, καλλίτερόν πως διατηρούμενον,
είναι έκ κυανοΟ επίσης μαρμάρου καί φέρει κάτω
ώς παρυφήν διπλούν μαίανδρον διασταυρούμενον
κατά διαστήματα καί σχηματίζοντα το γνωστόν
σχήμα 8\ν&8ίΠί& το όποιον εναλλάσσεται προς μι-
κρά άνθη ή άστέρας' ύπεράνω δε της παρυφής ταύ-
της ύπάρχουσι κλάδοι σχηματίζοντες εις τό μέσον
μικρόν κύκλον, όστις έντός φέρει έςάκτινον αστέ-
ρα. Ανωθεν τέλος τών κλάδων τούτων διασώζεται
έν σκέλος σταυρού (είκ. 9).'0 διπλούς μαίανδρος

Είκ. 9. Τμήμα πλακός ϋωρακίου.

ό σχηματίζων τήν παρυφήν είναι λίαν συνήθης έπί
έργων τών χρόνων τούτων. Ούτω εύρίσκομεν αυ-
τόν μεταξύ τών τοιχογραφιών τοΟ Βαννϊί έν Αϊγύ-
πτω ■/γονο\ογου\ι.ίνωΊ άπό τοΟ Ε' ή <7' αιώνος4.
Επίσης εύρίσκομεν αυτόν άπαράλλακτον έπί τών
κιόνων τοΟ μεγάλου τζαμιού της Άμίδας (ϋΐ]'&ι·-
βθΐίτ) γοονο\ογουΐλένων ομοίως άπό του Ε ή ζ"

3 Εϊκών -αρά βίτζί/ξίΟΐνΒΜ, Καισαριανή είκ. 17.

4 Βλ εικόνα παρά ΨΉΙΐΐ, ΑΙΙοΙιπβίΙ. αηά βγΖ31ΐί. ΚΐΙΠδί
εΐχ, 312.
loading ...